Lọc kết quả

Marketing - Truyền thông

76 khóa học khóa học

Marketing - Truyền thông

Lọc kết quả
 • Kỹ năng quan hệ với báo chí
  4 (1 đánh giá)
  73 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Kỹ năng quan hệ với báo chí

  Hoàng Xuân Phương Tiến sĩ Đại học Tarlac Philippine
  Hoàng Xuân Phương, Tiến sĩ Đại học Tarlac Philippine
  • 149.000đ
  • 400.000đ
   (-63%)
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

  73
  học viên
  2
  giờ
  149.000đ
  400.000đ
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Bùng nổ doanh số bán hàng cùng Instagram
  4 (1 đánh giá)
  111 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Bùng nổ doanh số bán hàng cùng Instagram

  Văn Thượng Hỉ Nhà đào tạo Marketing Online
  Văn Thượng Hỉ, Nhà đào tạo Marketing Online
  • 199.000đ
  • 400.000đ
   (-50%)
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

  111
  học viên
  2
  giờ
  199.000đ
  400.000đ
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Nghệ thuật copywriting gia tăng đơn hàng
  4.8 (4 đánh giá)
  224 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Nghệ thuật copywriting gia tăng đơn hàng

  Nguyễn Tuấn Hùng Chuyên gia Marketing/ Trainer/ Sáng lâp Tổ hợp Giáo dục NANADO
  Nguyễn Tuấn Hùng, Chuyên gia Marketing/ Trainer/ Sáng lâp Tổ hợp Giáo dục NANADO
  • 199.000đ
  • 400.000đ
   (-50%)
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

  224
  học viên
  2
  giờ
  199.000đ
  400.000đ
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Xây dựng format và sản xuất chương trình truyền hình
  4 (2 đánh giá)
  76 học viên đăng ký học
  Khóa học video 60 phút

  Xây dựng format và sản xuất chương trình truyền hình

  Phan Vĩnh Phúc Giám Đốc Công ty đa phương tiện CMS
  Phan Vĩnh Phúc, Giám Đốc Công ty đa phương tiện CMS
  • 149.000đ
  • 400.000đ
   (-63%)
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

  76
  học viên
  60
  phút
  149.000đ
  400.000đ
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp
  4.2 (6 đánh giá)
  280 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp

  Bill Nguyễn Creative & Strategic Planning Director
  Bill Nguyễn, Creative & Strategic Planning Director
  • 149.000đ
  • 400.000đ
   (-63%)
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

  280
  học viên
  2
  giờ
  149.000đ
  400.000đ
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • SEO thực hành từ A-Z
  4.5 (18 đánh giá)
  1617 học viên đăng ký học
  Khóa học video 7 giờ

  SEO thực hành từ A-Z

  Đình Tỉnh Founder & CEO LEADGLE Media - Chuyên gia SEO
  Đình Tỉnh, Founder & CEO LEADGLE Media - Chuyên gia SEO
  • 299.000đ
  • 500.000đ
   (-40%)
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

  1617
  học viên
  7
  giờ
  299.000đ
  500.000đ
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Trở thành vua bán hàng cùng SEO
  5 (2 đánh giá)
  197 học viên đăng ký học
  Khóa học video 5 giờ

  Trở thành vua bán hàng cùng SEO

  ThS/ MBA. Nguyễn Phan Anh Chuyên gia đào tạo, tư vấn và triển khai giải pháp về E-Commerce, E-Business, E-Marketing
  ThS/ MBA. Nguyễn Phan Anh, Chuyên gia đào tạo, tư vấn và triển khai giải pháp về E-Commerce, E-Business, E-Marketing
  • 299.000đ
  • 500.000đ
   (-40%)
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

  197
  học viên
  5
  giờ
  299.000đ
  500.000đ
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Xây dựng và triển khai kế hoạch quảng cáo
  0 (0 đánh giá)
  87 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Xây dựng và triển khai kế hoạch quảng cáo

  Marsal Academy Tổ chức đào tạo
  Marsal Academy, Tổ chức đào tạo
  • 399.000đ
  • 700.000đ
   (-43%)
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

  87
  học viên
  3
  giờ
  399.000đ
  700.000đ
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Ứng dụng thủ thuật Storytelling sáng tạo nội dung
  4 (1 đánh giá)
  233 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Ứng dụng thủ thuật Storytelling sáng tạo nội dung

