Lọc kết quả

Giao tiếp - Thuyết trình

20 khóa học khóa học

Giao tiếp - Thuyết trình

Lọc kết quả
 • Phong thái thuyết trình ấn tượng
  5 (1 đánh giá)
  71 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Phong thái thuyết trình ấn tượng

  AlphaBooks Nhà xuất bản
  AlphaBooks, Nhà xuất bản
  • 299.000đ
  • 500.000đ
   (-40%)
  71
  học viên
  3
  giờ
  299.000đ
  500.000đ
 • Tự tin trước đám đông
  0 (0 đánh giá)
  273 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Tự tin trước đám đông

  MC Công Tố MC-Founder Shine Academy
  MC Công Tố, MC-Founder Shine Academy
  • 299.000đ
  • 500.000đ
   (-40%)
  273
  học viên
  3
  giờ
  299.000đ
  500.000đ
 • Nghệ thuật dí dỏm
  4.7 (3 đánh giá)
  378 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Nghệ thuật dí dỏm

  Phan Phúc Thắng CEO & FOUNDER công ty giáo dục & tổ chức sự kiện Lời Nói Gói Vàng
  Phan Phúc Thắng, CEO & FOUNDER công ty giáo dục & tổ chức sự kiện Lời Nói Gói Vàng
  • 251.000đ
  • 400.000đ
   (-37%)
  378
  học viên
  2
  giờ
  251.000đ
  400.000đ
 • Chuẩn mực giao tiếp trong kinh doanh
  0 (0 đánh giá)
  97 học viên đăng ký học
  Khóa học video 11 giờ

  Chuẩn mực giao tiếp trong kinh doanh

  Nguyễn Kiên Trì Giám đốc IQS Center
  Nguyễn Kiên Trì, Giám đốc IQS Center
  • 499.000đ
  • 800.000đ
   (-38%)
  97
  học viên
  11
  giờ
  499.000đ
  800.000đ
 • Tự tin như diễn giả thực thụ
  4 (2 đánh giá)
  108 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Tự tin như diễn giả thực thụ

  Daniel Trần Anh Tuấn Thạc sỹ Đào tạo và Phát triển (MTD) của trường Đại học Griffith (Úc)
  Daniel Trần Anh Tuấn, Thạc sỹ Đào tạo và Phát triển (MTD) của trường Đại học Griffith (Úc)
  • 101.000đ
  • 300.000đ
   (-66%)
  108
  học viên
  3
  giờ
  101.000đ
  300.000đ
 • Gây ấn tượng bằng kỹ năng tổ chức trò chơi trong sinh hoạt, thuyết trình, hội họp
  4.5 (4 đánh giá)
  394 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Gây ấn tượng bằng kỹ năng tổ chức trò chơi trong sinh hoạt, thuyết trình, hội họp

  Hành Trang Sống Trung tâm đào tạo sáng lập bởi TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
  Hành Trang Sống, Trung tâm đào tạo sáng lập bởi TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
  • 199.000đ
  • 300.000đ
   (-34%)
  394
  học viên
  3
  giờ
  199.000đ
  300.000đ
 • Luyện phát âm chuẩn và giọng nói lôi cuốn
  0 (0 đánh giá)
  664 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Luyện phát âm chuẩn và giọng nói lôi cuốn

  Hành Trang Sống Trung tâm đào tạo sáng lập bởi TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
  Hành Trang Sống, Trung tâm đào tạo sáng lập bởi TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
  • 299.000đ
  • 450.000đ
   (-34%)
  664
  học viên
  3
  giờ
  299.000đ
  450.000đ
 • Bộ kỹ thuật thuyết trình chuyên nghiệp
  5 (4 đánh giá)
  355 học viên đăng ký học
  Khóa học video 4 giờ

  Bộ kỹ thuật thuyết trình chuyên nghiệp

  Hành Trang Sống Trung tâm đào tạo sáng lập bởi TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
  Hành Trang Sống, Trung tâm đào tạo sáng lập bởi TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
  • 299.000đ
  • 550.000đ
   (-46%)
  355
  học viên
  4
  giờ
  299.000đ
  550.000đ
 • Kỹ năng thuyết trình ấn tượng
  4.7 (3 đánh giá)
  332 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Kỹ năng thuyết trình ấn tượng

