C# căn bản

Trần Duy Thanh, Thạc sỹ Khoa học máy tính
5 (1 đánh giá)
43 học viên đăng ký học
C# căn bản
NEW HOT
5 (1 đánh giá)
43 học viên đăng ký học
Bạn sẽ học được gì
 • Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#
 • Có khả năng phát triển phần mềm ứng dụng bằng C#
 • Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện
 • Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ
 • Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin
 • Là nền tảng để tiếp tục học tương tác cơ sở dữ liệu với ADO.NET, LINQ, WPF
Giới thiệu khóa học

Đây là khóa học dành do: 

 • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#
 • Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C#
 • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Khóa học C# căn bản cung cấp trọn bộ kiến thức cơ bản của lập trình C#, học viên có thể tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình C# (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển trong C#, phương thức, lớp....), tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học và có những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học. Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net

Giới thiệu giảng viên: Trần Duy Thanh

 • Thạc sĩ khoa học máy tính, đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin
 • Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. 
 • Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM
 • Các trường đã và đang giảng dạy: Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm), Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học, Đại Học Kinh Tế - Luật. 
 • Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn – Chức vụ: Giám Đốc Chiến Lược.
 • Kỹ sư phần mềm (System Profiling) của công ty KIC.
 • Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.

Bên cạnh các kiến thức kể trên, Kyna.vn còn đem đến cho bạn một trải nghiệm học tập vô cùng thú vị:

 • Được học linh hoạt mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng,...
 • Được tham gia thảo luận và đặt câu hỏi cho giảng viên không khác gì các khóa học trực tiếp.
 • Chỉ cần thanh toán học phí một lần để sở hữu khóa học trọn đời, có thể học lại bất cứ khi nào tùy thích.

Nội dung khóa học

 • Phần 1: Giới thiệu về lập trình C#, cách cài đặt và sử dụng công cụ lập trình

  • Bài 1: Giới thiệu về C#
  • Bài 2: Cài đặt và sử dụng công cụ lập trình Visual Studio
 • Phần 2: Tổng quan lập trình C#

  • Bài 3: Kiểu dữ liệu,Biến và biểu thức
  • Bài 4: Các phép toán trong C#
  • Bài 5: Các cách ghi chú trong C#
  • Bài 6: Các cấu trúc điều kiện
  • Bài 7: Các cấu trúc lặp
  • Bài 8: Hàm trong C#
  • Bài 9: Một số thư viện thường dùng
  • Bài 10: Project tổng hợp
 • Phần 3: Cách thức debug và xử lý biệt lệ trong C#

  • Bài 11: Debug trong c#
  • Bài 12: Xử lý biệt lệ trong C#
 • Phần 4: Chuỗi, mảng và collection trong C#

  • Bài 13: Chuỗi và các thao tác trên chuỗi
  • Bài 14: Mảng
  • Bài 15: List
  • Bài 16: Dictionary
  • Bài 17: Project thực tế
 • Phần 5: Lập trình hướng đối tượng trong C#

  • Bài 18: Các khái niệm liên quan tới lớp và đối tượng
  • Bài 19: Xây dựng các lớp (Class) các thành phần của lớp
  • Bài 20: Xây dựng các lớp kế thừa trong C#
  • Bài 21: Project thực tế
 • Phần 6: Lập trình Windows Form cơ bản trong C#

  • Bài 22: Giới thiệu về Windows Form
  • Bài 23: Giới thiệu về thanh công cụ Toolbox & Properties
  • Bài 24: MessageBox
  • Bài 25: Panel & SplitContainer
  • Bài 26: Các control cơ bản nhất: Label,Textbox, Button
  • Bài 27: Checkbox, RadioButton
  • Bài 28: Picturebox
  • Bài 29: DateTimePicker & MonthCalendar
  • Bài 30: ListBox
  • Bài 31: ComboBox
  • Bài 32: CheckedListBox
  • Bài 33: Project thực tế
 • Phần 7: Các bài tập rèn luyện tổng hợp - Có đáp án

