Công cụ quản lý nhân sự dành cho tổ chức phi lợi nhuận

Trung tâm cộng đồng LIN, Trung tâm cộng đồng LIN
4.2 (9 đánh giá)
4536 học viên đăng ký học
NEW HOT
4.2 (9 đánh giá)
4536 học viên đăng ký học
Bạn sẽ học được gì

Khóa học có thể giúp bạn giúp bạn nắm được:

 • Cấu trúc chương trình quản trị nhân sự.
 • Xác định những nhu cầu quản trị nhân sự của NPO.
 • Tạo bản mô tả công việc, thiết lập chế độ lương bổng, tuyển chọn - tuyển dụng.
 • Tìm hiểu các công cụ lập kế hoạch hành động cho tổ chức.
 • Cách ứng dụng các công cụ lập kế hoạch chiến lược để thực hiện các dự án của tổ chức phi lợi nhuận.
 • Cách thức đánh giá hiệu quả công việc.
 • Học quản lý nhân sự thông qua các hoạt động định hướng và đào tạo cho nhân viên mới, hỗ trợ phát triển chuyên môn...
 • Tạo môi trường làm việc tốt, khuyến khích và gắn kết nhân viên.
Giới thiệu khóa học

Nhằm giúp giúp các tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam ứng dụng và phát triển thành công chương trình quản trị nhân sự, Trung tâm cộng đồng LIN phối hợp cùng Kyna.vn thực hiện khóa học công cụ quản lý nhân sự dành cho tổ chức phi lợi nhuận

Khóa học có thể giúp bạn giúp bạn nắm được:

 • Cấu trúc chương trình quản trị nhân sự.
 • Xác định những nhu cầu quản trị nhân sự của NPO.
 • Tạo bản mô tả công việc, thiết lập chế độ lương bổng, tuyển chọn - tuyển dụng.
 • Tìm hiểu các công cụ lập kế hoạch hành động cho tổ chức.
 • Cách ứng dụng các công cụ lập kế hoạch chiến lược để thực hiện các dự án của tổ chức phi lợi nhuận.
 • Cách thức đánh giá hiệu quả công việc.
 • Học quản lý nhân sự thông qua các hoạt động định hướng và đào tạo cho nhân viên mới, hỗ trợ phát triển chuyên môn...
 • Tạo môi trường làm việc tốt, khuyến khích và gắn kết nhân viên.

Được trình bày cụ thể, rõ ràng, sinh động với nhiều bài học và câu chuyện thực tiễn liên quan đến hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận; khóa học sẽ là cẩm nang hữu ích dành cho các nhân viên, giám đốc điều hành, các bạn chịu trách nhiệm về nhân sự trong các tổ chức phi lợi nhuận - đặc biệt là các tổ chức quy mô nhỏ, mới thành lập và chưa hình thành một tổ chức nhân sự hoàn chỉnh. Nếu bạn quan tâm và muốn tìm hiểu cách quản lý nhân sự hiệu quả nhất cho tổ chức của mình, đừng bỏ qua khóa học thú vị và hữu ích này.

Nội dung khóa học

 • Phần 1: Giới thiệu

  • Bài 1: Chào đón học viên: Giới thiệu
  • Bài 2: Thách thức liên quan đến Quản lý nhân sự của Tổ chức phi lợi nhuận (NPO)
  • Bài 3: Quản lý nhân sự bao gồm những gì?
  • Bài 4: Quan điểm và Sự thật về Quản lý nhân sự
  • Trắc nghiệm về Quản lý nhân sự
  • Thông tin học viên
 • Phần 2: Phân công người Quản lý nhân sự

  • Bài 5: Trách nhiệm của Quản lý nhân sự
  • Bài 6: Mô hình Quản lý nhân sự cho NPO nhỏ
  • Trắc nghiệm về người Quản lý nhân sự
  • Bài tập phần 2
  • Lượng giá học phần
 • Phần 3: Sắp xếp nguồn nhân sự phù hợp nhu cầu tổ chức NPO

