Lọc kết quả

Marketing - Truyền thông

83 khóa học khóa học

Marketing - Truyền thông

Lọc kết quả
 • 13 tuyệt chiêu khuyến mãi và khuyến mại
  0 (0 đánh giá)
  59 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  13 tuyệt chiêu khuyến mãi và khuyến mại

  Marsal Academy Tổ chức đào tạo
  Marsal Academy, Tổ chức đào tạo
  • 399.000đ
  • 699.000đ
   (-43%)
  59
  học viên
  3
  giờ
  399.000đ
  699.000đ
 • Thuyết phục toàn tập bằng landing page
  5 (1 đánh giá)
  97 học viên đăng ký học
  Khóa học video 4 giờ

  Thuyết phục toàn tập bằng landing page

  Marsal Academy Tổ chức đào tạo
  Marsal Academy, Tổ chức đào tạo
  • 399.000đ
  • 699.000đ
   (-43%)
  97
  học viên
  4
  giờ
  399.000đ
  699.000đ
 • 7 bước thuyết phục khách hàng bằng ngôn từ PR
  0 (0 đánh giá)
  34 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  7 bước thuyết phục khách hàng bằng ngôn từ PR

  Marsal Academy Tổ chức đào tạo
  Marsal Academy, Tổ chức đào tạo
  • 399.000đ
  • 699.000đ
   (-43%)
  34
  học viên
  3
  giờ
  399.000đ
  699.000đ
 • Đánh giá thương hiệu (Brand Analysis)
  0 (0 đánh giá)
  75 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Đánh giá thương hiệu (Brand Analysis)

  Nguyễn Bá Gia Luân Senior Brand Manager
  Nguyễn Bá Gia Luân, Senior Brand Manager
  • 299.000đ
  • 500.000đ
   (-40%)
  75
  học viên
  2
  giờ
  299.000đ
  500.000đ
 • Digital PR
  3 (1 đánh giá)
  106 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Digital PR

  Thiên Trần Chuyên gia Marketing - PR
  Thiên Trần, Chuyên gia Marketing - PR
  • 149.000đ
  • 500.000đ
   (-70%)
  106
  học viên
  2
  giờ
  149.000đ
  500.000đ
 • Brand Strategy & Planning
  4.8 (4 đánh giá)
  341 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Brand Strategy & Planning

  Nguyễn Bá Gia Luân Senior Brand Manager
  Nguyễn Bá Gia Luân, Senior Brand Manager
  • 149.000đ
  • 500.000đ
   (-70%)
  341
  học viên
  2
  giờ
  149.000đ
  500.000đ
 • Chiến lược Social Seo
  4.7 (3 đánh giá)
  150 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Chiến lược Social Seo

  Đình Tỉnh Founder & CEO LEADGLE Media - Chuyên gia SEO
  Đình Tỉnh, Founder & CEO LEADGLE Media - Chuyên gia SEO
  • 149.000đ
  • 500.000đ
   (-70%)
  150
  học viên
  3
  giờ
  149.000đ
  500.000đ
 • Hoạch định chiến lược PR
  5 (2 đánh giá)
  79 học viên đăng ký học
  Khóa học video 60 phút

  Hoạch định chiến lược PR

  Nguyễn Ngọc Thụy Chuyên gia về truyền Thông và thương hiệu với hơn 20 năm kinh nghiệm
  Nguyễn Ngọc Thụy, Chuyên gia về truyền Thông và thương hiệu với hơn 20 năm kinh nghiệm
  • 149.000đ
  • 350.000đ
   (-57%)
  79
  học viên
  60
  phút
  149.000đ
  350.000đ
 • Lên TOP theo phong cách SEO mũ trắng
  4.8 (8 đánh giá)
  250 học viên đăng ký học
  Khóa học video 7 giờ

  Lên TOP theo phong cách SEO mũ trắng

  Mai Xuân Đạt Giám Đốc SEONgon
  Mai Xuân Đạt , Giám Đốc SEONgon
  • 149.000đ
  • 500.000đ
   (-70%)
  250
  học viên
  7
  giờ
  149.000đ
  500.000đ
 • Bùng nổ doanh số bán hàng cùng Instagram
  4.5 (2 đánh giá)
  119 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Bùng nổ doanh số bán hàng cùng Instagram

