Lọc kết quả

Kế toán

31 khóa học khóa học

Kế toán

Lọc kết quả
  • ACCA FFA – Financial Accounting (ACCA F3)
    0 (0 đánh giá)
    1 học viên đăng ký học
    Khóa học video 15 giờ

    ACCA FFA – Financial Accounting (ACCA F3)

    Unity Academy Unity Academy
    Unity Academy, Unity Academy
    • 2.300.000đ
    1
    học viên
    15
    giờ
    2.300.000đ
  • ACCA FMA - Management Accounting (ACCA F2)
    0 (0 đánh giá)
    0 học viên đăng ký học
    Khóa học video 23 giờ

    ACCA FMA - Management Accounting (ACCA F2)

    Unity Academy Unity Academy
    Unity Academy, Unity Academy
    • 2.300.000đ
    0
    học viên
    23
    giờ
    2.300.000đ
  • Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
    0 (0 đánh giá)
    4 học viên đăng ký học
    Khóa học video 4 giờ

    Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

    Phan Đắc Hoan Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup
    Phan Đắc Hoan, Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup
    • 298.000đ
    4
    học viên
    4
    giờ
    298.000đ
  • Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa
    0 (0 đánh giá)
    4 học viên đăng ký học
    Khóa học video 8 giờ

    Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa

    Phan Đắc Hoan Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup
    Phan Đắc Hoan, Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup
    • 798.000đ
    4
    học viên
    8
    giờ
    798.000đ
  • Tin học kế toán
    0 (0 đánh giá)
    1 học viên đăng ký học
    Khóa học video 3 giờ

    Tin học kế toán

    Phan Đắc Hoan Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup
    Phan Đắc Hoan, Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup
    • 398.000đ
    1
    học viên
    3
    giờ
    398.000đ
  • Kế toán thuế tổng hợp trên Excel
    0 (0 đánh giá)
    6 học viên đăng ký học
    Khóa học video 7 giờ

    Kế toán thuế tổng hợp trên Excel

    Phan Đắc Hoan Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup
    Phan Đắc Hoan, Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup
    • 498.000đ
    6
    học viên
    7
    giờ
    498.000đ
  • Định khoản kế toán cho người mất gốc
    0 (0 đánh giá)
    7 học viên đăng ký học
    Khóa học video 3 giờ

    Định khoản kế toán cho người mất gốc

    Phan Đắc Hoan Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup
    Phan Đắc Hoan, Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup
    • 398.000đ
    7
    học viên
    3
    giờ
    398.000đ
  • ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 5)
    0 (0 đánh giá)
    11 học viên đăng ký học
    Khóa học video 6 giờ

    ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 5)

    Unity Academy Unity Academy
    Unity Academy, Unity Academy
    • 399.000đ
    11
    học viên
    6
    giờ
    399.000đ
  • Hệ thống giải pháp tiết kiệm chi phí vận hành trong công ty
    0 (0 đánh giá)
    4 học viên đăng ký học
    Khóa học video 2 giờ

    Hệ thống giải pháp tiết kiệm chi phí vận hành trong công ty

    Trường Doanh nhân EduPow Trường Doanh Nhân
    Trường Doanh nhân EduPow, Trường Doanh Nhân
    • 398.000đ
    4
    học viên
    2
    giờ
    398.000đ
  • ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 4)
    0 (0 đánh giá)
    10 học viên đăng ký học
    Khóa học video 3 giờ

    ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 4)

    Unity Academy Unity Academy
    Unity Academy, Unity Academy
    • 399.000đ
    10
    học viên
    3
    giờ
    399.000đ
  • ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 3)
    0 (0 đánh giá)
    9 học viên đăng ký học
    Khóa học video 4 giờ

    ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 3)

    Unity Academy Unity Academy
    Unity Academy, Unity Academy
    • 399.000đ
    9
    học viên
    4
    giờ
    399.000đ
  • ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 2)
    0 (0 đánh giá)
    9 học viên đăng ký học
    Khóa học video 3 giờ

    ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 2)

    Unity Academy Unity Academy
    Unity Academy, Unity Academy
    • 399.000đ
    9
    học viên
    3
    giờ
    399.000đ
  • ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 1)
    0 (0 đánh giá)
    14 học viên đăng ký học
    Khóa học video 3 giờ

    ACCA FAB - Accounting In Business (ACCA F1- Course 1)

    Unity Academy Unity Academy
    Unity Academy, Unity Academy
    • 399.000đ
    14
    học viên
    3
    giờ
    399.000đ
  • Nghiệp vụ MISA nâng cao
    0 (0 đánh giá)
    18 học viên đăng ký học
    Khóa học video 2 giờ

    Nghiệp vụ MISA nâng cao

    Hoàng Giang Nam Giảng Viên - Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kế toán Hà Nội
    Hoàng Giang Nam, Giảng Viên - Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kế toán Hà Nội
    • 298.000đ
    18
    học viên
    2
    giờ
    298.000đ
  • Thành thạo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên Excel
    0 (0 đánh giá)
    32 học viên đăng ký học
    Khóa học video 5 giờ

