Lọc kết quả

Dựng & biên tập video

27 khóa học khóa học

Dựng & biên tập video

Lọc kết quả
 • Dựng hình nhân vật 3D với Blender
  5 (1 đánh giá)
  4 học viên đăng ký học
  Khóa học video 4 giờ

  Dựng hình nhân vật 3D với Blender

  Khổng Minh Phương Chuyên gia lập trình 3D
  Khổng Minh Phương, Chuyên gia lập trình 3D
  • 270.000đ
  • 399.000đ
   (-32%)
  4
  học viên
  4
  giờ
  270.000đ
  399.000đ
 • Làm phim nhanh chóng với Movavi Video Editor và Motion Graphic trên Camtasia
  0 (0 đánh giá)
  9 học viên đăng ký học
  Khóa học video 5 giờ

  Làm phim nhanh chóng với Movavi Video Editor và Motion Graphic trên Camtasia

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 399.000đ
  • 600.000đ
   (-34%)
  9
  học viên
  5
  giờ
  399.000đ
  600.000đ
 • Call Outs đỉnh cao với After Effect
  0 (0 đánh giá)
  1 học viên đăng ký học
  Khóa học video 5 giờ

  Call Outs đỉnh cao với After Effect

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 399.000đ
  • 600.000đ
   (-34%)
  1
  học viên
  5
  giờ
  399.000đ
  600.000đ
 • Làm video hoạt hình cho trẻ em kiếm tiền Youtube với Camtasia
  0 (0 đánh giá)
  35 học viên đăng ký học
  Khóa học video 4 giờ

  Làm video hoạt hình cho trẻ em kiếm tiền Youtube với Camtasia

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 399.000đ
  • 600.000đ
   (-34%)
  35
  học viên
  4
  giờ
  399.000đ
  600.000đ
 • Làm video marketing bán hàng đỉnh cao với Camtasia
  5 (1 đánh giá)
  12 học viên đăng ký học
  Khóa học video 5 giờ

  Làm video marketing bán hàng đỉnh cao với Camtasia

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 399.000đ
  • 600.000đ
   (-34%)
  12
  học viên
  5
  giờ
  399.000đ
  600.000đ
 • Chỉnh màu phim với Adobe Premiere
  0 (0 đánh giá)
  201 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Chỉnh màu phim với Adobe Premiere

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 399.000đ
  • 700.000đ
   (-43%)
  201
  học viên
  3
  giờ
  399.000đ
  700.000đ
 • Element 3D - Kỹ xảo phim Hollywood
  0 (0 đánh giá)
  7 học viên đăng ký học
  Khóa học video 5 giờ

  Element 3D - Kỹ xảo phim Hollywood

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 399.000đ
  • 700.000đ
   (-43%)
  7
  học viên
  5
  giờ
  399.000đ
  700.000đ
 • Tạo Project lower thirds titles bán hàng như Tây trên Videohive
  0 (0 đánh giá)
  8 học viên đăng ký học
  Khóa học video 5 giờ

  Tạo Project lower thirds titles bán hàng như Tây trên Videohive

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 399.000đ
  • 700.000đ
   (-43%)
  8
  học viên
  5
  giờ
  399.000đ
  700.000đ
 • Sản xuất video bán hàng với smartphone
  0 (0 đánh giá)
  30 học viên đăng ký học
  Khóa học video 5 giờ

  Sản xuất video bán hàng với smartphone

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 399.000đ
  • 700.000đ
   (-43%)
  30
  học viên
  5
  giờ
  399.000đ
  700.000đ
 • Slideshow - Motion Graphics với Proshow Producer
  0 (0 đánh giá)
  9 học viên đăng ký học
  Khóa học video 4 giờ

  Slideshow - Motion Graphics với Proshow Producer

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 399.000đ
  • 700.000đ
   (-43%)
  9
  học viên
  4
  giờ
  399.000đ
  700.000đ
 • Master photoshop marketing đỉnh cao
  0 (0 đánh giá)
  19 học viên đăng ký học
  Khóa học video 6 giờ

  Master photoshop marketing đỉnh cao

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 399.000đ
  • 600.000đ
   (-34%)
  19
  học viên
  6
  giờ
  399.000đ
  600.000đ
 • Kỹ thuật dựng phim ngành kỹ xảo điện ảnh VFX
  4 (1 đánh giá)
  11 học viên đăng ký học
  Khóa học video 7 giờ

