NGÀY HỘI KHOÁ HỌC KINH DOANH - MARKETING. Chỉ 150.000đ ưu đãi đến 75% trong 5 ngày duy nhất!×

Tìm theo đặc điểm khóa học

 • 1

Tìm theo thời lượng

 • 2
 • 4

Tìm theo trình độ yêu cầu

 • 6
Các khóa học

Luật và pháp lý

 • Quản lý rủi ro pháp lý trong kinh doanh
  • CLB Pháp Chế Doanh Nghiệp
  4 giờ Xem nhanh

  Quản lý rủi ro pháp lý trong kinh doanh

  CLB Pháp Chế Doanh Nghiệp Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp
  • 100.000 ₫
 • Kỹ năng soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh
  • CLB Pháp Chế Doanh Nghiệp
  4 giờ Xem nhanh

  Kỹ năng soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh

  CLB Pháp Chế Doanh Nghiệp Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp
  • 100.000 ₫
 • Các vấn đề pháp lý của Hợp đồng kinh doanh theo Luật Doanh Nghiệp 2014
  • CLB Pháp Chế Doanh Nghiệp
  4 giờ Xem nhanh

  Các vấn đề pháp lý của Hợp đồng kinh doanh theo Luật Doanh Nghiệp 2014

  CLB Pháp Chế Doanh Nghiệp Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp
  • 100.000 ₫
 • Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
  • CLB Pháp Chế Doanh Nghiệp
  3 giờ Xem nhanh

  Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

  CLB Pháp Chế Doanh Nghiệp Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp
  • 100.000 ₫
 • Hướng dẫn thi hành những nội dung mới của Pháp luật Lao động
  • CLB Pháp Chế Doanh Nghiệp
  2 giờ Xem nhanh

  Hướng dẫn thi hành những nội dung mới của Pháp luật Lao động

  CLB Pháp Chế Doanh Nghiệp Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp
  • 100.000 ₫
 • Những vấn đề pháp lý khi khởi nghiệp - Pháp luật về hợp đồng
  • Lý Thị Phương Lâm
  2 giờ Xem nhanh

  Những vấn đề pháp lý khi khởi nghiệp - Pháp luật về hợp đồng

  Lý Thị Phương Lâm Giám đốc pháp lý BlueFox Việt Nam
  • 300.000 ₫
  • 200.000 ₫