    Thành thạo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên Excel

    Hoàng Giang Nam Giảng Viên - Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kế toán Hà Nội
    Hoàng Giang Nam, Giảng Viên - Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kế toán Hà Nội
    • 298.000đ
    32
    học viên
    5
    giờ
    298.000đ
  • Thành thạo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên MISA
    0 (0 đánh giá)
    20 học viên đăng ký học
    Khóa học video 3 giờ

    Thành thạo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên MISA

    Hoàng Giang Nam Giảng Viên - Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kế toán Hà Nội
    Hoàng Giang Nam, Giảng Viên - Công ty Cổ Phần Tập đoàn Kế toán Hà Nội
    • 298.000đ
    20
    học viên
    3
    giờ
    298.000đ
  • Thành thạo cách xử lý về hóa đơn chứng từ kế toán
    0 (0 đánh giá)
    15 học viên đăng ký học
    Khóa học video 9 giờ

    Thành thạo cách xử lý về hóa đơn chứng từ kế toán

    Nguyễn Lê Hoàng CEO - Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam
    Nguyễn Lê Hoàng, CEO - Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam
    • 798.000đ
    15
    học viên
    9
    giờ
    798.000đ
  • Tổng quan về thuế
    5 (12 đánh giá)
    1359 học viên đăng ký học
    Khóa học video 6 giờ

    Tổng quan về thuế

    Nguyễn Lê Hoàng CEO - Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam
    Nguyễn Lê Hoàng, CEO - Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam
    • Miễn phí
    1359
    học viên
    6
    giờ
    Miễn phí
  • Trọn bộ Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ A - Z
    0 (0 đánh giá)
    16 học viên đăng ký học
    Khóa học video 12 giờ

    Trọn bộ Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ A - Z

    Nguyễn Lê Hoàng CEO - Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam
    Nguyễn Lê Hoàng, CEO - Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam
    • 798.000đ
    16
    học viên
    12
    giờ
    798.000đ
  • Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A - Z
    0 (0 đánh giá)
    16 học viên đăng ký học
    Khóa học video 10 giờ

    Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A - Z

    Nguyễn Lê Hoàng CEO - Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam
    Nguyễn Lê Hoàng, CEO - Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam
    • 798.000đ
    16
    học viên
    10
    giờ
    798.000đ
  • Trọn bộ Kinh nghiệm Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng từ A-Z
    0 (0 đánh giá)
    15 học viên đăng ký học
    Khóa học video 10 giờ

    Trọn bộ Kinh nghiệm Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng từ A-Z

    Nguyễn Lê Hoàng CEO - Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam
    Nguyễn Lê Hoàng, CEO - Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam
    • 798.000đ
    15
    học viên
    10
    giờ
    798.000đ
  • Trọn bộ kỹ thuật lập, kiểm tra và phân tích Báo cáo tài chính
    5 (1 đánh giá)
    86 học viên đăng ký học
    Khóa học video 8 giờ

    Trọn bộ kỹ thuật lập, kiểm tra và phân tích Báo cáo tài chính

    Nguyễn Biên Cương CEO Đam mê kế toán
    Nguyễn Biên Cương, CEO Đam mê kế toán
    • 598.000đ
    86
    học viên
    8
    giờ
    598.000đ
  • Trọn bộ kỹ thuật quyết toán thuế thu nhập cá nhân
    5 (1 đánh giá)
    38 học viên đăng ký học
    Khóa học video 8 giờ

    Trọn bộ kỹ thuật quyết toán thuế thu nhập cá nhân

    Nguyễn Biên Cương CEO Đam mê kế toán
    Nguyễn Biên Cương, CEO Đam mê kế toán
    • 498.000đ
    38
    học viên
    8
    giờ
    498.000đ
  • Phát hiện rủi ro tiềm ẩn khi quyết toán 3 luật thuế
    0 (0 đánh giá)
    26 học viên đăng ký học
    Khóa học video 8 giờ

    Phát hiện rủi ro tiềm ẩn khi quyết toán 3 luật thuế

    Nguyễn Biên Cương CEO Đam mê kế toán
    Nguyễn Biên Cương, CEO Đam mê kế toán
    • 498.000đ
    26
    học viên
    8
    giờ
    498.000đ
  • Bảo hiểm - Tiền lương - Thuế thu nhập doanh nghiệp: Giải pháp nào cho năm 2018
    4.5 (4 đánh giá)
    38 học viên đăng ký học
    Khóa học video 6 giờ

    Bảo hiểm - Tiền lương - Thuế thu nhập doanh nghiệp: Giải pháp nào cho năm 2018

    Nguyễn Biên Cương CEO Đam mê kế toán
    Nguyễn Biên Cương, CEO Đam mê kế toán
    • 598.000đ
    38
    học viên
    6
    giờ
    598.000đ
  • Nguyên lý Kế toán cơ bản dành cho người mới bắt đầu
    4.5 (2 đánh giá)
    160 học viên đăng ký học
    Khóa học video 11 giờ