  • Bài 7: Sắp xếp nguồn nhân sự phù hợp nhu cầu tổ chức NPO
  • Bài 8: Chuẩn bị sơ đồ tổ chức
  • Trắc nghiệm Phân bổ nguồn nhân lực
  • Tài liệu tải về: Bảng phân bổ nhân sự
  • Bài tập phần 3
  • Lượng giá học phần
 • Phần 4: Bản mô tả công việc - Tại sao và Làm thế nào

  • Bài 9: Tại sao tổ chức của bạn cần bản mô tả công việc
  • Bài 10: Chuẩn bị và Sử dụng bản mô tả công việc
  • Trắc nghiệm Mô tả công việc
  • Tài liệu tải về: Ví dụ bản mô tả công việc (Hành chánh)
  • Bài tập phần 4
  • Lượng giá học phần
 • Phần 5: Lập bảng lương và chế độ cho nhân viên

  • Bài 11: Chế độ lương và phúc lợi cho nhân viên
  • Trắc nghiệm về chế độ lương nhân viên
  • Lượng giá học phần
 • Phần 6: Tuyển dụng nhân viên giỏi

  • Bài 12: Tại sao việc tuyển dụng rất quan trọng?
  • Bài 13: Quy trình tuyển dụng
  • Trắc nghiệm về tuyển dụng
  • Tài liệu tải về: Ví dụ về một thông báo tuyển dụng
  • Bài tập phần 6
  • Lượng giá học phần
 • Phần 7: Sổ tay nhân viên

  • Bài 14: Nội dung Sổ tay nhân viên
  • Bài 15: Những lợi ích và việc sử dụng Sổ tay nhân viên
  • Tài liệu tải về: Những nội dung có thể đưa vào Sổ tay nhân viên
  • Bài tập phần 7
  • Lượng giá học phần
 • Phần 8: Định hướng hội nhập cho nhân viên mới vào tổ chức của bạn

  • Bài 16: Chương trình định hướng hội nhập cho nhân viên mới
  • Trắc nghiệm Định hướng nhân viên mới
  • Lượng giá học phần
 • Phần 9: Đánh giá hiệu quả công việc nhân viên

  • Bài 17: Tại sao đánh giá hiệu quả công việc nhân viên lại quan trọng?
  • Bài 18: Thực hiện việc đánh giá hiệu quả công việc như thế nào?
  • Bài 19: Cung cấp ý kiến phản hồi trong quá trình đánh giá hiệu quả công việc
  • Tài liệu tải về: Ví dụ bản đánh giá hiệu quả công việc nhân viên (trợ lý hành chánh)
  • Bài tập phần 9
  • Lượng giá học phần
 • Phần 10: Hỗ trợ phát triển chuyên môn cho nhân viên

  • Bài 20: Hỗ trợ xây dựng và phát triển chuyên môn cho nhân viên
  • Trắc nghiệm Xây dựng và phát triển chuyên môn cho nhân viên
  • Bài tập phần 10
  • Lượng giá học phần
 • Phần 11: Môi trường làm việc đa dạng và không phân biệt đối xử

  • Bài 21: Tạo môi trường làm việc đa dạng
  • Bài 22: Tránh phân biệt đối xử tại nơi làm việc
  • Trắc nghiệm về đa dạng và không phân biệt đối xử
  • Lượng giá học phần
 • Phần 12: Gắn kết và Tạo động lực nhân viên

  • Bài 23: Gắn kết và Tạo động lực nhân viên
  • Trắc nghiệm Gắn kết và tạo động lực cho nhân viên
  • Bài tập phần 12
  • Lượng giá học phần
 • Phần 13: Kết luận

  • Bài 24: Chúc mừng bạn đã hoàn thành khóa học
  • Công cụ tự đánh giá nguồn nhân sự
  • Lượng giá khóa học
  • Tải về: Toàn bộ bài giảng