  Marsal Academy Tổ chức đào tạo
  Marsal Academy, Tổ chức đào tạo
  • 399.000đ
  • 700.000đ
   (-43%)
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

  233
  học viên
  2
  giờ
  399.000đ
  700.000đ
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Quản trị và điều hành chiến lược Marketing
  5 (4 đánh giá)
  203 học viên đăng ký học
  Khóa học video 8 giờ

  Quản trị và điều hành chiến lược Marketing

  Marsal Academy Tổ chức đào tạo
  Marsal Academy, Tổ chức đào tạo
  • 399.000đ
  • 700.000đ
   (-43%)
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

  203
  học viên
  8
  giờ
  399.000đ
  700.000đ
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Xây dựng và quảng cáo thương hiệu trên Facebook
  4 (1 đánh giá)
  327 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Xây dựng và quảng cáo thương hiệu trên Facebook

  Marsal Academy Tổ chức đào tạo
  Marsal Academy, Tổ chức đào tạo
  • 399.000đ
  • 700.000đ
   (-43%)
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

  327
  học viên
  2
  giờ
  399.000đ
  700.000đ
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Kỹ thuật copywriting thuyết phục và cuốn hút
  4.6 (14 đánh giá)
  1751 học viên đăng ký học
  Khóa học video 6 giờ

  Kỹ thuật copywriting thuyết phục và cuốn hút

  Marsal Academy Tổ chức đào tạo
  Marsal Academy, Tổ chức đào tạo
  • 399.000đ
  • 700.000đ
   (-43%)
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

  1751
  học viên
  6
  giờ
  399.000đ
  700.000đ
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Xây dựng và triển khai chiến lược content marketing hiệu quả
  4 (1 đánh giá)
  77 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Xây dựng và triển khai chiến lược content marketing hiệu quả

  Marsal Academy Tổ chức đào tạo
  Marsal Academy, Tổ chức đào tạo
  • 399.000đ
  • 700.000đ
   (-43%)
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

  77
  học viên
  2
  giờ
  399.000đ
  700.000đ
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Thông điệp truyền thông
  4.5 (2 đánh giá)
  180 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Thông điệp truyền thông

  Vũ Thị Hoài Anh Tư vấn chiến lược Truyền thông.
  Vũ Thị Hoài Anh, Tư vấn chiến lược Truyền thông.
  • 199.000đ
  • 300.000đ
   (-34%)
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

  180
  học viên
  2
  giờ
  199.000đ
  300.000đ
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Video Marketing cho người không biết công nghệ
  4.8 (4 đánh giá)
  100 học viên đăng ký học
  Khóa học video 10 giờ

  Video Marketing cho người không biết công nghệ

  Văn Thượng Hỉ Nhà đào tạo Marketing Online
  Văn Thượng Hỉ, Nhà đào tạo Marketing Online
  • 149.000đ
  • 400.000đ
   (-63%)
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

  100
  học viên
  10
  giờ
  149.000đ
  400.000đ
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Quảng cáo Facebook nâng cao 2018
  5 (1 đánh giá)
  1585 học viên đăng ký học
  Khóa học video 10 giờ

  Quảng cáo Facebook nâng cao 2018

  ThS/ MBA. Nguyễn Phan Anh Chuyên gia đào tạo, tư vấn và triển khai giải pháp về E-Commerce, E-Business, E-Marketing
  ThS/ MBA. Nguyễn Phan Anh, Chuyên gia đào tạo, tư vấn và triển khai giải pháp về E-Commerce, E-Business, E-Marketing
  • 499.000đ
  • 800.000đ
   (-38%)
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

  1585
  học viên
  10
  giờ
  499.000đ
  800.000đ
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Quảng cáo Facebook cơ bản 2018
  4.7 (32 đánh giá)
  1626 học viên đăng ký học
  Khóa học video 11 giờ

  Quảng cáo Facebook cơ bản 2018

  ThS/ MBA. Nguyễn Phan Anh Chuyên gia đào tạo, tư vấn và triển khai giải pháp về E-Commerce, E-Business, E-Marketing
  ThS/ MBA. Nguyễn Phan Anh, Chuyên gia đào tạo, tư vấn và triển khai giải pháp về E-Commerce, E-Business, E-Marketing
  • 350.000đ
  • 500.000đ
   (-30%)
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