  • Bài 34: Bài tập rèn luyện 1 - Vẽ giao diện và xử lý sự kiện lúc Runtime
  • Bài 35: Bài tập rèn luyện 2 - Chương trình tính tiền bán sách
  • Bài 36: Bài tập rèn luyện 3 - Thiết kế giao diện xử lý chuỗi
  • Bài 37: Bài tập rèn luyện 4- Viết chương trình đặt vé cho Rạp chiếu phim
  • Bài 38: Bài tập rèn luyện 5- Thiết kế giao diện tương tác với mảng
 • Phần 8: Các bài tập rèn luyện tổng hợp - tự giải

  • Bài 39: Bài tập rèn luyện 6- Thiết kế màn hình Hóa đơn bán xe
  • Bài 40: Bài tập rèn luyện 7 - Viết Game Caro 2 người chơi với nhau
  • Bài 41: Bài tập rèn luyện 8 - Viết phần mềm Kiểm tra gõ phím
  • Bài 42: Bài tập rèn luyện 9 - Viết phần mềm tương tự MsPaint
  • Bài 43: Bài tập rèn luyện 10- Viết game Xếp hình
  • Tài liệu tải về
  • Đánh giá góp ý khóa học
  • Khóa học liên quan

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Nội dung khóa học

 • Phần 1: Giới thiệu về lập trình C#, cách cài đặt và sử dụng công cụ lập trình

  • Bài 1: Giới thiệu về C#
  • Bài 2: Cài đặt và sử dụng công cụ lập trình Visual Studio
 • Phần 2: Tổng quan lập trình C#

  • Bài 3: Kiểu dữ liệu,Biến và biểu thức
  • Bài 4: Các phép toán trong C#
  • Bài 5: Các cách ghi chú trong C#
  • Bài 6: Các cấu trúc điều kiện
  • Bài 7: Các cấu trúc lặp
  • Bài 8: Hàm trong C#
  • Bài 9: Một số thư viện thường dùng
  • Bài 10: Project tổng hợp
 • Phần 3: Cách thức debug và xử lý biệt lệ trong C#

  • Bài 11: Debug trong c#
  • Bài 12: Xử lý biệt lệ trong C#
 • Phần 4: Chuỗi, mảng và collection trong C#

  • Bài 13: Chuỗi và các thao tác trên chuỗi
  • Bài 14: Mảng
  • Bài 15: List
  • Bài 16: Dictionary
  • Bài 17: Project thực tế
 • Phần 5: Lập trình hướng đối tượng trong C#

  • Bài 18: Các khái niệm liên quan tới lớp và đối tượng
  • Bài 19: Xây dựng các lớp (Class) các thành phần của lớp
  • Bài 20: Xây dựng các lớp kế thừa trong C#
  • Bài 21: Project thực tế
 • Phần 6: Lập trình Windows Form cơ bản trong C#

  • Bài 22: Giới thiệu về Windows Form
  • Bài 23: Giới thiệu về thanh công cụ Toolbox & Properties
  • Bài 24: MessageBox
  • Bài 25: Panel & SplitContainer
  • Bài 26: Các control cơ bản nhất: Label,Textbox, Button
  • Bài 27: Checkbox, RadioButton
  • Bài 28: Picturebox
  • Bài 29: DateTimePicker & MonthCalendar
  • Bài 30: ListBox
  • Bài 31: ComboBox
  • Bài 32: CheckedListBox
  • Bài 33: Project thực tế
 • Phần 7: Các bài tập rèn luyện tổng hợp - Có đáp án

  • Bài 34: Bài tập rèn luyện 1 - Vẽ giao diện và xử lý sự kiện lúc Runtime
  • Bài 35: Bài tập rèn luyện 2 - Chương trình tính tiền bán sách
  • Bài 36: Bài tập rèn luyện 3 - Thiết kế giao diện xử lý chuỗi
  • Bài 37: Bài tập rèn luyện 4- Viết chương trình đặt vé cho Rạp chiếu phim
  • Bài 38: Bài tập rèn luyện 5- Thiết kế giao diện tương tác với mảng
 • Phần 8: Các bài tập rèn luyện tổng hợp - tự giải