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Nội dung khóa học

 • Phần 1: Giới thiệu

  • Bài 1: Chào đón học viên: Giới thiệu
  • Bài 2: Thách thức liên quan đến Quản lý nhân sự của Tổ chức phi lợi nhuận (NPO)
  • Bài 3: Quản lý nhân sự bao gồm những gì?
  • Bài 4: Quan điểm và Sự thật về Quản lý nhân sự
  • Trắc nghiệm về Quản lý nhân sự
  • Thông tin học viên
 • Phần 2: Phân công người Quản lý nhân sự

  • Bài 5: Trách nhiệm của Quản lý nhân sự
  • Bài 6: Mô hình Quản lý nhân sự cho NPO nhỏ
  • Trắc nghiệm về người Quản lý nhân sự
  • Bài tập phần 2
  • Lượng giá học phần
 • Phần 3: Sắp xếp nguồn nhân sự phù hợp nhu cầu tổ chức NPO

  • Bài 7: Sắp xếp nguồn nhân sự phù hợp nhu cầu tổ chức NPO
  • Bài 8: Chuẩn bị sơ đồ tổ chức
  • Trắc nghiệm Phân bổ nguồn nhân lực
  • Tài liệu tải về: Bảng phân bổ nhân sự
  • Bài tập phần 3
  • Lượng giá học phần
 • Phần 4: Bản mô tả công việc - Tại sao và Làm thế nào

  • Bài 9: Tại sao tổ chức của bạn cần bản mô tả công việc
  • Bài 10: Chuẩn bị và Sử dụng bản mô tả công việc
  • Trắc nghiệm Mô tả công việc
  • Tài liệu tải về: Ví dụ bản mô tả công việc (Hành chánh)
  • Bài tập phần 4
  • Lượng giá học phần
 • Phần 5: Lập bảng lương và chế độ cho nhân viên

  • Bài 11: Chế độ lương và phúc lợi cho nhân viên
  • Trắc nghiệm về chế độ lương nhân viên
  • Lượng giá học phần
 • Phần 6: Tuyển dụng nhân viên giỏi

  • Bài 12: Tại sao việc tuyển dụng rất quan trọng?
  • Bài 13: Quy trình tuyển dụng
  • Trắc nghiệm về tuyển dụng
  • Tài liệu tải về: Ví dụ về một thông báo tuyển dụng
  • Bài tập phần 6
  • Lượng giá học phần
 • Phần 7: Sổ tay nhân viên

  • Bài 14: Nội dung Sổ tay nhân viên
  • Bài 15: Những lợi ích và việc sử dụng Sổ tay nhân viên
  • Tài liệu tải về: Những nội dung có thể đưa vào Sổ tay nhân viên
  • Bài tập phần 7
  • Lượng giá học phần
 • Phần 8: Định hướng hội nhập cho nhân viên mới vào tổ chức của bạn

  • Bài 16: Chương trình định hướng hội nhập cho nhân viên mới
  • Trắc nghiệm Định hướng nhân viên mới
  • Lượng giá học phần
 • Phần 9: Đánh giá hiệu quả công việc nhân viên

  • Bài 17: Tại sao đánh giá hiệu quả công việc nhân viên lại quan trọng?
  • Bài 18: Thực hiện việc đánh giá hiệu quả công việc như thế nào?
  • Bài 19: Cung cấp ý kiến phản hồi trong quá trình đánh giá hiệu quả công việc
  • Tài liệu tải về: Ví dụ bản đánh giá hiệu quả công việc nhân viên (trợ lý hành chánh)
  • Bài tập phần 9
  • Lượng giá học phần
 • Phần 10: Hỗ trợ phát triển chuyên môn cho nhân viên

  • Bài 20: Hỗ trợ xây dựng và phát triển chuyên môn cho nhân viên
  • Trắc nghiệm Xây dựng và phát triển chuyên môn cho nhân viên
  • Bài tập phần 10
  • Lượng giá học phần
 • Phần 11: Môi trường làm việc đa dạng và không phân biệt đối xử