  Hành Trang Sống Trung tâm đào tạo sáng lập bởi TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
  Hành Trang Sống, Trung tâm đào tạo sáng lập bởi TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
  • 299.000đ
  • 500.000đ
   (-40%)
  332
  học viên
  3
  giờ
  299.000đ
  500.000đ
 • Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh theo tiêu chuẩn CBP (CBP™ Business Communication)
  5 (2 đánh giá)
  56 học viên đăng ký học
  Khóa học video 20 giờ

  Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh theo tiêu chuẩn CBP (CBP™ Business Communication)

  Thạc sĩ Hồ Thị Thanh Vân Thạc sĩ Hồ Thị Thanh Vân, CBP Certified Instructor
  Thạc sĩ Hồ Thị Thanh Vân, Thạc sĩ Hồ Thị Thanh Vân, CBP Certified Instructor
  • 1.980.000đ
  • 3.480.000đ
   (-43%)
  56
  học viên
  20
  giờ
  1.980.000đ
  3.480.000đ
 • Ngôn ngữ hình thể trong thuyết trình
  4.6 (9 đánh giá)
  729 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Ngôn ngữ hình thể trong thuyết trình

  Vũ Thanh Sang Chuyên gia Ngôn ngữ hình thể
  Vũ Thanh Sang, Chuyên gia Ngôn ngữ hình thể
  • 149.000đ
  • 400.000đ
   (-63%)
  729
  học viên
  2
  giờ
  149.000đ
  400.000đ
 • Các nghi thức giao tiếp trong kinh doanh ( CBP™ Business Etiquette )
  0 (0 đánh giá)
  12 học viên đăng ký học
  Khóa học video 10 giờ

  Các nghi thức giao tiếp trong kinh doanh ( CBP™ Business Etiquette )

  Nguyễn Kiên Trì Giám đốc IQS Center
  Nguyễn Kiên Trì, Giám đốc IQS Center
  • 1.980.000đ
  • 3.480.000đ
   (-43%)
  12
  học viên
  10
  giờ
  1.980.000đ
  3.480.000đ
 • Giao tiếp và ứng xử bằng quy tắc DISC
  4.7 (3 đánh giá)
  318 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Giao tiếp và ứng xử bằng quy tắc DISC

  Ngô Thị Bích Quyên- Nancy Quyên CEO ActionCOACH Hanoi, Executive Director- BNI Hanoi 1 & 2
  Ngô Thị Bích Quyên- Nancy Quyên, CEO ActionCOACH Hanoi, Executive Director- BNI Hanoi 1 & 2
  • 101.000đ
  • 300.000đ
   (-66%)
  318
  học viên
  2
  giờ
  101.000đ
  300.000đ
 • Thuyết trình trong kinh doanh
  4.7 (3 đánh giá)
  3165 học viên đăng ký học
  Khóa học video 4 giờ

  Thuyết trình trong kinh doanh

  Nguyễn Duy Khánh Phó trưởng Ban đào tạo- Trung tâm đào tạo Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt
  Nguyễn Duy Khánh, Phó trưởng Ban đào tạo- Trung tâm đào tạo Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt
  • 249.000đ
  • 400.000đ
   (-38%)
  3165
  học viên
  4
  giờ
  249.000đ
  400.000đ
 • Nghệ thuật ứng xử khéo léo nơi công sở
  4.8 (20 đánh giá)
  2704 học viên đăng ký học
  Khóa học video 3 giờ

  Nghệ thuật ứng xử khéo léo nơi công sở

  Nguyễn Duy Khánh Phó trưởng Ban đào tạo- Trung tâm đào tạo Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt
  Nguyễn Duy Khánh, Phó trưởng Ban đào tạo- Trung tâm đào tạo Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt
  • 249.000đ
  • 400.000đ
   (-38%)
  2704
  học viên
  3
  giờ
  249.000đ
  400.000đ
 • Hài hước nơi công sở
  4.6 (7 đánh giá)
  3103 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Hài hước nơi công sở

