Nghĩa của pick up là gì trong tiếng Anh?

0

Tương tự như nhiều ngôn ngữ khác, thì tiếng Anh không phải là một ngoại lệ khi một từ có thể mang nhiều ý nghĩa.

Trong chuyên mục tiếng Anh công sở hôm này, cùng Kyna.vn tìm hiểu ý nghĩa của pick up là gì trong tiếng Anh trước tiên nhé!

Pick up là gì?

 • Giam hoặc bắt giữ người nào đó

The bank was robbed at 2:00 AM. The police had picked up 2 suspects by 6 (Ngân hàng bị trộm vào lúc 2h sáng. Cảnh sát đã bắt giữ được 2 kẻ tình nghi vào lúc vào 6h).

Nghĩa của pick up là gì trong tiếng Anh?

Nghĩa của pick up là gì trong tiếng Anh?

 • Mắc bệnh truyền nhiễm

She picked up a chest infection towards the end of week (Cô ấy bị mắc bệnh truyền nhiễm ngực vào cuối tuần).

 • Nâng hoặc mang cái gì đó

He put her coat on, picked up his bag, and left (Anh ta mặc áo khoác, đem theo cặp và rời khỏi).

 • Có sự tiến triển hoặc cải tiến

Business was very slow for the first few months, but it picked up in the new year (Việc kinh doanh rất chậm trong những tháng đầu, nhưng đã có sự tiến triển trong năm mới).

 • Học lỏm

When I got back from Kyoto, I realised that I picked up quite a few Japanese words (Khi trở về từ Kyoto tôi nhận ra rằng tôi đã học lỏm được vài từ tiếng Nhật).

Một số cụm từ kèm giới từ thông dụng trong tiếng Anh

 • Ashamed of : xấu hổ về…
 • Afraid of : sợ, e ngại…
 • Ahead of ; trước
 • Aware of : nhận thức
 • Capable of : có khả năng
 • Confident of : tin tưởng
 • Doublful of : nghi ngờ
 • Fond of : thích
 • Full of : đầy
 • Hopeful of : hy vọng
 • Independent of : độc lập
 • Nervous of : lo lắng
 • Proud of : tự hào
 • Jealous of : ganh tỵ với
 • Guilty of : phạm tội về, có tội
 • Sick of : chán nản về
 • Scare of : sợ hãi
 • Suspicious of : nghi ngờ về
 • Joyful of : vui mừng về
 • Quick of : nhanh chóng về, mau
 • Tired of : mệt mỏi
 • Terrified of : khiếp sợ về
BÌNH LUẬN
Nghĩa của pick up là gì trong tiếng Anh?
Đánh giá bài viết

Share.