Công cụ lập kế hoạch chiến lược dành cho tổ chức phi lợi nhuận

2348 học viên đăng ký 37 bài 3 giờ 4.6 (8 đánh giá)

Miễn phí MUA NGAY

Công cụ lập kế hoạch chiến lược dành cho tổ chức phi lợi nhuận

2348 học viên đăng ký 37 bài 3 giờ 4.6 (8 đánh giá)

Trình độ: Mọi cấp độ

Sở hữu mãi mãi

Xem được trên máy tính, điện thoại, tablet

Cấp chứng nhận hoàn thành

Công cụ lập kế hoạch chiến lược dành cho tổ chức phi lợi nhuận
NEW HOT
4.6 (8 đánh giá)
2348 học viên đăng ký học

Miễn phí

Bạn sẽ học được gì?

Khóa học này sẽ giúp bạn nắm bắt:

- Những công cụ lập kế hoạch hành động hữu ích cho tổ chức

- Quy trình ứng dụng để mang lại hiệu quả nhất khi thực hiện một dự án phi lợi nhuận

Nội dung khóa học
Thông tin học viên
Bài 01: Chào mừng các bạn đến với nội dung lập kế hoạch chiến lược cho NPO!
Bài 02: Lập kế hoạch chiến lược là gì? Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch chiến lược?
Bài 03: Phỏng vấn NPO về kinh nghiệm xây dựng kế hoạch chiến lược
Bài 04: Ngộ nhận và Sự thật về lập kế hoạch chiến lược
Lượng giá học phần
Trắc nghiệm phần 1
Bài 05: Quyết định khung thời gian và xây dựng nhóm lập kế hoạch chiến lược
Bài 06: Thu nhận ý kiến của đối tác
Bài 07: Công tác lãnh đạo và điều phối quy trình lập kế hoạch chiến lược
Bài 08: Phỏng vấn NPO về các bước thực hiện xây dựng kế hoạch chiến lược
Tài liệu tải về Phần 2
Trắc nghiệm phần 2
Lượng giá học phần
Bài tập phần 2
Bài 09: Tổng quan về quy trình lập kế hoạch chiến lược
Bài 10: Xây dựng tuyên bố về tầm nhìn
Bài 11: Xây dựng tuyên bố sứ mệnh
Bài 12: Xây dựng chiến lược
Bài 13: Sử dụng công cụ phân tích SWOT để xác định các chiến lược phù hợp
Bài 14: Xây dựng các mục tiêu SMARTS
Bài 15: Tập hợp các cấu phần của bản kế hoạch chiến lược
Bài 16: Khung Logic
Bài 17: Phỏng vấn NPO về kinh nghiệm cụ thể trong việc xây dựng kế hoạch chiến lược
Tài liệu tải về Phần 3
Trắc nghiệm phần 3
Lượng giá học phần
Bài tập phần 3
Bài 18: Triển khai kế hoạch chiến lược
Bài 19: Rà soát và điều chỉnh bản kế hoạch chiến lược
Lượng giá học phần
Trắc nghiệm phần 4
Bài 20: Phỏng vấn NPO về kinh nghiệm triển khai kế hoạch chiến lược của tổ chức đã xây dựng
Tài liệu tải về Phần 5
Bài 21: Xin chúc mừng! Các bạn đã hoàn tất bộ công cụ lập kế hoạch chiến lược!
Lượng giá khóa học
Tải về: Toàn bộ bài giảng
Giới thiệu khóa học

Nhằm giúp giúp các tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam ứng dụng và phát triển thành công những dự án chiến lược của mình, Trung tâm cộng đồng LIN phối hợp cùng Kyna.vn thực hiện khóa học “Công cụ lập kế hoạch chiến lược dành cho tổ chức phi lợi nhuận”.

Ai sẽ là đối tượng học của khóa học này?

 • Những người đang là Giám đốc điều hành.
 • Những người thuộc Ban giám đốc/ nhóm quản lý.
 • Các thành viên ban giám đốc.
 • Những cá nhân tham gia vào quy trình lập kế hoạch chiến lược.

Vậy nếu không hoạch định chiến lược, kế hoạch của tổ chức sẽ có nguy cơ gì?

 • Bất đồng về mục đích và ưu tiên.
 • Mục đích và ưu tiên không thực tế.
 • “Quản lý bằng khủng hoảng”.
 • Nhân viên bất mãn nghỉ việc.
 • Theo đuổi những  chương trình không giúp NPO tiến gần đến mục đích của mình.
 • Thiếu nguồn tài trợ.
 • Thiếu sự hỗ trợ của cộng đồng.
 • Quản lý tình nguyện viên không hiệu quả, khiến cho dự án thất bại.

Tầm quan trọng của 1 kế hoạch chiến lược được thực hiện bởi các tổ chức phi lợi nhuận là không thể bàn cãi. Vì giống như xây 1 ngôi nhà, bạn phải có bản vẽ thì mới biết ngôi nhà mình như thế nào và tương lai nó sẽ trông ra sao.

Khóa học này sẽ giúp bạn nắm bắt những công cụ lập kế hoạch hành động hữu ích cho tổ chức và quy trình ứng dụng chúng sao cho hiệu quả nhất để bắt tay vào thực hiện một dự án phi lợi nhuận.

Thông tin giảng viên

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN (LIN) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Sứ mệnh của LIN là cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các tổ chức PLN địa phương, các tình nguyện viên chuyên môn và các nhà tài trợ, những người cam kết xây dựng cộng đồng vững mạnh.

Tầm nhìn của LIN là trở thành một cộng đồng vững mạnh mà ở đó, tất cả mọi người đều được tôn trọng và hỗ trợ để tiếp cận các cơ hội một cách bình đẳng.

Chi tiết
Học viên nói gì?