  1626
  học viên
  11
  giờ
  350.000đ
  500.000đ
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Smart Email Marketing
  HOT
  5 (1 đánh giá)
  1998 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Smart Email Marketing

  ThS/ MBA. Nguyễn Phan Anh Chuyên gia đào tạo, tư vấn và triển khai giải pháp về E-Commerce, E-Business, E-Marketing
  ThS/ MBA. Nguyễn Phan Anh, Chuyên gia đào tạo, tư vấn và triển khai giải pháp về E-Commerce, E-Business, E-Marketing
  • 199.000đ
  • 400.000đ
   (-50%)
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

  1998
  học viên
  3
  giờ
  199.000đ
  400.000đ
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Hoạch định kế hoạch khuyến mãi trong trade marketing
  5 (3 đánh giá)
  287 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Hoạch định kế hoạch khuyến mãi trong trade marketing

  Tiền Gia Trí Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Sản Phẩm Đặc Biệt Mekong.
  Tiền Gia Trí, Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Sản Phẩm Đặc Biệt Mekong.
  • 149.000đ
  • 400.000đ
   (-63%)
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

  287
  học viên
  2
  giờ
  149.000đ
  400.000đ
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Xây dựng nội dung website trong 3 ngày
  4 (6 đánh giá)
  2018 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 ngày

  Xây dựng nội dung website trong 3 ngày

  Kiều Thắng CEO & Founder Content Anpha
  Kiều Thắng, CEO & Founder Content Anpha
  • 299.000đ
  • 500.000đ
   (-40%)
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

  2018
  học viên
  3
  ngày
  299.000đ
  500.000đ
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Phân tích và phát triển kênh phân phối
  4.6 (5 đánh giá)
  311 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Phân tích và phát triển kênh phân phối

  Tiền Gia Trí Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Sản Phẩm Đặc Biệt Mekong.
  Tiền Gia Trí, Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Sản Phẩm Đặc Biệt Mekong.
  • 199.000đ
  • 350.000đ
   (-43%)
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

  311
  học viên
  2
  giờ
  199.000đ
  350.000đ
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Xây dựng nội dung và liên kết quảng cáo Facebook
  4.5 (12 đánh giá)
  3527 học viên đăng ký học
  Khóa học video 5 giờ

  Xây dựng nội dung và liên kết quảng cáo Facebook

  Kiều Thắng CEO & Founder Content Anpha
  Kiều Thắng, CEO & Founder Content Anpha
  • 299.000đ
  • 500.000đ
   (-40%)
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

  3527
  học viên
  5
  giờ
  299.000đ
  500.000đ
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Marketing cho Doanh nghiệp xã hội
  4.3 (4 đánh giá)
  2413 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Marketing cho Doanh nghiệp xã hội

  SOIN.org.vn Vườn ươm sáng tạo xã hội trực tuyến
  SOIN.org.vn, Vườn ươm sáng tạo xã hội trực tuyến
  • Miễn phí
  2413
  học viên
  2
  giờ
  Miễn phí
 • Nhập môn Google Analytics
  4.4 (5 đánh giá)
  244 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Nhập môn Google Analytics

  Mai Xuân Đạt Giám Đốc SEONgon
  Mai Xuân Đạt , Giám Đốc SEONgon
  • 249.000đ
  • 400.000đ
   (-38%)
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

  244
  học viên
  2
  giờ
  249.000đ
  400.000đ
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Xử lý khủng hoảng truyền thông
  4.3 (3 đánh giá)
  274 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Xử lý khủng hoảng truyền thông

  Nguyễn Mạnh Hiền Giám đốc Điều hành Công ty CP Truyền thông và Đào tạo Quốc tế Mindset.
  Nguyễn Mạnh Hiền, Giám đốc Điều hành Công ty CP Truyền thông và Đào tạo Quốc tế Mindset.
  • 199.000đ
  • 400.000đ
   (-50%)
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

  274
  học viên
  3
  giờ
  199.000đ
  400.000đ
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Tối ưu chi phí quảng cáo Facebook để đạt 50-100 đơn hàng / ngày
  4.7 (3 đánh giá)
  1297 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Tối ưu chi phí quảng cáo Facebook để đạt 50-100 đơn hàng / ngày

  Nguyễn Tất Kiểm CEO TAKI JSC., Chuyên gia đào tạo Bán hàng Online
  Nguyễn Tất Kiểm, CEO TAKI JSC., Chuyên gia đào tạo Bán hàng Online
  • 280.000đ
  • 400.000đ
   (-30%)
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

