Lọc kết quả

Ngoại ngữ

86 khóa học khóa học

Ngoại ngữ

Lọc kết quả
 • Bí quyết chinh phục IELTS Writing 7.5
  flash-sale
  4.8 (4 đánh giá)
  734 học viên đăng ký học
  Khóa học video 7 giờ

  Bí quyết chinh phục IELTS Writing 7.5

  Đỗ Vân Anh CEO kiêm giảng viên của Trung tâm Anh ngữ Athena
  Đỗ Vân Anh, CEO kiêm giảng viên của Trung tâm Anh ngữ Athena
  • 399.000đ
   66.000đ
  • 600.000đ
   (-89%)
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

  734
  học viên
  7
  giờ
  66.000đ
  399.000đ
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Tổng quan và chiến lược chinh phục IELTS 7.5
  4.8 (14 đánh giá)
  3587 học viên đăng ký học
  Khóa học video 6 giờ

  Tổng quan và chiến lược chinh phục IELTS 7.5

  Đỗ Vân Anh CEO kiêm giảng viên của Trung tâm Anh ngữ Athena
  Đỗ Vân Anh, CEO kiêm giảng viên của Trung tâm Anh ngữ Athena
  • 99.000đ
  • 299.000đ
   (-67%)
  3587
  học viên
  6
  giờ
  99.000đ
  299.000đ
 • Khóa học tiếng nhật cho người mới bắt đầu chương trình Hajime 3
  flash-sale
  0 (0 đánh giá)
  1046 học viên đăng ký học
  Khóa học video 11 giờ

  Khóa học tiếng nhật cho người mới bắt đầu chương trình Hajime 3

  Nguyễn Thị Thu Hương Giảng viên tiếng Nhật trường Đại học KHXH&NV
  Nguyễn Thị Thu Hương, Giảng viên tiếng Nhật trường Đại học KHXH&NV
  • 299.000đ
   66.000đ
  • 500.000đ
   (-87%)
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

  1046
  học viên
  11
  giờ
  66.000đ
  299.000đ
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Tiếng nhật cho người mới bắt đầu (Hajime 2)
  flash-sale
  4 (1 đánh giá)
  1017 học viên đăng ký học
  Khóa học video 8 giờ

  Tiếng nhật cho người mới bắt đầu (Hajime 2)

  Nguyễn Thị Thu Hương Giảng viên tiếng Nhật trường Đại học KHXH&NV
  Nguyễn Thị Thu Hương, Giảng viên tiếng Nhật trường Đại học KHXH&NV
  • 299.000đ
   66.000đ
  • 500.000đ
   (-87%)
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

  1017
  học viên
  8
  giờ
  66.000đ
  299.000đ
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Khóa học tiếng nhật cho người mới bắt đầu chương trình Hajime 1
  flash-sale
  4.4 (5 đánh giá)
  1323 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Khóa học tiếng nhật cho người mới bắt đầu chương trình Hajime 1

  Nguyễn Thị Thu Hương Giảng viên tiếng Nhật trường Đại học KHXH&NV
  Nguyễn Thị Thu Hương, Giảng viên tiếng Nhật trường Đại học KHXH&NV
  • 149.000đ
   66.000đ
  • 250.000đ
   (-74%)
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

  1323
  học viên
  3
  giờ
  66.000đ
  149.000đ
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • TOEIC Listening 2
  flash-sale
  5 (1 đánh giá)
  3765 học viên đăng ký học
  Khóa học video 7 giờ

  TOEIC Listening 2

  Trần Thị Bích Lan Giảng viên Trường Đại học Thương Mại Hà Nội
  Trần Thị Bích Lan, Giảng viên Trường Đại học Thương Mại Hà Nội
  • 149.000đ
   66.000đ
  • 400.000đ
   (-84%)
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

  3765
  học viên
  7
  giờ
  66.000đ
  149.000đ
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • TOEIC Reading 2
  flash-sale
  0 (0 đánh giá)
  3704 học viên đăng ký học
  Khóa học video 6 giờ

