iconBộ lọc:

Đàm phán thương lượng

3 khóa học khóa học
Đàm phán thương lượng

Lọc kết quả
 • Cải thiện kỹ năng đàm phán
  4.6 (5 đánh giá)
  77 học viên đăng ký học

  Cải thiện kỹ năng đàm phán

  Hoàng Ngọc Bích Chủ tịch Global Leaders/Crestcom Việt Nam
  Hoàng Ngọc Bích, Chủ tịch Global Leaders/Crestcom Việt Nam
  • 198.000đ
  77
  học viên
  2
  giờ
  198.000đ
 • Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh
  3.7 (12 đánh giá)
  333 học viên đăng ký học

  Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh

  Nguyễn Quốc Cường Thạc sỹ - GIÁM ĐỐC USIS GROUP
  Nguyễn Quốc Cường, Thạc sỹ - GIÁM ĐỐC USIS GROUP
  • 198.000đ
  333
  học viên
  60
  phút
  198.000đ
 • Tâm lý học thuyết phục
  4.6 (113 đánh giá)
  16558 học viên đăng ký học

  Tâm lý học thuyết phục

  Dương Ngọc Dũng Tiến sĩ Tôn giáo học, ĐH Boston
  Dương Ngọc Dũng, Tiến sĩ Tôn giáo học, ĐH Boston
  • 198.000đ
  16558
  học viên
  4
  giờ
  198.000đ