Hàm Trunc và hàm Int

0

Hàm Trunc được dùng để cắt bỏ các chữ số ở phần thập phân và kết quả trả về là phần nguyên của một số. Hàm Int được dùng để làm tròn xuống 1 số thập phân gần nhất.

hàm trunc trong excel 2010

Cách dùng hàm Trunc trong Excel

Cú pháp Hàm Trunc trong Excel :

=TRUNC(Number,num_digits)

Trong đó:

Number là con số cần cắt bỏ phần thập phân

Num_digits: Dùng để chỉ định số lượng chữ số thập phân cần giữ lại. Nếu bạn bỏ qua tham số này thì Excel áp dụng giá trị mặc định của tham số này là 0.

Ví dụ: ta có số: 2.9456

A1=Trunc(2.9456,0) Hoặc =Trunc(2.9456) kết quả: 2 – Không giữ lại số thập phân
A2=Trunc(2.9456,1) kết qủa: 2.9 – Chỉ giữ lại 1 số thập phân
A3=Trunc(2.9456,2) kết qủa: 2.93 – Chỉ giữ lại 2 số thập phân
A4=Trunc(2.9456,3) kết qủa: 2.945 – Chỉ giữ lại 3 số thập phân
A5=Trunc(2.9456,4) kết qủa: 2.9456 – Giữ lại cả 4 số thập phân
A6=Trunc(2.9456,5) kết qủa: 2.9456 – Phần thập phân cần giữ lại nhiều hơn

Phân tích:

Giá trị Num_digits chỉ định số lượng số thập phân cần giữ lại

Khi nó bằng 0 tức là không cần giữ lại phần thập phân, khi nó lớn hơn số chữ số thập phân thì hàm sẽ trả về tất cả phần thập phân của số ban đầu (có nghĩa là không cắt bỏ gì cả) ==> xem trường hợp A6.

Cú pháp hàm INT trong Excel

Hàm int trong excel

INT(number)

Trong đó: Number là số bạn muốn làm tròn xuống thành số nguyên

Hàm Int cho ra kết quả giống với hàm Trunc khi Number là số dương và Num_digits bằng 0 hoặc bị bỏ qua

Khi Number là số thập phân âm thì kết quả sẽ khác

Ví dụ:
=Trunc(-4.9) = -4 => Chỉ giữ lại phần nguyên.
Ngược lại thì Hàm Int sẽ làm tròn xuống đến số nguyên gần nhất.
=Int(-4.9) = -5 vì -5 < -4.9

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo cách sử dụng các hàm cơ bản trong excel tại Kyna.vn

Chúc bạn thành công!

Kyna.vn sưu tầm

  • Bạn sẽ học được gì?

  • Gia tăng năng suất làm việc, cải thiện kết quả, tiết kiệm thời gian cho công việc
  • Khả năng soạn thảo, trình bày văn bản độc đáo, gây ấn tượng bằng MS Words
  • Tính toán nhanh, dùng đúng hàm, đưa ra các bản báo cáo, số liệu chính xác bằng Excel
  • Thiết kế bài thuyết trình đẹp mắt, chuyên nghiệp, hấp dẫn người xem bằng Power Point
  • Có những kỹ năng sử dụng windows 10 thành thạo, kỹ năng sử dụng Internet, kỹ năng sử dụng các chương trình thông dụng trên máy tính
  • Biết cách bảo vệ những tài khoản Gmail, Facebook tránh bị hack

  Đối tượng

  • Nhân viên văn phòng (thủ quỹ, kế toán, kinh doanh…)
  • Thư ký giám đốc
  • Lãnh đạo các cấp, trưởng phòng, những ai hay phải thuyết trình, làm diễn giả
  • Sinh viên cần trau dồi để làm luận văn, thuyết trình bài tập…

  ƯU ĐÃI ĐẾN 75%

  LÀM CHỦ KỶ NĂNG TIN HỌC VĂN PHÒNG CÙNG CHUYÊN GIA

  Giảng viên Nguyễn Văn Hòa, MOS Master

  Nguyễn Khánh Tùng, Quản trị viên diễn đàn an ninh mạng Việt Nam WhiteHat

  GIÁ CHỈ 399.000đ (học phí gốc 1.600.000đ)


  Bộ phận tư vấn sẽ liên hệ sớm với bạn. Mọi thông tin chi tiết hơn về khóa học sẽ được tư vấn thông qua cuộc gọi này

Share.
close-link