Hướng dẫn sử dụng hàm Weeknum

0

Hàm WEEKNUM trong Excel giúp trả về tuần thứ n trong năm của một ngày được truyền vào. Hàm này nằm trong danh sách các hàm Date và Time trong MS Excel.

Ghi nhớ: hàm WEEKNUM() xem ngày 1 tháng 1 sẽ là tuần thứ nhất của một năm. Tuy nhiên, ở châu Âu có cách tính khác: tuần đầu tiên của năm sẽ là tuần mà có nhiều ngày (từ 4 ngày trở lên) rơi vào năm mới. Tại sao phải từ 4 ngày trở lên? Vì một tuần có 7 ngày, 1/2 tuần sẽ là 3.5 ngày. Vì vậy 4 ngày sẽ lớn hơn 50% số ngày của tuần.

Sử dụng hàm Weeknum trong Excel

Quan sát ví dụ bên dưới để hiểu rõ cách tính của châu Âu:

 • Giả sử ngày 1 tháng 1 của năm rơi vào ngày thứ 6 (Friday), thì tuần ngày có tối đa 3 ngày gồm thứ 6, thứ 7 và chủ nhật thuộc năm mới. Nên tuần này KHÔNG được xem là tuần đầu tiên của năm. Mà tuần kế tiếp mới được xem là tuần đầu tiên của năm.
 • Giả sử ngày 1 tháng 1 của năm rơi vào ngày thứ 3 (Tuesday), thì tuần có tối đa là 6 ngày bao gồm từ thứ 3 đến chủ nhật thuộc năm mới. Nên tuần này ĐƯỢC xem là tuần đầu tiên của năm.

Từ ví dụ trên cho thấy hàm WEEKNUM() không áp dụng được cho cách tính tuần ở châu Âu.

Cú pháp hàm weeknum trong Excel

=WEEKNUM(serial_num,return_type)

Trong đó:

 • serial_num: là một ngày trong tuần, ngày này phải được định dạng kiểu Date hoặc dùng hàm Date(). Ví dụ, sử dụng hàm Date(2014,4,20) là ngày 20 tháng 4 năm 2014.
 • return_type: là một số xác định ngày nào là ngày bắt đầu của tuần. Mặc định là số 1.
return_type Ngày đầu tuần
1 Ngày đầu tuần là chủ nhật (Sunday). Ngày trong tuần được đánh số từ 1 đến 7.
2 Ngày đầu tuần là thứ 2 (Monday). Ngày trong tuần được đánh số từ 1 đến 7.

Ví dụ minh họa: ví dụ này sử dụng MS Excel 2007 để minh họa. Ngày 20 tháng 4 năm 2014 là chủ nhật. Nên với 2 giá trị của biến return_type trong hàm WEEKNUM() sẽ cho 2 giá trị trả về khác nhau:

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo cách sử dụng 10 hàm cơ bản trong excel tại Kyna.vn. Chúc bạn thành công !

Kyna.vn sưu tầm

  • Bạn sẽ học được gì?

  • Gia tăng năng suất làm việc, cải thiện kết quả, tiết kiệm thời gian cho công việc
  • Khả năng soạn thảo, trình bày văn bản độc đáo, gây ấn tượng bằng MS Words
  • Tính toán nhanh, dùng đúng hàm, đưa ra các bản báo cáo, số liệu chính xác bằng Excel
  • Thiết kế bài thuyết trình đẹp mắt, chuyên nghiệp, hấp dẫn người xem bằng Power Point
  • Có những kỹ năng sử dụng windows 10 thành thạo, kỹ năng sử dụng Internet, kỹ năng sử dụng các chương trình thông dụng trên máy tính
  • Biết cách bảo vệ những tài khoản Gmail, Facebook tránh bị hack

  Đối tượng

  • Nhân viên văn phòng (thủ quỹ, kế toán, kinh doanh…)
  • Thư ký giám đốc
  • Lãnh đạo các cấp, trưởng phòng, những ai hay phải thuyết trình, làm diễn giả
  • Sinh viên cần trau dồi để làm luận văn, thuyết trình bài tập…

  ƯU ĐÃI ĐẾN 75%

  LÀM CHỦ KỶ NĂNG TIN HỌC VĂN PHÒNG CÙNG CHUYÊN GIA

  Giảng viên Nguyễn Văn Hòa, MOS Master

  Nguyễn Khánh Tùng, Quản trị viên diễn đàn an ninh mạng Việt Nam WhiteHat

  GIÁ CHỈ 399.000đ (học phí gốc 1.600.000đ)


  Bộ phận tư vấn sẽ liên hệ sớm với bạn. Mọi thông tin chi tiết hơn về khóa học sẽ được tư vấn thông qua cuộc gọi này

Share.
close-link