  1297
  học viên
  3
  giờ
  280.000đ
  400.000đ
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Content Marketing
  4.5 (17 đánh giá)
  2153 học viên đăng ký học
  Khóa học video 6 giờ

  Content Marketing

  Trần Khánh Tùng Đồng sáng lập Your Fashion
  Trần Khánh Tùng, Đồng sáng lập Your Fashion
  • 299.000đ
  • 450.000đ
   (-34%)
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

  2153
  học viên
  6
  giờ
  299.000đ
  450.000đ
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • PR Ứng dụng
  0 (0 đánh giá)
  225 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  PR Ứng dụng

  Nguyễn Mạnh Hiền Giám đốc Điều hành Công ty CP Truyền thông và Đào tạo Quốc tế Mindset.
  Nguyễn Mạnh Hiền, Giám đốc Điều hành Công ty CP Truyền thông và Đào tạo Quốc tế Mindset.
  • 149.000đ
  • 400.000đ
   (-63%)
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

  225
  học viên
  3
  giờ
  149.000đ
  400.000đ
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

 • Tổng Quan Trade Marketing
  4.6 (30 đánh giá)
  3055 học viên đăng ký học
  Khóa học video 48 phút

  Tổng Quan Trade Marketing

  Tiền Gia Trí Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Sản Phẩm Đặc Biệt Mekong.
  Tiền Gia Trí, Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Sản Phẩm Đặc Biệt Mekong.
  • Miễn phí
  3055
  học viên
  48
  phút
  Miễn phí
 • Xây dựng chiến lược Truyền thông tiếp thị tích hợp hiệu quả
  0 (0 đánh giá)
  366 học viên đăng ký học
  Khóa học video 5 giờ

  Xây dựng chiến lược Truyền thông tiếp thị tích hợp hiệu quả

  Trần Khánh Tùng Đồng sáng lập Your Fashion
  Trần Khánh Tùng, Đồng sáng lập Your Fashion
  • 199.000đ
  • 400.000đ
   (-50%)
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

  366
  học viên
  5
  giờ
  199.000đ
  400.000đ
  Diễn ra sau:

  00giờ

  00phút

  00giây

Các danh mục khác phù hợp

Marketing là một hoạt động cần thiết và không thể thiếu trong kinh doanh. Nó được xem cầu nối giữa Doanh nghiệp với Khách hàng mục tiêu của họ. Trong thời đại số, công nghệ phát triển kéo theo đó là sự cộng hưởng của các ngành nghề khác, trong đó chịu tác động mạnh nhất có lẽ là ngành Marketing. Hoạt động marketing không còn đơn giản chỉ có các hình thức Marketing truyền thống mà thay vào đó là hàng tá hình thức khác, và việc của các nhà kinh doanh, Marketer đó là làm sao dung hòa và phối hợp được các hình thức đó cho một chiến lược Marketing tổng thể đạt hiệu quả cao.

Nhằm hỗ trợ việc cập nhật kiến thức, sau một quá trình nghiên cứu và tổng hợp nội dung, Kyna mang đến cho các bạn những khóa học Marketing chất lượng với 6 chủ đề HOT: Digital Marketing - Content Marketing - Video Marketing - PR - Sự kiện - Brand Marketing - Trade & Modern Marketing

Bên cạnh kiến thức nghề nghiệp, đến với Kyna bạn sẽ có một trải nghiệm học tập mới vô cùng thú vị và tiện ích.

Chúc bạn có được nhiều kiến thức bổ ích khi học tại Kyna.vn!

✓ Học cùng chuyên gia

✓ Thanh toán một lần

✓ Học mọi lúc mọi nơi

✓ Cam kết hoàn tiền

Khóa học Online tại Kyna.vnHọc Marketing Online - Học Digital Marketing - Học SEO - Khóa học Content Marketing

Kyna.vn - Học online cùng chuyên gia.

Góp ý cho Kyna.vn-

Số điện thoại*
Email*

Bạn có sẵn sàng giới thiệu Kyna.vn với người thân và bạn bè?

Bạn có góp ý gì về phiên bản mới của Kyna.vn?

GÓP Ý

Góp ý cho Kyna.vn-

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho Kyna. Chúc bạn một ngày học tập và làm việc nhiều năng lượng.