Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật (Tập 1)

Trần Duy Thanh, Thạc sỹ Khoa học máy tính
5 (1 đánh giá)
44 học viên đăng ký học
Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật (Tập 1)
NEW HOT
5 (1 đánh giá)
44 học viên đăng ký học
Bạn sẽ học được gì

• Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, cấu trúc dữ liệu

• Là cơ sở để học tiếp các khóa: lập trình C#, lập trình java, lập trình Android, Python...

• Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới

• Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++

• Có thể ứng dụng viết Blockchain

• Đặc biệt tạo tư duy logic lập trình tốt nhất

Giới thiệu khóa học

Giới thiệu khóa học “Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật (Tập 1)”:

Khóa học này là dành cho

- Những ai muốn tự tìm hiểu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

- Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C++

- Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

 

Khóa học cung cấp kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật về: 

- Cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++

- Hàm và đệ qui

- Các giải thuật tìm kiếm: Tuyến tính, nhị phân

- Các giải thuật sắp xếp: Bubble Sort, selection sort , quick sort...

- Danh sách liên kết: Đơn, đôi

- Stack và Queue

- Tree: Cây nhị phân tìm kiếm

- Cơ bản về đánh giá giải thuật

 

Nội dung khóa học “Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật (Tập 1)”:

• Bàn về Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

• Giải thuật đệ qui

• Các giải thuật tìm kiếm

• Các giải thuật sắp xếp

• Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead

• Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead và pTail

 

Giới thiệu giảng viên: Trần Duy Thanh

• Thạc sĩ khoa học máy tính, đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

• Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. 

• Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

• Các trường đã và đang giảng dạy: Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm), Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học, Đại Học Kinh Tế - Luật. 

• Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn – Chức vụ: Giám Đốc Chiến Lược.

• Kỹ sư phần mềm (System Profiling) của công ty KIC.

• Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.

 

Bên cạnh các kiến thức kể trên, Kyna.vn còn đem đến cho bạn một trải nghiệm học tập vô cùng thú vị:

• Được học linh hoạt mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng,...

• Được tham gia thảo luận và đặt câu hỏi cho giảng viên không khác gì các khóa học trực tiếp.

• Chỉ cần thanh toán học phí một lần để sở hữu khóa học trọn đời, có thể học lại bất cứ khi nào tùy thích.

Nội dung khóa học

 • Phần 1: Bàn về Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

  • Bài 1: Mối tương quan giữa Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  • Bài 2: C++ và các ngôn ngữ triển khai Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  • Bài 3: Một số khái niệm cần chuẩn bị
 • Phần 2: Giải thuật đệ qui

  • Bài 4: Giới thiệu về hàm đệ qui và cơ chế hoạt động
  • Bài 5: LINEAR RECURSION (đệ qui tuyến tính)
  • Bài 6: TAIL RECURSION (đệ qui đuôi)
  • Bài 7: BINARY RECURSION (đệ qui nhị phân)
  • Bài 8: EXPONENTIAL RECURSION (đệ qui đa tuyến)
  • Bài 9: NESTED RECURSION (đệ qui lồng)
  • Bài 10: MUTUAL RECURSION (đệ qui tương hỗ)
  • Bài 11: Bài tập rèn luyện - Chuyển cơ số 10->2
  • Bài 12: Bài tập rèn luyện - Tổ hợp
  • Bài 13: Bài tập rèn luyện - Tháp hà nội
  • Bài 14: Các bài tập tự rèn luyện
 • Phần 3: Các giải thuật tìm kiếm

  • Bài 15: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật tìm kiếm tương ứng
  • Bài 16: Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cơ sở
  • Bài 17: Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cấu trúc
  • Bài 18: Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cơ sở
  • Bài 19: Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cấu trúc
  • Bài 20: Bài tập rèn luyện - Tìm tuyến tính Mảng cơ sở
  • Bài 21: Bài tập rèn luyện - Tìm nhị phân Mảng cơ sở
  • Bài 22: Bài tập rèn luyện - Tìm kiếm Mảng cấu trúc
  • Bài 23: Các bài tập tự rèn luyện
 • Phần 4: Các giải thuật sắp xếp

  • Bài 24: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật sắp xếp tương ứng
  • Bài 25: Bubble Sort - Lý thuyết
  • Bài 26: Bubble Sort - Triển khai
  • Bài 27: Bubble Sort - Chạy tay từng bước
  • Bài 28: Selection Sort - Lý thuyết
  • Bài 29: Selection Sort - Triển khai
  • Bài 30: Selection Sort - Chạy tay từng bước
  • Bài 31: Insertion Sort - Lý thuyết
  • Bài 32: Insertion Sort - Triển khai
  • Bài 33: Insertion Sort - Chạy tay từng bước
  • Bài 34: Interchange Sort - Lý thuyết
  • Bài 35: Interchange Sort - Triển khai
  • Bài 36: Interchange Sort - Chạy tay từng bước
  • Bài 37: Quick Sort - Lý thuyết
  • Bài 38: Quick Sort - Triển khai
  • Bài 39: Quick Sort - Chạy tay từng bước
  • Bài 40: Merge Sort - Lý thuyết
  • Bài 41: Merge Sort - Triển khai
  • Bài 42: Merge Sort - Chạy tay từng bước
  • Bài 43: Bài tập rèn luyện - Sắp xếp mảng cơ sở
  • Bài 44: Bài tập rèn luyện - Sắp xếp mảng cấu trúc
  • Bài 45: Các bài tập tự rèn luyện
 • Phần 5: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead

  • Bài 46: Mảng và Danh sách liên kết
  • Bài 47: Khái niệm và cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đơn
  • Bài 48: Cách tạo Node và danh sách liên kết đơn
  • Bài 49: Duyệt danh sách liên kết đơn
  • Bài 50: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn
  • Bài 51: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn
  • Bài 52: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn
  • Bài 53: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn
  • Bài 54: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn
  • Bài 55: Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn
  • Bài 56: Hủy danh sách
  • Bài 57: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở
  • Bài 58: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc
  • Bài 59: Các bài tập tự rèn luyện
 • Phần 6: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead và pTail

  • Bài 60: Cấu trúc dữ liệu và cách tạo Node cho danh sách liên kết đơn
  • Bài 61: Duyệt danh sách liên kết đơn
  • Bài 62: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn
  • Bài 63: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn
  • Bài 64: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn
  • Bài 65: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn
  • Bài 66: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn
  • Bài 67: Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn
 • Phần 7: Tổng kết khóa học

  • Bài 68: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở
  • Bài 69: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc
  • Bài 70: Các bài tập tự rèn luyện
  • Đánh giá góp ý khóa học
  • Khóa học liên quan

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Nội dung khóa học

 • Phần 1: Bàn về Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

  • Bài 1: Mối tương quan giữa Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  • Bài 2: C++ và các ngôn ngữ triển khai Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  • Bài 3: Một số khái niệm cần chuẩn bị
 • Phần 2: Giải thuật đệ qui

  • Bài 4: Giới thiệu về hàm đệ qui và cơ chế hoạt động
  • Bài 5: LINEAR RECURSION (đệ qui tuyến tính)
  • Bài 6: TAIL RECURSION (đệ qui đuôi)
  • Bài 7: BINARY RECURSION (đệ qui nhị phân)
  • Bài 8: EXPONENTIAL RECURSION (đệ qui đa tuyến)
  • Bài 9: NESTED RECURSION (đệ qui lồng)
  • Bài 10: MUTUAL RECURSION (đệ qui tương hỗ)
  • Bài 11: Bài tập rèn luyện - Chuyển cơ số 10->2
  • Bài 12: Bài tập rèn luyện - Tổ hợp
  • Bài 13: Bài tập rèn luyện - Tháp hà nội
  • Bài 14: Các bài tập tự rèn luyện
 • Phần 3: Các giải thuật tìm kiếm

  • Bài 15: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật tìm kiếm tương ứng
  • Bài 16: Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cơ sở
  • Bài 17: Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cấu trúc
  • Bài 18: Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cơ sở
  • Bài 19: Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cấu trúc
  • Bài 20: Bài tập rèn luyện - Tìm tuyến tính Mảng cơ sở
  • Bài 21: Bài tập rèn luyện - Tìm nhị phân Mảng cơ sở
  • Bài 22: Bài tập rèn luyện - Tìm kiếm Mảng cấu trúc
  • Bài 23: Các bài tập tự rèn luyện
 • Phần 4: Các giải thuật sắp xếp

  • Bài 24: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật sắp xếp tương ứng
  • Bài 25: Bubble Sort - Lý thuyết
  • Bài 26: Bubble Sort - Triển khai
  • Bài 27: Bubble Sort - Chạy tay từng bước
  • Bài 28: Selection Sort - Lý thuyết
  • Bài 29: Selection Sort - Triển khai
  • Bài 30: Selection Sort - Chạy tay từng bước
  • Bài 31: Insertion Sort - Lý thuyết
  • Bài 32: Insertion Sort - Triển khai
  • Bài 33: Insertion Sort - Chạy tay từng bước
  • Bài 34: Interchange Sort - Lý thuyết
  • Bài 35: Interchange Sort - Triển khai
  • Bài 36: Interchange Sort - Chạy tay từng bước
  • Bài 37: Quick Sort - Lý thuyết
  • Bài 38: Quick Sort - Triển khai
  • Bài 39: Quick Sort - Chạy tay từng bước
  • Bài 40: Merge Sort - Lý thuyết
  • Bài 41: Merge Sort - Triển khai
  • Bài 42: Merge Sort - Chạy tay từng bước
  • Bài 43: Bài tập rèn luyện - Sắp xếp mảng cơ sở
  • Bài 44: Bài tập rèn luyện - Sắp xếp mảng cấu trúc
  • Bài 45: Các bài tập tự rèn luyện
 • Phần 5: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead

  • Bài 46: Mảng và Danh sách liên kết
  • Bài 47: Khái niệm và cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đơn
  • Bài 48: Cách tạo Node và danh sách liên kết đơn
  • Bài 49: Duyệt danh sách liên kết đơn
  • Bài 50: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn
  • Bài 51: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn
  • Bài 52: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn
  • Bài 53: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn
  • Bài 54: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn
  • Bài 55: Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn
  • Bài 56: Hủy danh sách
  • Bài 57: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở
  • Bài 58: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc
  • Bài 59: Các bài tập tự rèn luyện
 • Phần 6: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead và pTail

  • Bài 60: Cấu trúc dữ liệu và cách tạo Node cho danh sách liên kết đơn
  • Bài 61: Duyệt danh sách liên kết đơn
  • Bài 62: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn
  • Bài 63: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn
  • Bài 64: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn
  • Bài 65: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn
  • Bài 66: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn
  • Bài 67: Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn
 • Phần 7: Tổng kết khóa học

  • Bài 68: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở
  • Bài 69: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc
  • Bài 70: Các bài tập tự rèn luyện
  • Đánh giá góp ý khóa học
  • Khóa học liên quan

Combo có khóa học này

Trở thành lập trình viên Android chuyên nghiệp
Trở thành lập trình viên Android chuyên nghiệp
 • Khóa học: 6 khóa
 • Giảng viên: 1 chuyên gia
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
1.500.001 ₫
Học phí: 1.500.001 ₫

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông tin giảng viên

 • Trần Duy Thanh
  Trần Duy Thanh
  Thạc sỹ Khoa học máy tính
 • Trần Duy Thanh Thạc sỹ Khoa học máy tính
  XEM THÊM THÔNG TIN

  Chức vụ:

  Giảng viên Khoa Hệ Thống Thông tin, trường Đại học Kinh Tế Luật- Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

  Học vấn:

  Thạc sỹ Khoa học máy tính - ĐH Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh

  Kinh nghiệm:

  2016 - nay: Giảng Viên - Khoa Hệ Thống Thông Tin, Trường Đại Học Kinh Tế - Luật, Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh    

  2014 - nay: Giảng viên cộng tác - triển khai chương trình Mobile – Trung tâm tin học, Trường Đại Học Khoa học tự nhiên      

  2014 - 07/2016: Giám đốc khối chiến lược, Công ty cổ phần Hưng Gia Sài Gòn

  2013 - 2015, tham gia làm Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia mang tên "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02. Dự án được xếp loại tốt, nghiệm thu vào ngày 10 tháng 12 năm 2015.

   

  Giới thiệu khóa học “Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật (Tập 1)”:

  Khóa học này là dành cho

  - Những ai muốn tự tìm hiểu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

  - Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C++

  - Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

   

  Khóa học cung cấp kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật về: 

  - Cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++

  - Hàm và đệ qui

  - Các giải thuật tìm kiếm: Tuyến tính, nhị phân

  - Các giải thuật sắp xếp: Bubble Sort, selection sort , quick sort...

  - Danh sách liên kết: Đơn, đôi

  - Stack và Queue

  - Tree: Cây nhị phân tìm kiếm

  - Cơ bản về đánh giá giải thuật

   

  Nội dung khóa học “Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật (Tập 1)”:

  • Bàn về Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

  • Giải thuật đệ qui

  • Các giải thuật tìm kiếm

  • Các giải thuật sắp xếp

  • Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead

  • Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead và pTail

   

  Giới thiệu giảng viên: Trần Duy Thanh

  • Thạc sĩ khoa học máy tính, đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

  • Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. 

  • Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

  • Các trường đã và đang giảng dạy: Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm), Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học, Đại Học Kinh Tế - Luật. 

  • Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn – Chức vụ: Giám Đốc Chiến Lược.

  • Kỹ sư phần mềm (System Profiling) của công ty KIC.

  • Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.

   

  Bên cạnh các kiến thức kể trên, Kyna.vn còn đem đến cho bạn một trải nghiệm học tập vô cùng thú vị:

  • Được học linh hoạt mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng,...

  • Được tham gia thảo luận và đặt câu hỏi cho giảng viên không khác gì các khóa học trực tiếp.

  • Chỉ cần thanh toán học phí một lần để sở hữu khóa học trọn đời, có thể học lại bất cứ khi nào tùy thích.

ĐÁNH GIÁ

 • 1 lượt đánh giá
 • 5
  • 5 sao
  • 1
  • 4 sao
  • 0
  • 3 sao
  • 0
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

BÌNH LUẬN FACEBOOK

 • 1 lượt đánh giá
 • 5
  • 5 sao
  • 1
  • 4 sao
  • 0
  • 3 sao
  • 0
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

0 Khóa học

Kyna.vn

Góp ý cho Kyna.vn-

Số điện thoại*
Email*

Bạn có sẵn sàng giới thiệu Kyna.vn với người thân và bạn bè?

Bạn có góp ý gì về phiên bản mới của Kyna.vn?

GÓP Ý

Góp ý cho Kyna.vn-

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho Kyna. Chúc bạn một ngày học tập và làm việc nhiều năng lượng.