Thực hành làm bài tập trọng âm tiếng Anh

0

Còn hơn cả những bài tập về so sánh, bài tập câu hỏi đuôi, bài tập mệnh đề If hay mệnh đề quan hệ, bài tập trọng âm tiếng Anh thực sự là cơn ác mộng của khá nhiều bạn học sinh khi kiểm tra hoặc đi thi.

Lí do vì sao? Bạn biết đó, cách học tiếng Anh của chúng ta những năm cấp 2, cấp 3 chủ yếu chú trọng vào ngữ pháp chứ không luyện phát âm ngay từ đầu.

Thực hành làm bài tập trọng âm tiếng Anh

Do không biết nên các bài tập tưởng chừng “ăn điểm” này lại trở thành cơn ác mộng với nhiều thế hệ học sinh. Vì lẽ đó nên bên cạnh ngữ pháp, đừng quên luyện thêm các bài tập trọng âm tiếng Anh nhé!

PRACTICE EXERCISES

PRONUNCIATION

Chọn từ có âm tiết được gạch chân có phát âm khác với những từ  còn lại

Exercise 1:

1 A. rough B. sum C. utter D. union
2 A. noon B. tool C. blood D. spoon
3 A. chemist B. chicken C. church D. century
4 A. thought B. tough C. taught D. bought
5 A. pleasure B. heat C. meat D. feed
Exercise 2:
1 A. hear B. clear C. bear D. ear
2 A. heat B. great C. beat D. break
3 A. blood B. pool C. food D. tool
4 A. university B. unique C. unit D. undo
5 A. mouse B. could C. would D. put

Để bài tập trọng âm tiếng Anh không còn là ác mộng

KEYS

EX 1  

           1d    2c         3a     4b       5a     6a       7a         8d       9d       10b

EX 2   

           1c      2b       3a     4d       5a     6c       7d         8d       9b       10b

Bài tập trọng âm tiếng Anh

1 A. engineer B. corporate C. difficult D. different
2 A. selfish B. correct C. purpose D. surface
3 A. permission B. computer C. million D. perfection
4 A. ability B. acceptable C. education D. hilarious
5 A. different B. regular C. achieving D. property
6. A. prepare B. repeat C. purpose D. police
7. A. Brazil B. Iraq C. Norway D. Japan
8 A. scientific B. ability C. experience D. material
9 A. develop B. adjective C. generous D. popular
10 A. beautiful B. important C. delicious D. exciting

Nắm chắc quy tắc phát âm cơ bản để làm tốt bài tập trọng âm

KEY

  1. D. entertainment
  2. A. engineer
  3. B. position
  4. B. correct
  5. C. million
  6. C. develop
  7. C. education
  8. A. document
  9. B. product
  10. C. achieving
BÌNH LUẬN
Thực hành làm bài tập trọng âm tiếng Anh
3 (60%) 1 vote

Share.