NGÀY HỘI KHOÁ HỌC KINH DOANH - MARKETING. Chỉ 150.000đ ưu đãi đến 75% trong 5 ngày duy nhất!×

Tìm theo đặc điểm khóa học

 • 2

Tìm theo thời lượng

 • 4

Tìm theo trình độ yêu cầu

 • 6
 • 2
Các khóa học

Tiếng Trung

 • Luyện nói Tiếng Trung - Trung Cấp
  • Kynalingo Giảng viên Tiếng Hoa
  4 tháng Xem nhanh

  Luyện nói Tiếng Trung - Trung Cấp

  Kynalingo Giảng viên Tiếng Hoa Giảng viên
  • 4.000.000 ₫
 • Luyện nói Tiếng Trung Tiền Trung Cấp
  • Kynalingo Giảng viên Tiếng Hoa
  4 tháng Xem nhanh

  Luyện nói Tiếng Trung Tiền Trung Cấp

  Kynalingo Giảng viên Tiếng Hoa Giảng viên
  • 3.800.000 ₫
 • Luyện nói tiếng Trung Sơ cấp 2
  • Kynalingo Giảng viên Tiếng Hoa
  4 tuần Xem nhanh

  Luyện nói tiếng Trung Sơ cấp 2

  Kynalingo Giảng viên Tiếng Hoa Giảng viên
  • 3.600.000 ₫
  • 2.000.000 ₫
 • Luyện nói tiếng Trung Sơ cấp 1
  • Kynalingo Giảng viên Tiếng Hoa
  4 tuần Xem nhanh

  Luyện nói tiếng Trung Sơ cấp 1

  Kynalingo Giảng viên Tiếng Hoa Giảng viên
  • 3.600.000 ₫
  • 2.000.000 ₫
 • Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 4
  • Nguyễn Minh Thúy
  • Nguyễn Minh Thúy
  5 giờ Xem nhanh

  Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 4

  Nguyễn Minh Thúy Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
  • 400.000 ₫
 • Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 3
  • Nguyễn Minh Thúy
  • Nguyễn Minh Thúy
  4 giờ Xem nhanh

  Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 3

  Nguyễn Minh Thúy Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
  • 300.000 ₫
 • Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 2
  • Nguyễn Minh Thúy
  • Nguyễn Minh Thúy
  3 giờ Xem nhanh

  Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 2

  Nguyễn Minh Thúy Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
  • 250.000 ₫
 • Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 1
  • Nguyễn Minh Thúy
  • Nguyễn Minh Thúy
  4 giờ Xem nhanh

  Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu 1

  Nguyễn Minh Thúy Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM
  • 300.000 ₫