  Kỹ thuật dựng phim ngành kỹ xảo điện ảnh VFX

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 399.000đ
  • 700.000đ
   (-43%)
  11
  học viên
  7
  giờ
  399.000đ
  700.000đ
 • Học Cinema 4D cơ bản
  0 (0 đánh giá)
  11 học viên đăng ký học
  Khóa học video 7 giờ

  Học Cinema 4D cơ bản

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 249.000đ
  • 400.000đ
   (-38%)
  11
  học viên
  7
  giờ
  249.000đ
  400.000đ
 • Sáng tạo hiệu ứng khói, nước, lửa, điện với After Effects
  0 (0 đánh giá)
  12 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Sáng tạo hiệu ứng khói, nước, lửa, điện với After Effects

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 399.000đ
  • 600.000đ
   (-34%)
  12
  học viên
  3
  giờ
  399.000đ
  600.000đ
 • Dựng movie trailer - kỹ xảo logo Particular với After Effects
  0 (0 đánh giá)
  57 học viên đăng ký học
  Khóa học video 4 giờ

  Dựng movie trailer - kỹ xảo logo Particular với After Effects

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 399.000đ
  • 700.000đ
   (-43%)
  57
  học viên
  4
  giờ
  399.000đ
  700.000đ
 • Làm phim truyền thông chuyên nghiệp với Adobe
  0 (0 đánh giá)
  34 học viên đăng ký học
  Khóa học video 4 giờ

  Làm phim truyền thông chuyên nghiệp với Adobe

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 399.000đ
  • 700.000đ
   (-43%)
  34
  học viên
  4
  giờ
  399.000đ
  700.000đ
 • Shape Animation đỉnh cao
  0 (0 đánh giá)
  60 học viên đăng ký học
  Khóa học video 4 giờ

  Shape Animation đỉnh cao

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 399.000đ
  • 600.000đ
   (-34%)
  60
  học viên
  4
  giờ
  399.000đ
  600.000đ
 • Text Animation đỉnh cao
  0 (0 đánh giá)
  62 học viên đăng ký học
  Khóa học video 5 giờ

  Text Animation đỉnh cao

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 560.000đ
  • 800.000đ
   (-30%)
  62
  học viên
  5
  giờ
  560.000đ
  800.000đ
 • Motion Graphic đỉnh cao
  0 (0 đánh giá)
  14 học viên đăng ký học
  Khóa học video 5 giờ

  Motion Graphic đỉnh cao

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 399.000đ
  • 700.000đ
   (-43%)
  14
  học viên
  5
  giờ
  399.000đ
  700.000đ
 • Làm kỹ xảo truyền thông với After Effects
  0 (0 đánh giá)
  69 học viên đăng ký học
  Khóa học video 5 giờ

  Làm kỹ xảo truyền thông với After Effects

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 599.000đ
  • 900.000đ
   (-33%)
  69
  học viên
  5
  giờ
  599.000đ
  900.000đ
 • Slideshow đỉnh cao với After Effects Adobe
  5 (1 đánh giá)
  166 học viên đăng ký học
  Khóa học video 5 giờ

  Slideshow đỉnh cao với After Effects Adobe

  Master Trần Founder -Acamotion
  Master Trần, Founder -Acamotion
  • 490.000đ
  • 700.000đ
   (-30%)
  166
  học viên
  5
  giờ
  490.000đ
  700.000đ
 • Làm phim hoạt hình 2D với Maya
  5 (2 đánh giá)
  153 học viên đăng ký học
  Khóa học video 7 giờ

  Làm phim hoạt hình 2D với Maya

  Khổng Minh Phương Chuyên gia lập trình 3D
  Khổng Minh Phương, Chuyên gia lập trình 3D
  • 149.000đ
  • 400.000đ
   (-63%)
  153
  học viên
  7
  giờ
  149.000đ
  400.000đ
 • Dựng phim hoạt hình 3D (Phần 2)
  0 (0 đánh giá)
  61 học viên đăng ký học
  Khóa học video 5 giờ

  Dựng phim hoạt hình 3D (Phần 2)

  Khổng Minh Phương Chuyên gia lập trình 3D
  Khổng Minh Phương, Chuyên gia lập trình 3D
  • 149.000đ
  • 400.000đ
   (-63%)
  61
  học viên
  5
  giờ
  149.000đ
  400.000đ
 • Dựng phim hoạt hình 3D (Phần 1)
  4.7 (3 đánh giá)
  149 học viên đăng ký học
  Khóa học video 6 giờ

