Hàm Large trong Excel

0
tin học

Hàm LARGE trong Excel được sử dụng khá phổ biến giúp bạn chỉ ra giá trị lớn thứ k trong mảng dữ liệu cho trước, tìm được giá trị mong muốn từ thứ hạng của giá trị đó trong mảng dữ liệu.

Cú pháp hàm Large: LARGE( array,k)

Trong đó:

– Array: Mảng dữ liệu mà bạn muốn tìm giá trị lớn thứ k trong đó.

– K: Thứ hạng của giá trị mà bạn muốn tìm trong mảng dữ liệu.

Các đối số trong hàm LARGE đều bắt buộc phải có.

Ví dụ minh họa: Cho bảng điểm của một số học sinh, hãy cho biết điểm số cao nhất và cao thứ hai?

hàm large trong excel 2007

Hàm large trong excel

Để biết điểm số cao nhất các bạn sử dụng công thức ở ô D10 là: =LARGE(D5:D9,1)

hàm large trong excel tính điểm

Sử dụng hàm large trong excel tính điểm số cao nhất

Để biết điểm số cao thứ hai chúng ta sử dụng công thức ở ô D11 là: =LARGE(D5:D9,2)

dùng hàm large trong excel

Cách dùng hàm large trong excel tính điểm số cao thứ 2

Sử dụng hàm Large trong Excel để tìm giá trị lớn thứ k cũng thật đơn giản chỉ với vài thao tác trên. Hàm này được sử dụng khá nhiều trong công việc hay trong học tập. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo cách sử dụng các hàm excel cơ bản tại Kyna.vn

-Sưu tầm-

 

BÌNH LUẬN
Hàm Large trong Excel
Đánh giá bài viết

Advertisements
Xem Ngay
Bài viết có thể bạn đang quan tâm
Kế toán trong kinh doanh là gì?
Kế toán trong kinh doanh là gì?

Phần mềm kế toán misa là gì?
Các tính năng và ứng dụng của phần mềm kế toán Misa là gì?

Cách làm phương trình kế toán là gì?
Phương trình kế toán: Công thức và tính chất của phương trình kế toán là gì?

Close