Công cụ lập kế hoạch hành động cho tổ chức phi lợi nhuận

Trung tâm cộng đồng LIN, Trung tâm cộng đồng LIN
4.8 (4 đánh giá)
2476 học viên đăng ký học
NEW HOT
4.8 (4 đánh giá)
2476 học viên đăng ký học
Bạn sẽ học được gì

Với sự hướng dẫn tận tình từ giảng viên, bạn sẽ học được:

 • Hiểu rõ tầm quan trọng của bản kế hoạch chiến lược và kế hoạch hành động cho NPO.
 • Nắm được quy trình chuẩn bị và triển khai lập kế hoạch hoạt động cho một dự án cụ thể.
 • Xác định các nguồn lực cần thiết cho từng nhiệm vụ trong bản kế hoạch hành động.
 • Giúp thúc đẩy và quản lý tình nguyện viên theo nhóm và mục tiêu hiệu quả.
 • Lập kế hoạch nhiệm vụ và thời gian thực hiện cho từng nhân viên theo bản kế hoạch.
 • Giám sát tiến độ theo từng nhiệm vụ trong bản kế hoạch và tự đánh giá sau mỗi nhiệm vụ.
Giới thiệu khóa học

Nhằm hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận (NPO) của Việt Nam có thể thực hiện thành công các chương trình hỗ trợ cộng đồng cũng như các sự kiện được tốt nhất, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN phối hợp với Kyna thực hiện khóa học Công cụ lập kế hoạch hành động cho tổ chức phi lợi nhuận.

Tương tự với khóa học công cụ lập kế hoạch chiến lượcmỗi bài học đều được trình bày cụ thể, và có ví dụ hình ảnh, video thực tế. Bạn sẽ dễ dàng hiểu và triển khai và dự án tốt hơnKhóa học là bộ công cụ lập kế hoạch hành động hữu ích dành cho:

 • Các nhân viên đang tham gia vào kế hoạch hành động cho tổ chức phi lợi nhuận
 • Các nhà quản lý dự án, chương trình của tổ chức phi lợi nhuận
 • Ban giám đốc điều hành và quản lý tài chính của dự án

Với sự hướng dẫn tận tình từ giảng viên, bạn sẽ học được:

 • Hiểu rõ tầm quan trọng của bản kế hoạch chiến lược và kế hoạch hành động cho NPO.
 • Nắm được quy trình chuẩn bị và triển khai lập kế hoạch hoạt động cho một dự án cụ thể.
 • Xác định các nguồn lực cần thiết cho từng nhiệm vụ trong bản kế hoạch hành động.
 • Giúp thúc đẩy và quản lý tình nguyện viên theo nhóm và mục tiêu hiệu quả.
 • Lập kế hoạch nhiệm vụ và thời gian thực hiện cho từng nhân viên theo bản kế hoạch.
 • Giám sát tiến độ theo từng nhiệm vụ trong bản kế hoạch và tự đánh giá sau mỗi nhiệm vụ.

Đây sẽ là bộ công cụ lập kế hoạch hành động & quản lý tình nguyện viên hữu ích dành cho những ai đang có trách nhiệm triển khai hoạt động cho tổ chức phi lợi nhuận. Bạn sẽ giải quyết được các vấn đề trong phát triển cả về nguồn nhân lực và tài lực cho tổ chức cùng với đội ngũ của mình.

Song song với khóa học, bạn sẽ được cung cấp thêm các tài liệu miễn phí, giúp bạn thực hiện kế hoạch hành động thành công. 

Chúc bạn có thật nhiều trải nghiệm hữu ích cùng khóa học này.

Nội dung khóa học

 • SECTION 1

  • Thông tin học viên
  • Bài 1: Chào mừng các bạn đến với nội dung lập kế hoạch hành động cho NPO!
  • Bài 2: Lập kế hoạch hành động là gì? Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch hành động?
  • Bài 3: Phỏng vấn
  • Bài 4: Ngộ nhận – Sự thật về lập kế hoạch hành động
  • Bài trắc nghiệm Phần 1
  • Lượng giá học phần 1
 • SECTION 2

  • Bài 5: Chuẩn bị cho việc lập kế hoạch hành động
  • Bài 6: Tổng quan quy trình lập kế hoạch hành động
  • Bài 7: Xác định các hạng mục hành động cần tiến hành.
  • Bài 8: Đảm bảo tính đo lường của hạng mục hành động.
  • Bài 9: Xác định các nhiệm vụ cho từng hạng mục hành động.
  • Bài 10: Thời gian và công việc
  • Bài 11: Biểu đồ Gantt
  • Bài 12: Tập hợp các cấu phần của bản kế hoạch hành động.
  • Bài trắc nghiệm Phần 2
  • Bài tập phần 2
  • Tài liệu tải về phần 2
  • Lượng giá học phần 2
 • SECTION 3

  • Bài 13: Thúc đẩy sự tham gia của nhân viên với bản Kế hoạch hành động.
  • Bài 13-plus: Phỏng vấn
  • Bài 14: Giám sát việc triển khai bản kế hoạch hành động
  • Bài trắc nghiệm Phần 3
  • Bài tập phần 3
  • Tài liệu tải về phần 3
  • Lượng giá học phần 3
 • SECTION 4

  • Bài 15: Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất bộ công cụ lập kế hoạch hành động rồi!
  • Công cụ tự đánh giá
  • Toàn bộ bài giảng
  • Lượng giá cuối khóa học.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Nội dung khóa học

