Học bổng Thạc sĩ tại Hà Lan

0

Cơ hội dành cho các cử nhân luật để du học tại Hà Lan. Đại học Leiden đã bắt đầu mở đơn học bổng dành cho sinh viên quốc tế năm 2017. Đây là học bổng dành cho các ứng viên bậc thạc sĩ.

1. Thông tin về học bổng tại Đại học Leiden

Đại học Leiden là một trong những đại học nghiên cứu hàng đầu ở châu Âu.

Bậc học: Thạc sĩ

Ngành học: Tất cả các ngành được trường hỗ trợ, có ghi rõ trên trang web chính thức.

Danh sách ngành:

 • Advanced Studies in Air & Space Law
 • Advanced Studies in European & International Business Law
 • Advanced Studies in International Tax Law, Advanced Studies in Public International Law
 • Advanced Studies in International Civil & Commercial Law
 • Advanced Studies in Law & Digital Technologies
 • Advanced Studies in Law & Digital Technologies
 • Advanced Studies in European & International Human Rights Law
 • Advanced Studies in International Children’s Rights
 • International Relations & Diplomacy and Advanced Studies in International Children’s Rights.

Giá trị học bổng: Học bổng có 3 loại:

 • 10,000 Euro học phí
 • 15,000 Euro học phí
 • Toàn bộ học phí

Số lượng và loại học bổng tùy thuộc vào từng ngành.

2. Những yêu cầu về học bổng

 • SInh viên không thuộc khối EU theo học ngành Chương trình Thạc sĩ tại trường sẽ bắt đầu từ tháng 2 năm 2018.
 • Chú ý là có một số ngành chỉ bắt đầu từ tháng 9.
 • Sinh viên các ngành sau sẽ bắt đầu vào tháng 9 năm 2018:
  • Master of Laws: Advanced Studies in Air & Space Law
  • Master of Laws: Advanced Studies in European & International Business Law
  • Master of Laws: Advanced Studies in International Tax Law
  • Master of Laws: Advanced Studies in Public International Law
  • Master of Laws: Advanced Studies in International Civil & Commercial Law
  • Master of Laws: Advanced Studies in Law & Digital Technologies
  • Master of Laws: Advanced Studies in European Tax Law
  • Master of Laws: Advanced Studies in European & International Human Rights Law
  • Master of Laws: Advanced Studies in International Children’s Rights

Hạn chót nộp hồ sơ:

Hạn chót nộp đơn là 01/10/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp đơn online tại đây.

Xem thông tin:

Thông tin chi tiết xem tại đây

[the_ad id=”1780″]
BÌNH LUẬN
Học bổng Thạc sĩ tại Hà Lan
Đánh giá bài viết

Share.