Hàm lặp ký tự (REPT) trong Excel

0
excel

Hàm REPT trong Excel dùng để lặp lại ký tự. Giả sử bạn cần lặp lại một ký tự nào đó của một ô bất kỳ trong Excel. Và chuỗi này lặp lại n lần. Ví vụ bạn muốn nhập vào chuỗi “- – – – – – – – – – ”, thay vì nhấn phím gạch ngang n lần, bạn chỉ cần dùng hàm REPT() để lặp lại ký tự “-” n lần. Thật là đơn giản phải không?

hàm rept trong excel 2007

Hàm REPT – Hàm lặp ký tự trong Excel

Cú pháp hàm REPT trong Excel:

 =REPT(text, number_times)

Trong đó:

text: là chuỗi, từ, ký tự hoặc một số mà bạn muốn lặp lại.

number_times: là số lần lặp lại của chuỗi, từ ký tự hoặc số mà bạn muốn lặp.

Ghi chú:

Nếu biến number_times được thiết lập bằng không thì hàm REPT() sẽ trả về một chuỗi rỗng.

Kết quả trả về của hàm REPT() không được vượt quá 32.767 ký tự.

Ví dụ:

Trong ô A1 bạn gõ vào công thức như sau:

=REPT(“-”,10)

Kết quả trong ô A1 bạn sẽ thấy một dãy gồm 20 ký tự gạch ngang (-) liền kề như sau “———-”

Ngoài ta bạn có thể thử một vài chuỗi khác như sau:

 =REPT(“-0-“,20)

=REPT(“*.*”,25)

=REPT(“Hello “,10)

=REPT(“(^.^) “,10)

Bài viết này được minh họa trên MS Excel 2007.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết cách sử dụng các hàm Excel thông dụng khác tại Kyna.vn

Kyna.vn sưu tầm

 

 

BÌNH LUẬN
Hàm lặp ký tự (REPT) trong Excel
5 (100%) 1 vote
Share.
close-link