 • SECTION 1

  • Thông tin học viên
  • Bài 1: Chào mừng các bạn đến với nội dung lập kế hoạch hành động cho NPO!
  • Bài 2: Lập kế hoạch hành động là gì? Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch hành động?
  • Bài 3: Phỏng vấn
  • Bài 4: Ngộ nhận – Sự thật về lập kế hoạch hành động
  • Bài trắc nghiệm Phần 1
  • Lượng giá học phần 1
 • SECTION 2

  • Bài 5: Chuẩn bị cho việc lập kế hoạch hành động
  • Bài 6: Tổng quan quy trình lập kế hoạch hành động
  • Bài 7: Xác định các hạng mục hành động cần tiến hành.
  • Bài 8: Đảm bảo tính đo lường của hạng mục hành động.
  • Bài 9: Xác định các nhiệm vụ cho từng hạng mục hành động.
  • Bài 10: Thời gian và công việc
  • Bài 11: Biểu đồ Gantt
  • Bài 12: Tập hợp các cấu phần của bản kế hoạch hành động.
  • Bài trắc nghiệm Phần 2
  • Bài tập phần 2
  • Tài liệu tải về phần 2
  • Lượng giá học phần 2
 • SECTION 3

  • Bài 13: Thúc đẩy sự tham gia của nhân viên với bản Kế hoạch hành động.
  • Bài 13-plus: Phỏng vấn
  • Bài 14: Giám sát việc triển khai bản kế hoạch hành động
  • Bài trắc nghiệm Phần 3
  • Bài tập phần 3
  • Tài liệu tải về phần 3
  • Lượng giá học phần 3
 • SECTION 4

  • Bài 15: Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất bộ công cụ lập kế hoạch hành động rồi!
  • Công cụ tự đánh giá
  • Toàn bộ bài giảng
  • Lượng giá cuối khóa học.

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông tin giảng viên

 • Trung tâm cộng đồng LIN
  Trung tâm cộng đồng LIN
  Trung tâm cộng đồng LIN
 • Trung tâm cộng đồng LIN Trung tâm cộng đồng LIN
  XEM THÊM THÔNG TIN

  Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN (LIN) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

  Sứ mệnh của LIN là cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các tổ chức PLN địa phương, các tình nguyện viên chuyên môn và các nhà tài trợ, những người cam kết xây dựng cộng đồng vững mạnh.

  Tầm nhìn của LIN là trở thành một cộng đồng vững mạnh mà ở đó, tất cả mọi người đều được tôn trọng và hỗ trợ để tiếp cận các cơ hội một cách bình đẳng.

  Nhằm hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận (NPO) của Việt Nam có thể thực hiện thành công các chương trình hỗ trợ cộng đồng cũng như các sự kiện được tốt nhất, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN phối hợp với Kyna thực hiện khóa học Công cụ lập kế hoạch hành động cho tổ chức phi lợi nhuận.

  Tương tự với khóa học công cụ lập kế hoạch chiến lượcmỗi bài học đều được trình bày cụ thể, và có ví dụ hình ảnh, video thực tế. Bạn sẽ dễ dàng hiểu và triển khai và dự án tốt hơnKhóa học là bộ công cụ lập kế hoạch hành động hữu ích dành cho:

  • Các nhân viên đang tham gia vào kế hoạch hành động cho tổ chức phi lợi nhuận
  • Các nhà quản lý dự án, chương trình của tổ chức phi lợi nhuận
  • Ban giám đốc điều hành và quản lý tài chính của dự án

  Với sự hướng dẫn tận tình từ giảng viên, bạn sẽ học được:

  • Hiểu rõ tầm quan trọng của bản kế hoạch chiến lược và kế hoạch hành động cho NPO.
  • Nắm được quy trình chuẩn bị và triển khai lập kế hoạch hoạt động cho một dự án cụ thể.
  • Xác định các nguồn lực cần thiết cho từng nhiệm vụ trong bản kế hoạch hành động.
  • Giúp thúc đẩy và quản lý tình nguyện viên theo nhóm và mục tiêu hiệu quả.
  • Lập kế hoạch nhiệm vụ và thời gian thực hiện cho từng nhân viên theo bản kế hoạch.
  • Giám sát tiến độ theo từng nhiệm vụ trong bản kế hoạch và tự đánh giá sau mỗi nhiệm vụ.

  Đây sẽ là bộ công cụ lập kế hoạch hành động & quản lý tình nguyện viên hữu ích dành cho những ai đang có trách nhiệm triển khai hoạt động cho tổ chức phi lợi nhuận. Bạn sẽ giải quyết được các vấn đề trong phát triển cả về nguồn nhân lực và tài lực cho tổ chức cùng với đội ngũ của mình.

  Song song với khóa học, bạn sẽ được cung cấp thêm các tài liệu miễn phí, giúp bạn thực hiện kế hoạch hành động thành công. 

  Chúc bạn có thật nhiều trải nghiệm hữu ích cùng khóa học này.

ĐÁNH GIÁ

 • 4 lượt đánh giá
 • 4.8
  • 5 sao
  • 3
  • 4 sao
  • 1
  • 3 sao
  • 0
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

BÌNH LUẬN FACEBOOK

 • 4 lượt đánh giá
 • 4.8
  • 5 sao
  • 3
  • 4 sao
  • 1
  • 3 sao
  • 0
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

0 Khóa học

Kyna.vn

Góp ý cho Kyna.vn-

Số điện thoại*
Email*

Bạn có sẵn sàng giới thiệu Kyna.vn với người thân và bạn bè?

Bạn có góp ý gì về phiên bản mới của Kyna.vn?

GÓP Ý

Góp ý cho Kyna.vn-

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho Kyna. Chúc bạn một ngày học tập và làm việc nhiều năng lượng.