iconBộ lọc:

Đàm phán thương lượng

3 khóa học khóa học
Đàm phán thương lượng

Lọc kết quả
 • Cải thiện kỹ năng đàm phán
  4.6 (5 đánh giá)
  76 học viên đăng ký học

  Cải thiện kỹ năng đàm phán

  Hoàng Ngọc Bích Chủ tịch Global Leaders/Crestcom Việt Nam
  Hoàng Ngọc Bích, Chủ tịch Global Leaders/Crestcom Việt Nam
  • 198.000đ
  76
  học viên
  2
  giờ
  198.000đ
 • Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh
  3.7 (12 đánh giá)
  332 học viên đăng ký học

  Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh

  Nguyễn Quốc Cường Thạc sỹ - GIÁM ĐỐC USIS GROUP
  Nguyễn Quốc Cường, Thạc sỹ - GIÁM ĐỐC USIS GROUP
  • 198.000đ
  332
  học viên
  60
  phút
  198.000đ
 • Tâm lý học thuyết phục
  4.6 (111 đánh giá)
  16513 học viên đăng ký học

  Tâm lý học thuyết phục

  Dương Ngọc Dũng Tiến sĩ Tôn giáo học, ĐH Boston
  Dương Ngọc Dũng, Tiến sĩ Tôn giáo học, ĐH Boston
  • 198.000đ
  16513
  học viên
  4
  giờ
  198.000đ