  TOEIC Reading 2

  Trần Thị Bích Lan Giảng viên Trường Đại học Thương Mại Hà Nội
  Trần Thị Bích Lan, Giảng viên Trường Đại học Thương Mại Hà Nội
  • 149.000đ
   66.000đ
  • 400.000đ
   (-84%)
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

  3704
  học viên
  6
  giờ
  66.000đ
  149.000đ
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • TOEIC Reading 1
  flash-sale
  4 (3 đánh giá)
  3750 học viên đăng ký học
  Khóa học video 14 giờ

  TOEIC Reading 1

  Trần Thị Bích Lan Giảng viên Trường Đại học Thương Mại Hà Nội
  Trần Thị Bích Lan, Giảng viên Trường Đại học Thương Mại Hà Nội
  • 149.000đ
   66.000đ
  • 400.000đ
   (-84%)
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

  3750
  học viên
  14
  giờ
  66.000đ
  149.000đ
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • TOEIC Listening 1
  flash-sale
  4.5 (6 đánh giá)
  3872 học viên đăng ký học
  Khóa học video 10 giờ

  TOEIC Listening 1

  Trần Thị Bích Lan Giảng viên Trường Đại học Thương Mại Hà Nội
  Trần Thị Bích Lan, Giảng viên Trường Đại học Thương Mại Hà Nội
  • 299.000đ
   66.000đ
  • 500.000đ
   (-87%)
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

  3872
  học viên
  10
  giờ
  66.000đ
  299.000đ
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Tiếng Pháp căn bản dành cho người mới bắt đầu 3
  flash-sale
  4.5 (4 đánh giá)
  1812 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Tiếng Pháp căn bản dành cho người mới bắt đầu 3

  Trương Khánh Toàn Giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP.HCM
  Trương Khánh Toàn, Giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP.HCM
  • 210.000đ
   66.000đ
  • 300.000đ
   (-78%)
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

  1812
  học viên
  3
  giờ
  66.000đ
  210.000đ
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Tiếng Pháp căn bản dành cho người mới bắt đầu 2
  flash-sale
  5 (4 đánh giá)
  1859 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Tiếng Pháp căn bản dành cho người mới bắt đầu 2

  Trương Khánh Toàn Giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP.HCM
  Trương Khánh Toàn, Giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP.HCM
  • 210.000đ
   66.000đ
  • 300.000đ
   (-78%)
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

  1859
  học viên
  3
  giờ
  66.000đ
  210.000đ
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Tiếng Pháp căn bản dành cho người mới bắt đầu 1
  flash-sale
  4.5 (32 đánh giá)
  2094 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Tiếng Pháp căn bản dành cho người mới bắt đầu 1

  Trương Khánh Toàn Giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP.HCM
  Trương Khánh Toàn, Giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP.HCM
  • 210.000đ
   66.000đ
  • 300.000đ
   (-78%)
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

  2094
  học viên
  3
  giờ
  66.000đ
  210.000đ
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Bí quyết đạt điểm tuyệt đối bài thi TOEIC- phần 5
  flash-sale
  3 (1 đánh giá)
  97 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Bí quyết đạt điểm tuyệt đối bài thi TOEIC- phần 5

  Trần Thị Liễu Giám đốc trung tâm Ispeak English Center
  Trần Thị Liễu, Giám đốc trung tâm Ispeak English Center
  • 199.000đ
   66.000đ
  • 300.000đ
   (-78%)
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

  97
  học viên
  3
  giờ
  66.000đ
  199.000đ
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 4
  0 (0 đánh giá)
  9516 học viên đăng ký học
  Khóa học video 5 giờ

  Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 4

  Nguyễn Minh Thúy Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
  Nguyễn Minh Thúy, Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
  • 299.000đ
  • 400.000đ
   (-25%)
  9516
  học viên
  5
  giờ
  299.000đ
  400.000đ
 • Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 3
  0 (0 đánh giá)
  9580 học viên đăng ký học
  Khóa học video 4 giờ

  Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 3

  Nguyễn Minh Thúy Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
  Nguyễn Minh Thúy, Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
  • 199.000đ
  • 300.000đ
   (-34%)
  9580
  học viên
  4
  giờ
  199.000đ
  300.000đ
 • TOEIC Overview
  flash-sale
  4.1 (8 đánh giá)
  3948 học viên đăng ký học
  Khóa học video 5 giờ

  TOEIC Overview

  Trần Thị Bích Lan Giảng viên Trường Đại học Thương Mại Hà Nội
  Trần Thị Bích Lan, Giảng viên Trường Đại học Thương Mại Hà Nội
  • 149.000đ
   66.000đ
  • 200.000đ
   (-67%)
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

  3948
  học viên
  5
  giờ
  66.000đ
  149.000đ
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Học phát âm Tiếng Anh với thầy Andrew - Mr.Ăn Đu Đủ 3
  flash-sale
  0 (0 đánh giá)
  529 học viên đăng ký học
  Khóa học video 4 giờ

  Học phát âm Tiếng Anh với thầy Andrew - Mr.Ăn Đu Đủ 3

  Andrew Davey CEO & Founder Prodigy English
  Andrew Davey, CEO & Founder Prodigy English
  • 170.000đ
   66.000đ
  • 200.000đ
   (-67%)
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

  529
  học viên
  4
  giờ
  66.000đ
  170.000đ
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Học phát âm Tiếng Anh với thầy Andrew - Mr.Ăn Đu Đủ 2
  flash-sale
  0 (0 đánh giá)
  536 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Học phát âm Tiếng Anh với thầy Andrew - Mr.Ăn Đu Đủ 2

  Andrew Davey CEO & Founder Prodigy English
  Andrew Davey, CEO & Founder Prodigy English
  • 170.000đ
   66.000đ
  • 200.000đ
   (-67%)
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

  536
  học viên
  3
  giờ
  66.000đ
  170.000đ
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Học phát âm Tiếng Anh với thầy Andrew - Mr.Ăn Đu Đủ 1
  flash-sale
  4.6 (10 đánh giá)
  763 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Học phát âm Tiếng Anh với thầy Andrew - Mr.Ăn Đu Đủ 1

  Andrew Davey CEO & Founder Prodigy English
  Andrew Davey, CEO & Founder Prodigy English
  • 170.000đ
   66.000đ
  • 200.000đ
   (-67%)
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

  763
  học viên
  3
  giờ
  66.000đ
  170.000đ
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Tiếng anh kinh thương theo tình huống
  4.2 (11 đánh giá)
  5799 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Tiếng anh kinh thương theo tình huống

  Vưu Tiến Vĩ Giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP.HCM
  Vưu Tiến Vĩ, Giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP.HCM
  • Miễn phí
  5799
  học viên
  2
  giờ
  Miễn phí
 • Học phát âm Tiếng Anh với thầy Andrew Mr.Ăn Đu Đủ
  4.8 (89 đánh giá)
  10200 học viên đăng ký học
  Khóa học video 60 phút

  Học phát âm Tiếng Anh với thầy Andrew Mr.Ăn Đu Đủ

  Andrew Davey CEO & Founder Prodigy English
  Andrew Davey, CEO & Founder Prodigy English
  • Miễn phí
  10200
  học viên
  60
  phút
  Miễn phí
 • Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 2
  4.6 (8 đánh giá)
  9820 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 2

  Nguyễn Minh Thúy Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
  Nguyễn Minh Thúy, Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
  • 199.000đ
  • 250.000đ
   (-20%)
  9820
  học viên
  3
  giờ
  199.000đ
  250.000đ
 • Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 1
  4.7 (54 đánh giá)
  11049 học viên đăng ký học
  Khóa học video 4 giờ

  Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 1

  Nguyễn Minh Thúy Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
  Nguyễn Minh Thúy, Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
  • 199.000đ
  • 300.000đ
   (-34%)
  11049
  học viên
  4
  giờ
  199.000đ
  300.000đ
 • 15 phút luyện tập mỗi ngày để thành thạo tiếng Nhật
  4.6 (14 đánh giá)
  9161 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  15 phút luyện tập mỗi ngày để thành thạo tiếng Nhật

