Browsing: Tự học Excel

hàm trunc trong excel 2010
Hàm Trunc và hàm Int

Hàm Trunc được dùng để cắt bỏ các chữ số ở phần thập phân và kết quả trả về là…

dùng hàm averageif trong excel 2013
Hàm Averageif

Hàm AVERAGEIF trong Excel dùng để tính trung bình cộng của các ô với phạm vi điều kiện cho trước,…

cách dùng hàm average
Hàm Average trong Excel

Hàm AVERAGE trong Excel giúp trả về giá trị trung bình cộng của một dãy số. Trung bình cộng của một…

dùng hàm sumproduct trong excel
Hàm Sumproduct

Hàm SUMPRODUCT trong Excel là hàm tính tổng các tích phần tử trong mảng. Mảng bao gồm một dãy các…

hàm networkdays trong excel 2007
Hàm Networkdays trong excel

Hàm NETWORKDAYS trong Excel. Bài viết hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm Networkdays từ cơ bản tới nâng…

cách dùng hàm mina
Hàm Mina và hàm Maxa

Hàm Mina và hàm Maxa cơ bản. Bài viết hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm Mina và hàm…

dùng hàm large trong excel
Hàm Large trong Excel

Hàm LARGE trong Excel được sử dụng khá phổ biến giúp bạn chỉ ra giá trị lớn thứ k trong mảng dữ…

hàm hyperlink
Hàm Hyperlink trong Excel

Hàm Hyperlink trong Excel cơ bản nhất, bài viết hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm Hyperlink đơn giản,…

cách dùng hàm date trong excel
Hàm Date trong Excel

Hôm nay bài viết chia sẻ cho độc giả cách sử dụng hàm date trong excel cơ bản.Excel chứa ngày…

cách sử dụng hàm choose excel
Hàm Choose

Hàm Choose trong Excel cho phép bạn lựa chọn một giá trị từ danh sách mục chọn. Hàm Choose sử dụng…

cách sử dụng hàm AND trong Excel
Hàm AND trong excel

Hàm AND trong Excel ít được dùng độc lập mà thường được dùng để mở rộng tính hữu dụng của…