Lọc kết quả

Siêu thị

2 khóa học khóa học

Siêu thị

Lọc kết quả
 • Hướng dẫn kinh doanh cửa hàng Tạp hóa Siêu thị
  0 (0 đánh giá)
  72 học viên đăng ký học

  Hướng dẫn kinh doanh cửa hàng Tạp hóa Siêu thị

  Giàng Thuận Ý Giám đốc Kinh doanh
  Giàng Thuận Ý, Giám đốc Kinh doanh
  • 398.000đ
  72
  học viên
  5
  giờ
  398.000đ
 • Khởi nghiệp kinh doanh với mô hình cửa hàng Thực phẩm Sạch
  0 (0 đánh giá)
  56 học viên đăng ký học

  Khởi nghiệp kinh doanh với mô hình cửa hàng Thực phẩm Sạch

  Giàng Thuận Ý Giám đốc Kinh doanh
  Giàng Thuận Ý, Giám đốc Kinh doanh
  • 298.000đ
  56
  học viên
  5
  giờ
  298.000đ