  • Bài 21: Tạo môi trường làm việc đa dạng
  • Bài 22: Tránh phân biệt đối xử tại nơi làm việc
  • Trắc nghiệm về đa dạng và không phân biệt đối xử
  • Lượng giá học phần
 • Phần 12: Gắn kết và Tạo động lực nhân viên

  • Bài 23: Gắn kết và Tạo động lực nhân viên
  • Trắc nghiệm Gắn kết và tạo động lực cho nhân viên
  • Bài tập phần 12
  • Lượng giá học phần
 • Phần 13: Kết luận

  • Bài 24: Chúc mừng bạn đã hoàn thành khóa học
  • Công cụ tự đánh giá nguồn nhân sự
  • Lượng giá khóa học
  • Tải về: Toàn bộ bài giảng

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông tin giảng viên

 • Trung tâm cộng đồng LIN
  Trung tâm cộng đồng LIN
  Trung tâm cộng đồng LIN
 • Trung tâm cộng đồng LIN Trung tâm cộng đồng LIN
  XEM THÊM THÔNG TIN

  Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN (LIN) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

  Sứ mệnh của LIN là cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các tổ chức PLN địa phương, các tình nguyện viên chuyên môn và các nhà tài trợ, những người cam kết xây dựng cộng đồng vững mạnh.

  Tầm nhìn của LIN là trở thành một cộng đồng vững mạnh mà ở đó, tất cả mọi người đều được tôn trọng và hỗ trợ để tiếp cận các cơ hội một cách bình đẳng.

  Nhằm giúp giúp các tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam ứng dụng và phát triển thành công chương trình quản trị nhân sự, Trung tâm cộng đồng LIN phối hợp cùng Kyna.vn thực hiện khóa học công cụ quản lý nhân sự dành cho tổ chức phi lợi nhuận

  Khóa học có thể giúp bạn giúp bạn nắm được:

  • Cấu trúc chương trình quản trị nhân sự.
  • Xác định những nhu cầu quản trị nhân sự của NPO.
  • Tạo bản mô tả công việc, thiết lập chế độ lương bổng, tuyển chọn - tuyển dụng.
  • Tìm hiểu các công cụ lập kế hoạch hành động cho tổ chức.
  • Cách ứng dụng các công cụ lập kế hoạch chiến lược để thực hiện các dự án của tổ chức phi lợi nhuận.
  • Cách thức đánh giá hiệu quả công việc.
  • Học quản lý nhân sự thông qua các hoạt động định hướng và đào tạo cho nhân viên mới, hỗ trợ phát triển chuyên môn...
  • Tạo môi trường làm việc tốt, khuyến khích và gắn kết nhân viên.

  Được trình bày cụ thể, rõ ràng, sinh động với nhiều bài học và câu chuyện thực tiễn liên quan đến hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận; khóa học sẽ là cẩm nang hữu ích dành cho các nhân viên, giám đốc điều hành, các bạn chịu trách nhiệm về nhân sự trong các tổ chức phi lợi nhuận - đặc biệt là các tổ chức quy mô nhỏ, mới thành lập và chưa hình thành một tổ chức nhân sự hoàn chỉnh. Nếu bạn quan tâm và muốn tìm hiểu cách quản lý nhân sự hiệu quả nhất cho tổ chức của mình, đừng bỏ qua khóa học thú vị và hữu ích này.

ĐÁNH GIÁ

 • 9 lượt đánh giá
 • 4.2
  • 5 sao
  • 2
  • 4 sao
  • 7
  • 3 sao
  • 0
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

BÌNH LUẬN FACEBOOK

 • 9 lượt đánh giá
 • 4.2
  • 5 sao
  • 2
  • 4 sao
  • 7
  • 3 sao
  • 0
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

0 Khóa học

Kyna.vn

Góp ý cho Kyna.vn-

Số điện thoại*
Email*

Bạn có sẵn sàng giới thiệu Kyna.vn với người thân và bạn bè?

Bạn có góp ý gì về phiên bản mới của Kyna.vn?

GÓP Ý

Góp ý cho Kyna.vn-

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho Kyna. Chúc bạn một ngày học tập và làm việc nhiều năng lượng.