    Nguyên lý Kế toán cơ bản dành cho người mới bắt đầu

    Bùi Đình Sa Thạc sĩ
    Bùi Đình Sa, Thạc sĩ
    • 298.000đ
    160
    học viên
    11
    giờ
    298.000đ
  • Học thực tế kế toán nhà hàng từ A đến Z
    5 (2 đánh giá)
    341 học viên đăng ký học
    Khóa học video 5 giờ

    Học thực tế kế toán nhà hàng từ A đến Z

    Lê Thị Ninh Vân Kế toán trưởng hệ thống chuỗi Nhà hàng Nhật Mirai Sushi & Sake
    Lê Thị Ninh Vân, Kế toán trưởng hệ thống chuỗi Nhà hàng Nhật Mirai Sushi & Sake
    • 398.000đ
    341
    học viên
    5
    giờ
    398.000đ
  • Kế toán thuế thực hành
    4.3 (6 đánh giá)
    589 học viên đăng ký học
    Khóa học video 9 giờ

    Kế toán thuế thực hành

    Bùi Đình Sa Thạc sĩ
    Bùi Đình Sa, Thạc sĩ
    • 198.000đ
    589
    học viên
    9
    giờ
    198.000đ
  • Hướng dẫn thực hành làm kế toán tổng hợp trên Excel
    5 (2 đánh giá)
    378 học viên đăng ký học
    Khóa học video 11 giờ

    Hướng dẫn thực hành làm kế toán tổng hợp trên Excel

    Phạm Văn Học Giảng viên - Chuyên gia kế toán trên Excel
    Phạm Văn Học, Giảng viên - Chuyên gia kế toán trên Excel
    • 198.000đ
    378
    học viên
    11
    giờ
    198.000đ
  • Kỹ năng giải trình số liệu khi thanh tra thuế toàn diện
    4.5 (4 đánh giá)
    372 học viên đăng ký học
    Khóa học video 6 giờ

    Kỹ năng giải trình số liệu khi thanh tra thuế toàn diện

    Nguyễn Biên Cương CEO Đam mê kế toán
    Nguyễn Biên Cương, CEO Đam mê kế toán
    • 198.000đ
    372
    học viên
    6
    giờ
    198.000đ

Kế toán là một trong những ngành được đánh giá là có tính ổn định cao, thu hút được sự quan tâm của nhiều người đặc biệt là nữ giới. Ở nước ta, mặc dù kế toán từ lâu đã được đưa vào đào tạo là một ngành riêng biệt ở nhiều trường đại học, cao đẳng nhưng do còn chịu ràng buộc chung về cách thức, chương trình học còn mang đậm “tính Việt Nam”, nặng về lý thuyết, không chú trọng đào tạo kỹ năng nên nhiều sinh viên, cử nhân kế toán ra trường vẫn chưa thể làm tốt công việc dù đúng chuyên ngành.

Nắm được tình hình đó, Kyna.vn hợp tác cùng các chuyên gia kế toán có kinh nghiệm cho ra đời các khóa học từ cơ bản đến chuyên sâu về ngành nghề này, nhằm hỗ trợ những kế toán viên có thể hoàn thành tốt trách nhiệm của mình tại các cơ quan, doanh nghiệp.

Rất nhiều các khóa học tâm huyết được giảng dạy từ các CEO, giảng viên, chuyên gia kế toán theo tiêu chí “học là phải dùng được” sẽ phù hợp với bạn:

- Làm kế toán tổng hợp thực tế và làm báo cáo tài chính trên Excel

- Hướng dẫn thực hành làm kế toán tổng hợp trên Excel

- Kỹ năng giải trình số liệu khi thanh tra thuế toàn diện

- Kỹ năng thực hành kế toán tổng hợp doanh nghiệp sản xuất và thương mại

Mời bạn tham khảo và tham gia cùng Kyna.vn nhé! 

✓ Học cùng chuyên gia

✓ Thanh toán một lần

✓ Học mọi lúc mọi nơi

✓ Cam kết hoàn tiền

Khóa học Online tại Kyna.vn: Học kế toán - Học ExcelKế toán doanh nghiệp - Học tài chính - Học chứng khoán - Học bất động sản

Kyna.vn - Học online cùng chuyên gia.

Góp ý cho Kyna.vn-

Số điện thoại*
Email*

Bạn có sẵn sàng giới thiệu Kyna.vn với người thân và bạn bè?

Bạn có góp ý gì về phiên bản mới của Kyna.vn?

GÓP Ý

Góp ý cho Kyna.vn-

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho Kyna. Chúc bạn một ngày học tập và làm việc nhiều năng lượng.