  Dựng phim hoạt hình 3D (Phần 1)

  Khổng Minh Phương Chuyên gia lập trình 3D
  Khổng Minh Phương, Chuyên gia lập trình 3D
  • 251.000đ
  • 400.000đ
   (-37%)
  149
  học viên
  6
  giờ
  251.000đ
  400.000đ
 • Adobe Premiere dành cho người mới bắt đầu - nâng cao
  5 (4 đánh giá)
  1167 học viên đăng ký học
  Khóa học video 6 giờ

  Adobe Premiere dành cho người mới bắt đầu - nâng cao

  Nguyễn Tấn Cường Nguyên Hiệu trưởng Trường Arena Multimedia
  Nguyễn Tấn Cường, Nguyên Hiệu trưởng Trường Arena Multimedia
  • 399.000đ
  • 600.000đ
   (-34%)
  1167
  học viên
  6
  giờ
  399.000đ
  600.000đ
 • Adobe Premiere dành cho người mới bắt đầu - cơ bản
  4.6 (21 đánh giá)
  1410 học viên đăng ký học
  Khóa học video 5 giờ

  Adobe Premiere dành cho người mới bắt đầu - cơ bản

  Nguyễn Tấn Cường Nguyên Hiệu trưởng Trường Arena Multimedia
  Nguyễn Tấn Cường, Nguyên Hiệu trưởng Trường Arena Multimedia
  • 299.000đ
  • 500.000đ
   (-40%)
  1410
  học viên
  5
  giờ
  299.000đ
  500.000đ
 • Dựng hình – Render – Animation trong Cinema 4D
  4 (2 đánh giá)
  153 học viên đăng ký học
  Khóa học video 9 giờ

  Dựng hình – Render – Animation trong Cinema 4D

  Phan Quốc Huy Giám đốc Công ty TNHH TM và DV Tin Học Huy Training
  Phan Quốc Huy, Giám đốc Công ty TNHH TM và DV Tin Học Huy Training
  • 149.000đ
  • 200.000đ
   (-26%)
  153
  học viên
  9
  giờ
  149.000đ
  200.000đ

Để làm nên một Video chuyên nghiệp phải rất cần đến đội ngũ biên tập Video. Nghề biên tập Video hiện nay đang trở nên khá hot. Tuy nhiên không phải ai cũng có khả năng biên tập Video hay đúng chuẩn.

Để đáp ứng nhu cầu cho những bạn muốn trở thành một tay dựng và biên tập Video chuyên nghiệp. Kyna đã cho ra hàng loạt các khóa học về video, Khóa học sẽ giúp bạn có thể chỉnh sửa, biên tập lại bất kỳ đoạn video theo chủ đề hoặc mục đích rõ ràng.

Các giảng viên nhiều kinh nghiệm sẽ hướng dẫn bạn từng bước chỉnh sửa, cắt ghép video và hình ảnh. Ngoài ra các bạn được học để tạo ra nhịp điệu cho video bằng sự kết hợp hình ảnh với âm thanh.

Bạn sẽ học bằng phần mềm dựng phim chuyên nghiệp và làm quen với các phần mềm thông dụng, đơn giản khác. Bạn được trang bị những kiến thức cơ bản của việc chỉnh sửa các đoạn Video đầu tiên của riêng bạn. Bắt đầu với hình ảnh tĩnh, thêm chuyển động và hiệu ứng hình ảnh, bạn sẽ di chuyển một cách nhanh chóng để chỉnh sửa đoạn phim thực tế kết hợp nhịp nhàng âm thanh để tạo nên 1 đoạn Video âm nhạc có chất lượng.

✓ Học cùng chuyên gia

✓ Thanh toán một lần

✓ Học mọi lúc mọi nơi

✓ Cam kết hoàn tiền

Khóa học Online tại Kyna.vnHọc thiết kế đồ họa - Học thiết kế Website - Học Photoshop

Kyna.vn - Học online cùng chuyên gia.

Chúc bạn có được nhiều kiến thức bổ ích khi học tại Kyna.vn!

Góp ý cho Kyna.vn-

Số điện thoại*
Email*

Bạn có sẵn sàng giới thiệu Kyna.vn với người thân và bạn bè?

Bạn có góp ý gì về phiên bản mới của Kyna.vn?

GÓP Ý

Góp ý cho Kyna.vn-

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho Kyna. Chúc bạn một ngày học tập và làm việc nhiều năng lượng.