  Văn Thượng Hỉ Nhà đào tạo Marketing Online
  Văn Thượng Hỉ, Nhà đào tạo Marketing Online
  • 149.000đ
  • 400.000đ
   (-63%)
  119
  học viên
  2
  giờ
  149.000đ
  400.000đ
 • Nghệ thuật copywriting gia tăng đơn hàng
  4.8 (4 đánh giá)
  241 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Nghệ thuật copywriting gia tăng đơn hàng

  Nguyễn Tuấn Hùng Chuyên gia Marketing/ Trainer/ Sáng lâp Tổ hợp Giáo dục NANADO
  Nguyễn Tuấn Hùng, Chuyên gia Marketing/ Trainer/ Sáng lâp Tổ hợp Giáo dục NANADO
  • 149.000đ
  • 400.000đ
   (-63%)
  241
  học viên
  2
  giờ
  149.000đ
  400.000đ
 • Xây dựng format và sản xuất chương trình truyền hình
  4 (2 đánh giá)
  89 học viên đăng ký học
  Khóa học video 60 phút

  Xây dựng format và sản xuất chương trình truyền hình

  Phan Vĩnh Phúc Giám Đốc Công ty đa phương tiện CMS
  Phan Vĩnh Phúc, Giám Đốc Công ty đa phương tiện CMS
  • 149.000đ
  • 400.000đ
   (-63%)
  89
  học viên
  60
  phút
  149.000đ
  400.000đ
 • Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp
  4.2 (6 đánh giá)
  330 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp

  Bill Nguyễn Creative & Strategic Planning Director
  Bill Nguyễn, Creative & Strategic Planning Director
  • 149.000đ
  • 400.000đ
   (-63%)
  330
  học viên
  2
  giờ
  149.000đ
  400.000đ
 • SEO thực hành từ A-Z
  4.5 (21 đánh giá)
  1712 học viên đăng ký học
  Khóa học video 7 giờ

  SEO thực hành từ A-Z

  Đình Tỉnh Founder & CEO LEADGLE Media - Chuyên gia SEO
  Đình Tỉnh, Founder & CEO LEADGLE Media - Chuyên gia SEO
  • 149.000đ
  • 500.000đ
   (-70%)
  1712
  học viên
  7
  giờ
  149.000đ
  500.000đ
 • Trở thành vua bán hàng cùng SEO
  5 (3 đánh giá)
  209 học viên đăng ký học
  Khóa học video 5 giờ

  Trở thành vua bán hàng cùng SEO

  ThS/ MBA. Nguyễn Phan Anh Chuyên gia đào tạo, tư vấn và triển khai giải pháp về E-Commerce, E-Business, E-Marketing
  ThS/ MBA. Nguyễn Phan Anh, Chuyên gia đào tạo, tư vấn và triển khai giải pháp về E-Commerce, E-Business, E-Marketing
  • 149.000đ
  • 500.000đ
   (-70%)
  209
  học viên
  5
  giờ
  149.000đ
  500.000đ
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch quảng cáo
  0 (0 đánh giá)
  90 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Xây dựng và triển khai kế hoạch quảng cáo

  Marsal Academy Tổ chức đào tạo
  Marsal Academy, Tổ chức đào tạo
  • 399.000đ
  • 700.000đ
   (-43%)
  90
  học viên
  3
  giờ
  399.000đ
  700.000đ
 • Ứng dụng thủ thuật Storytelling sáng tạo nội dung
  4 (2 đánh giá)
  260 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Ứng dụng thủ thuật Storytelling sáng tạo nội dung

  Marsal Academy Tổ chức đào tạo
  Marsal Academy, Tổ chức đào tạo
  • 399.000đ
  • 700.000đ
   (-43%)
  260
  học viên
  2
  giờ
  399.000đ
  700.000đ
 • Quản trị và điều hành chiến lược Marketing
  5 (5 đánh giá)
  212 học viên đăng ký học
  Khóa học video 8 giờ