  Hoàng Thùy Vân Thạc sĩ Ngôn ngữ học, Đại học Senshu, Nhật Bản
  Hoàng Thùy Vân, Thạc sĩ Ngôn ngữ học, Đại học Senshu, Nhật Bản
  • Miễn phí
  9161
  học viên
  2
  giờ
  Miễn phí
 • Bí quyết nói Tiếng Anh chuẩn và hay
  flash-sale
  4.8 (6 đánh giá)
  2173 học viên đăng ký học
  Khóa học video 5 giờ

  Bí quyết nói Tiếng Anh chuẩn và hay

  Huỳnh Ngọc Trụ TGĐ Công ty Đào tạo & Phát triển Tầm Nhìn Việt
  Huỳnh Ngọc Trụ, TGĐ Công ty Đào tạo & Phát triển Tầm Nhìn Việt
  • 149.000đ
   66.000đ
  • 250.000đ
   (-74%)
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

  2173
  học viên
  5
  giờ
  66.000đ
  149.000đ
  Còn lại:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • 30 phút tư duy nói Tiếng Anh lưu loát
  4.4 (81 đánh giá)
  17012 học viên đăng ký học
  Khóa học video 30 phút

  30 phút tư duy nói Tiếng Anh lưu loát

  Huỳnh Ngọc Trụ TGĐ Công ty Đào tạo & Phát triển Tầm Nhìn Việt
  Huỳnh Ngọc Trụ, TGĐ Công ty Đào tạo & Phát triển Tầm Nhìn Việt
  • Miễn phí
  17012
  học viên
  30
  phút
  Miễn phí

Các danh mục khác phù hợp

Không một ai có thể phủ nhận vai trò của việc học Ngoại ngữ trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Việc ai đó biết một, hai ngôn ngữ ngoài tiếng mẹ đẻ đã trở thành điều quá bình thường trong xã hội. Ngoại ngữ chính là “chiếc vé thông hành quyền lực” giúp bạn hội nhập, mở ra nhiều cơ hội mới về việc làm và sự trải nghiệm.

Một bạn giỏi tiếng Anh, tiếng Hoa hay tiếng Nhật tất nhiên sẽ có nhiều cơ hội việc làm tốt hơn một bạn không biết một thứ tiếng nào ngoài tiếng Việt! Khả năng cạnh tranh vào các tập đoàn đa quốc gia hoặc đơn giản là săn học bổng du học của một trường đại học danh tiếng thế giới cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Hơn thế nữa, có ngoại ngữ, bạn dễ dàng tiếp thu, học hỏi, cập nhật những kiến thức mới áp dụng vào công việc của mình để công việc được vận hành hiệu quả hơn, doanh thu cao hơn.

Hiểu được rằng trong thời đại toàn cầu hóa này, ngoại ngữ là một nhu cầu tất yếu, kyna.vn đã cho ra mắt rất nhiều khóa học ngoại ngữ đa dạng, nội dung phù hợp với nhiều đối tượng, bao gồm các ngôn ngữ Anh, Trung, Nhật, Hàn. Đây là những ngôn ngữ phổ biến nhất, được nhiều người theo học nhất hiện nay tại Việt Nam.

✓ Học cùng chuyên gia

✓ Thanh toán một lần

✓ Học mọi lúc mọi nơi

✓ Cam kết hoàn tiền

Khóa học Online tại Kyna.vn: Học tiếng Anh Online - Học tiếng Trung - Học tiếng Hàn - Học tiếng Nhật - Học tiếng Pháp Online

Kyna.vn - Học online cùng chuyên gia.

Góp ý cho Kyna.vn-

Số điện thoại*
Email*

Bạn có sẵn sàng giới thiệu Kyna.vn với người thân và bạn bè?

Bạn có góp ý gì về phiên bản mới của Kyna.vn?

GÓP Ý

Góp ý cho Kyna.vn-

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho Kyna. Chúc bạn một ngày học tập và làm việc nhiều năng lượng.