  Nguyễn Duy Khánh Phó trưởng Ban đào tạo- Trung tâm đào tạo Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt
  Nguyễn Duy Khánh, Phó trưởng Ban đào tạo- Trung tâm đào tạo Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt
  • 210.000đ
  • 300.000đ
   (-30%)
  3103
  học viên
  2
  giờ
  210.000đ
  300.000đ
 • Kỹ năng giao tiếp nơi công sở
  4.8 (9 đánh giá)
  1089 học viên đăng ký học
  Khóa học video 4 giờ

  Kỹ năng giao tiếp nơi công sở

  Nguyễn Duy Khánh Phó trưởng Ban đào tạo- Trung tâm đào tạo Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt
  Nguyễn Duy Khánh, Phó trưởng Ban đào tạo- Trung tâm đào tạo Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt
  • 299.000đ
  • 500.000đ
   (-40%)
  1089
  học viên
  4
  giờ
  299.000đ
  500.000đ
 • Phong thái trong giao tiếp kinh doanh
  5 (1 đánh giá)
  7799 học viên đăng ký học
  Khóa học video 4 giờ

  Phong thái trong giao tiếp kinh doanh

  Seb Trần CMO Công ty SHi Marcoms
  Seb Trần, CMO Công ty SHi Marcoms
  • 201.000đ
  • 400.000đ
   (-50%)
  7799
  học viên
  4
  giờ
  201.000đ
  400.000đ
 • Kỹ năng thuyết trình và nói trước công chúng
  4.7 (9 đánh giá)
  14114 học viên đăng ký học
  Khóa học video 2 giờ

  Kỹ năng thuyết trình và nói trước công chúng

  Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu Tiến sĩ tâm lý học
  Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, Tiến sĩ tâm lý học
  • 210.000đ
  • 300.000đ
   (-30%)
  14114
  học viên
  2
  giờ
  210.000đ
  300.000đ
 • 30 ngày để tự tin và giao tiếp hiệu quả
  4.5 (22 đánh giá)
  24778 học viên đăng ký học
  Khóa học video 4 giờ

  30 ngày để tự tin và giao tiếp hiệu quả

  Nguyễn Thanh Minh Đồng sáng lập Kyna.vn
  Nguyễn Thanh Minh, Đồng sáng lập Kyna.vn
  • 247.380đ
  • 399.000đ
   (-38%)
  24778
  học viên
  4
  giờ
  247.380đ
  399.000đ

Trong cuộc sống hằng ngày, trong bất kì môi trường hay trong bất kì hoàn cảnh nào bạn đều phải giao tiếp. Trong công việc, học tập, tình cảm,.. người có duyên biết giao tiếp dễ gây thiện cảm và đi vào lòng người. Nhờ đó mà học tập, công việc hay kinh doanh đều suôn sẻ và thuận lợi hơn người thường. Thấu hiểu nhu cầu học hỏi và rèn luyện kỹ năng từng ngày với mục đích phát triển bản thân, Kyna.vn hân hạnh giới thiệu khóa học Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Online hiệu quả.

Tham gia khóa học Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Online giúp bạn học cách giao tiếp chuyên nghiệp hơn, tự tin thuyết trình trước đám đông.

Các khóa học Online "Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình" nổi bật tại Kyna.vn như: Luyện phát âm chuẩn và giọng nói lôi cuốn; Kỹ năng thuyết trình ấn tượng; Nghệ thuật dí dỏm; Thuyết trình trong kinh doanh; Nghệ thuật ứng xử khéo léo nơi công sở; Bộ kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp; Gây ấn tượng bằng kỹ năng tổ chức trò chơi trong sinh hoạt, thuyết trình, hội họp,...

✓ Học cùng chuyên gia

✓ Thanh toán một lần

✓ Học mọi lúc mọi nơi

✓ Cam kết hoàn tiền

Khóa học Online tại Kyna.vnHọc giao tiếp - Kỹ năng thuyết trình - Kỹ năng giao tiếp - Kỹ năng tư duy sáng tạo - Kỹ năng đàm phán

Kyna.vn - Học online cùng chuyên gia.

Góp ý cho Kyna.vn-

Số điện thoại*
Email*

Bạn có sẵn sàng giới thiệu Kyna.vn với người thân và bạn bè?

Bạn có góp ý gì về phiên bản mới của Kyna.vn?

GÓP Ý

Góp ý cho Kyna.vn-

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho Kyna. Chúc bạn một ngày học tập và làm việc nhiều năng lượng.