  Quản trị và điều hành chiến lược Marketing

  Marsal Academy Tổ chức đào tạo
  Marsal Academy, Tổ chức đào tạo
  • 399.000đ
  • 700.000đ
   (-43%)
  212
  học viên
  8
  giờ
  399.000đ
  700.000đ
 • Xây dựng và quảng cáo thương hiệu trên Facebook
  4 (1 đánh giá)
  353 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Xây dựng và quảng cáo thương hiệu trên Facebook

  Marsal Academy Tổ chức đào tạo
  Marsal Academy, Tổ chức đào tạo
  • 399.000đ
  • 700.000đ
   (-43%)
  353
  học viên
  2
  giờ
  399.000đ
  700.000đ
 • Kỹ thuật copywriting thuyết phục và cuốn hút
  4.5 (15 đánh giá)
  1871 học viên đăng ký học
  Khóa học video 6 giờ

  Kỹ thuật copywriting thuyết phục và cuốn hút

  Marsal Academy Tổ chức đào tạo
  Marsal Academy, Tổ chức đào tạo
  • 199.000đ
  • 700.000đ
   (-72%)
  1871
  học viên
  6
  giờ
  199.000đ
  700.000đ
 • Xây dựng và triển khai chiến lược content marketing hiệu quả
  4 (1 đánh giá)
  85 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Xây dựng và triển khai chiến lược content marketing hiệu quả

  Marsal Academy Tổ chức đào tạo
  Marsal Academy, Tổ chức đào tạo
  • 399.000đ
  • 700.000đ
   (-43%)
  85
  học viên
  2
  giờ
  399.000đ
  700.000đ
 • Video Marketing cho người không biết công nghệ
  4.8 (4 đánh giá)
  112 học viên đăng ký học
  Khóa học video 10 giờ

  Video Marketing cho người không biết công nghệ

  Văn Thượng Hỉ Nhà đào tạo Marketing Online
  Văn Thượng Hỉ, Nhà đào tạo Marketing Online
  • 149.000đ
  • 400.000đ
   (-63%)
  112
  học viên
  10
  giờ
  149.000đ
  400.000đ
 • Quảng cáo Facebook nâng cao 2018
  5 (4 đánh giá)
  1733 học viên đăng ký học
  Khóa học video 10 giờ

  Quảng cáo Facebook nâng cao 2018

  ThS/ MBA. Nguyễn Phan Anh Chuyên gia đào tạo, tư vấn và triển khai giải pháp về E-Commerce, E-Business, E-Marketing
  ThS/ MBA. Nguyễn Phan Anh, Chuyên gia đào tạo, tư vấn và triển khai giải pháp về E-Commerce, E-Business, E-Marketing
  • 149.000đ
  • 800.000đ
   (-81%)
  1733
  học viên
  10
  giờ
  149.000đ
  800.000đ
 • Quảng cáo Facebook cơ bản 2018
  4.7 (35 đánh giá)
  1774 học viên đăng ký học
  Khóa học video 11 giờ

  Quảng cáo Facebook cơ bản 2018

  ThS/ MBA. Nguyễn Phan Anh Chuyên gia đào tạo, tư vấn và triển khai giải pháp về E-Commerce, E-Business, E-Marketing
  ThS/ MBA. Nguyễn Phan Anh, Chuyên gia đào tạo, tư vấn và triển khai giải pháp về E-Commerce, E-Business, E-Marketing
  • 149.000đ
  • 500.000đ
   (-70%)
  1774
  học viên
  11
  giờ
  149.000đ
  500.000đ
 • Smart Email Marketing
  HOT
  5 (2 đánh giá)
  2027 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Smart Email Marketing

  ThS/ MBA. Nguyễn Phan Anh Chuyên gia đào tạo, tư vấn và triển khai giải pháp về E-Commerce, E-Business, E-Marketing
  ThS/ MBA. Nguyễn Phan Anh, Chuyên gia đào tạo, tư vấn và triển khai giải pháp về E-Commerce, E-Business, E-Marketing
  • 149.000đ
  • 400.000đ
   (-63%)
  2027
  học viên
  3
  giờ
  149.000đ
  400.000đ
 • Hoạch định kế hoạch khuyến mãi trong trade marketing
  4.7 (7 đánh giá)
  382 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Hoạch định kế hoạch khuyến mãi trong trade marketing