  • Bài 39: Bài tập rèn luyện 6- Thiết kế màn hình Hóa đơn bán xe
  • Bài 40: Bài tập rèn luyện 7 - Viết Game Caro 2 người chơi với nhau
  • Bài 41: Bài tập rèn luyện 8 - Viết phần mềm Kiểm tra gõ phím
  • Bài 42: Bài tập rèn luyện 9 - Viết phần mềm tương tự MsPaint
  • Bài 43: Bài tập rèn luyện 10- Viết game Xếp hình
  • Tài liệu tải về
  • Đánh giá góp ý khóa học
  • Khóa học liên quan

Combo có khóa học này

Trở thành lập trình viên .NET chuyên nghiệp
Trở thành lập trình viên .NET chuyên nghiệp
 • Khóa học: 5 khóa
 • Giảng viên: 1 chuyên gia
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
1.500.000 ₫
Học phí: 1.500.000 ₫

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông tin giảng viên

 • Trần Duy Thanh
  Trần Duy Thanh
  Thạc sỹ Khoa học máy tính
 • Trần Duy Thanh Thạc sỹ Khoa học máy tính
  XEM THÊM THÔNG TIN

  Chức vụ:

  Giảng viên Khoa Hệ Thống Thông tin, trường Đại học Kinh Tế Luật- Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

  Học vấn:

  Thạc sỹ Khoa học máy tính - ĐH Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh

  Kinh nghiệm:

  2016 - nay: Giảng Viên - Khoa Hệ Thống Thông Tin, Trường Đại Học Kinh Tế - Luật, Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh    

  2014 - nay: Giảng viên cộng tác - triển khai chương trình Mobile – Trung tâm tin học, Trường Đại Học Khoa học tự nhiên      

  2014 - 07/2016: Giám đốc khối chiến lược, Công ty cổ phần Hưng Gia Sài Gòn

  2013 - 2015, tham gia làm Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia mang tên "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02. Dự án được xếp loại tốt, nghiệm thu vào ngày 10 tháng 12 năm 2015.

   

  Đây là khóa học dành do: 

  • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#
  • Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C#
  • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

  Khóa học C# căn bản cung cấp trọn bộ kiến thức cơ bản của lập trình C#, học viên có thể tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình C# (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển trong C#, phương thức, lớp....), tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học và có những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học. Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net

  Giới thiệu giảng viên: Trần Duy Thanh

  • Thạc sĩ khoa học máy tính, đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin
  • Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. 
  • Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM
  • Các trường đã và đang giảng dạy: Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm), Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học, Đại Học Kinh Tế - Luật. 
  • Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn – Chức vụ: Giám Đốc Chiến Lược.
  • Kỹ sư phần mềm (System Profiling) của công ty KIC.
  • Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.

  Bên cạnh các kiến thức kể trên, Kyna.vn còn đem đến cho bạn một trải nghiệm học tập vô cùng thú vị:

  • Được học linh hoạt mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng,...
  • Được tham gia thảo luận và đặt câu hỏi cho giảng viên không khác gì các khóa học trực tiếp.
  • Chỉ cần thanh toán học phí một lần để sở hữu khóa học trọn đời, có thể học lại bất cứ khi nào tùy thích.

ĐÁNH GIÁ

 • 1 lượt đánh giá
 • 5
  • 5 sao
  • 1
  • 4 sao
  • 0
  • 3 sao
  • 0
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

BÌNH LUẬN FACEBOOK

 • 1 lượt đánh giá
 • 5
  • 5 sao
  • 1
  • 4 sao
  • 0
  • 3 sao
  • 0
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

0 Khóa học

Kyna.vn

Góp ý cho Kyna.vn-

Số điện thoại*
Email*

Bạn có sẵn sàng giới thiệu Kyna.vn với người thân và bạn bè?

Bạn có góp ý gì về phiên bản mới của Kyna.vn?

GÓP Ý

Góp ý cho Kyna.vn-

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho Kyna. Chúc bạn một ngày học tập và làm việc nhiều năng lượng.