Công cụ quản lý nhân sự dành cho tổ chức phi lợi nhuận

4767 học viên đăng ký 62 bài 2 giờ 4.3 (13 đánh giá)

Miễn phí MUA NGAY

Công cụ quản lý nhân sự dành cho tổ chức phi lợi nhuận

4767 học viên đăng ký 62 bài 2 giờ 4.3 (13 đánh giá)

Trình độ: Mọi cấp độ

Sở hữu mãi mãi

Xem được trên máy tính, điện thoại, tablet

Cấp chứng nhận hoàn thành

Công cụ quản lý nhân sự dành cho tổ chức phi lợi nhuận
NEW HOT
4.3 (12 đánh giá)
4767 học viên đăng ký học

Miễn phí

Bạn sẽ học được gì?

Khóa học có thể giúp bạn giúp bạn nắm được:

 • Cấu trúc chương trình quản trị nhân sự.
 • Xác định những nhu cầu quản trị nhân sự của NPO.
 • Tạo bản mô tả công việc, thiết lập chế độ lương bổng, tuyển chọn - tuyển dụng.
 • Tìm hiểu các công cụ lập kế hoạch hành động cho tổ chức.
 • Cách ứng dụng các công cụ lập kế hoạch chiến lược để thực hiện các dự án của tổ chức phi lợi nhuận.
 • Cách thức đánh giá hiệu quả công việc.
 • Học quản lý nhân sự thông qua các hoạt động định hướng và đào tạo cho nhân viên mới, hỗ trợ phát triển chuyên môn...
 • Tạo môi trường làm việc tốt, khuyến khích và gắn kết nhân viên.
Nội dung khóa học
Bài 1: Chào đón học viên: Giới thiệu
Bài 2: Thách thức liên quan đến Quản lý nhân sự của Tổ chức phi lợi nhuận (NPO)
Bài 3: Quản lý nhân sự bao gồm những gì?
Bài 4: Quan điểm và Sự thật về Quản lý nhân sự
Trắc nghiệm về Quản lý nhân sự
Thông tin học viên
Bài 5: Trách nhiệm của Quản lý nhân sự
Bài 6: Mô hình Quản lý nhân sự cho NPO nhỏ
Trắc nghiệm về người Quản lý nhân sự
Bài tập phần 2
Lượng giá học phần
Bài 7: Sắp xếp nguồn nhân sự phù hợp nhu cầu tổ chức NPO
Bài 8: Chuẩn bị sơ đồ tổ chức
Trắc nghiệm Phân bổ nguồn nhân lực
Tài liệu tải về: Bảng phân bổ nhân sự
Bài tập phần 3
Lượng giá học phần
Bài 9: Tại sao tổ chức của bạn cần bản mô tả công việc
Bài 10: Chuẩn bị và Sử dụng bản mô tả công việc
Trắc nghiệm Mô tả công việc
Tài liệu tải về: Ví dụ bản mô tả công việc (Hành chánh)
Bài tập phần 4
Lượng giá học phần
Bài 11: Chế độ lương và phúc lợi cho nhân viên
Trắc nghiệm về chế độ lương nhân viên
Lượng giá học phần
Bài 12: Tại sao việc tuyển dụng rất quan trọng?
Bài 13: Quy trình tuyển dụng
Trắc nghiệm về tuyển dụng
Tài liệu tải về: Ví dụ về một thông báo tuyển dụng
Bài tập phần 6
Lượng giá học phần
Bài 14: Nội dung Sổ tay nhân viên
Bài 15: Những lợi ích và việc sử dụng Sổ tay nhân viên
Tài liệu tải về: Những nội dung có thể đưa vào Sổ tay nhân viên
Bài tập phần 7
Lượng giá học phần
Bài 16: Chương trình định hướng hội nhập cho nhân viên mới
Trắc nghiệm Định hướng nhân viên mới
Lượng giá học phần
Bài 17: Tại sao đánh giá hiệu quả công việc nhân viên lại quan trọng?
Bài 18: Thực hiện việc đánh giá hiệu quả công việc như thế nào?
Bài 19: Cung cấp ý kiến phản hồi trong quá trình đánh giá hiệu quả công việc
Tài liệu tải về: Ví dụ bản đánh giá hiệu quả công việc nhân viên (trợ lý hành chánh)
Bài tập phần 9
Lượng giá học phần
Bài 20: Hỗ trợ xây dựng và phát triển chuyên môn cho nhân viên
Trắc nghiệm Xây dựng và phát triển chuyên môn cho nhân viên
Bài tập phần 10
Lượng giá học phần
Bài 21: Tạo môi trường làm việc đa dạng
Bài 22: Tránh phân biệt đối xử tại nơi làm việc
Trắc nghiệm về đa dạng và không phân biệt đối xử
Lượng giá học phần
Bài 23: Gắn kết và Tạo động lực nhân viên
Trắc nghiệm Gắn kết và tạo động lực cho nhân viên
Bài tập phần 12
Lượng giá học phần
Bài 24: Chúc mừng bạn đã hoàn thành khóa học
Công cụ tự đánh giá nguồn nhân sự
Lượng giá khóa học
Tải về: Toàn bộ bài giảng
Giới thiệu khóa học

Nhằm giúp giúp các tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam ứng dụng và phát triển thành công chương trình quản trị nhân sự, Trung tâm cộng đồng LIN phối hợp cùng Kyna.vn thực hiện khóa học công cụ quản lý nhân sự dành cho tổ chức phi lợi nhuận

Khóa học có thể giúp bạn giúp bạn nắm được:

 • Cấu trúc chương trình quản trị nhân sự.
 • Xác định những nhu cầu quản trị nhân sự của NPO.
 • Tạo bản mô tả công việc, thiết lập chế độ lương bổng, tuyển chọn - tuyển dụng.
 • Tìm hiểu các công cụ lập kế hoạch hành động cho tổ chức.
 • Cách ứng dụng các công cụ lập kế hoạch chiến lược để thực hiện các dự án của tổ chức phi lợi nhuận.
 • Cách thức đánh giá hiệu quả công việc.
 • Học quản lý nhân sự thông qua các hoạt động định hướng và đào tạo cho nhân viên mới, hỗ trợ phát triển chuyên môn...
 • Tạo môi trường làm việc tốt, khuyến khích và gắn kết nhân viên.

Được trình bày cụ thể, rõ ràng, sinh động với nhiều bài học và câu chuyện thực tiễn liên quan đến hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận; khóa học sẽ là cẩm nang hữu ích dành cho các nhân viên, giám đốc điều hành, các bạn chịu trách nhiệm về nhân sự trong các tổ chức phi lợi nhuận - đặc biệt là các tổ chức quy mô nhỏ, mới thành lập và chưa hình thành một tổ chức nhân sự hoàn chỉnh. Nếu bạn quan tâm và muốn tìm hiểu cách quản lý nhân sự hiệu quả nhất cho tổ chức của mình, đừng bỏ qua khóa học thú vị và hữu ích này.

Thông tin giảng viên

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN (LIN) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Sứ mệnh của LIN là cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các tổ chức PLN địa phương, các tình nguyện viên chuyên môn và các nhà tài trợ, những người cam kết xây dựng cộng đồng vững mạnh.

Tầm nhìn của LIN là trở thành một cộng đồng vững mạnh mà ở đó, tất cả mọi người đều được tôn trọng và hỗ trợ để tiếp cận các cơ hội một cách bình đẳng.

Chi tiết
Học viên nói gì?