  Tiền Gia Trí Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Sản Phẩm Đặc Biệt Mekong.
  Tiền Gia Trí, Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Sản Phẩm Đặc Biệt Mekong.
  • 149.000đ
  • 400.000đ
   (-63%)
  382
  học viên
  2
  giờ
  149.000đ
  400.000đ
 • Xây dựng nội dung website trong 3 ngày
  4.2 (9 đánh giá)
  2640 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 ngày

  Xây dựng nội dung website trong 3 ngày

  Kiều Thắng CEO & Founder Content Anpha
  Kiều Thắng, CEO & Founder Content Anpha
  • 149.000đ
  • 500.000đ
   (-70%)
  2640
  học viên
  3
  ngày
  149.000đ
  500.000đ
 • Phân tích và phát triển kênh phân phối
  4.6 (5 đánh giá)
  409 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Phân tích và phát triển kênh phân phối

  Tiền Gia Trí Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Sản Phẩm Đặc Biệt Mekong.
  Tiền Gia Trí, Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Sản Phẩm Đặc Biệt Mekong.
  • 149.000đ
  • 350.000đ
   (-57%)
  409
  học viên
  2
  giờ
  149.000đ
  350.000đ
 • Xây dựng nội dung và liên kết quảng cáo Facebook
  4.5 (13 đánh giá)
  4343 học viên đăng ký học
  Khóa học video 5 giờ

  Xây dựng nội dung và liên kết quảng cáo Facebook

  Kiều Thắng CEO & Founder Content Anpha
  Kiều Thắng, CEO & Founder Content Anpha
  • 149.000đ
  • 500.000đ
   (-70%)
  4343
  học viên
  5
  giờ
  149.000đ
  500.000đ
 • Marketing cho Doanh nghiệp xã hội
  4.2 (6 đánh giá)
  2670 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Marketing cho Doanh nghiệp xã hội

  SOIN.org.vn Vườn ươm sáng tạo xã hội trực tuyến
  SOIN.org.vn, Vườn ươm sáng tạo xã hội trực tuyến
  • Miễn phí
  2670
  học viên
  2
  giờ
  Miễn phí

Các danh mục khác phù hợp

Marketing là một hoạt động cần thiết và không thể thiếu trong kinh doanh. Nó được xem cầu nối giữa Doanh nghiệp với Khách hàng mục tiêu của họ. Trong thời đại số, công nghệ phát triển kéo theo đó là sự cộng hưởng của các ngành nghề khác, trong đó chịu tác động mạnh nhất có lẽ là ngành Marketing. Hoạt động marketing không còn đơn giản chỉ có các hình thức Marketing truyền thống mà thay vào đó là hàng tá hình thức khác, và việc của các nhà kinh doanh, Marketer đó là làm sao dung hòa và phối hợp được các hình thức đó cho một chiến lược Marketing tổng thể đạt hiệu quả cao.

Nhằm hỗ trợ việc cập nhật kiến thức, sau một quá trình nghiên cứu và tổng hợp nội dung, Kyna mang đến cho các bạn những khóa học Marketing chất lượng với 6 chủ đề HOT: Digital Marketing - Content Marketing - Video Marketing - PR - Sự kiện - Brand Marketing - Trade & Modern Marketing

Bên cạnh kiến thức nghề nghiệp, đến với Kyna bạn sẽ có một trải nghiệm học tập mới vô cùng thú vị và tiện ích.

Chúc bạn có được nhiều kiến thức bổ ích khi học tại Kyna.vn!

✓ Học cùng chuyên gia

✓ Thanh toán một lần

✓ Học mọi lúc mọi nơi

✓ Cam kết hoàn tiền

Khóa học Online tại Kyna.vnHọc Marketing Online - Học Digital Marketing - Học SEO - Khóa học Content Marketing

Kyna.vn - Học online cùng chuyên gia.

Góp ý cho Kyna.vn-

Số điện thoại*
Email*

Bạn có sẵn sàng giới thiệu Kyna.vn với người thân và bạn bè?

Bạn có góp ý gì về phiên bản mới của Kyna.vn?

GÓP Ý

Góp ý cho Kyna.vn-

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho Kyna. Chúc bạn một ngày học tập và làm việc nhiều năng lượng.