Hàm Date trong Excel

0

Hôm nay bài viết chia sẻ cho độc giả cách sử dụng hàm date trong excel cơ bản.Excel chứa ngày tháng của một năm như một dãy các số liên tiếp.

Hệ thống này bắt đầu với ngày thứ nhất là ngày 1 tháng 1 năm 1900, ngày thứ hai là ngày 2 tháng 1 năm 1900, và tiếp là các ngày sau đó.

Cú pháp của hàm ngày tháng Excel DATE: DATE (Year, Month, Day)

Year (Năm)

Đối số năm có thể từ một tới 4 con số

 • Nếu năm ở khoảng từ 0 đến 1899, Excel sẽ thêm vào giá trị 1900 để tính năm. Ví dụ, DATE(100,1,2) – hàm Date sẽ trả về giá trị ngày 2 tháng 1 năm 2000 (1900 +100).
 • Nếu năm ở trong khoảng 1900 đến 9999, Excel sử dụng giá trị trong khoảng đó như một năm. Ví dụ, DATE(2000,1,2) – hàm Date sẽ trả về giá trị là ngày 2 tháng 1 năm 2000.
 • Nếu năm nhỏ hơn 0 hay lớn hơn 10000, Excel trả về giá trị lỗi #NUM.

Month (tháng)

Tháng là một số đại diện cho tháng của năm. Nếu tháng lớn hơn 12, thì số tháng lớn hơn đó sẽ được chuyển thành các tháng đầu tiên trong năm tiếp theo. Ví dụ, DATE(1996,14,2) sẽ trả về giá trị là ngày 2 tháng 2 năm 1997.

Day (Ngày) 

Ngày là số ngày của một tháng. Nếu ngày lớn hơn số ngày trong tháng, thì ngày đó sẽ chuyển thành các ngày đầu trong tháng tiếp theo. Ví dụ: DATE(1996,1,35) sẽ trả về giá trị là ngày 4 tháng 2 năm 1996.

Các tính toán trong hàm Date

cách dùng hàm date trong excel

Hàm date trong excel cơ bản

Để tính sự chênh lệch giữa 2 ngày trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần:

 • Trong ô A1, nhập vào ngày tháng đầu tiên. Trong ô A2, nhập vào ngày tháng thứ 2.
 • Trong ô A3, nhập công thức =A2-A1 để tính sự chênh lệch giữa ngày tháng thứ 2 và ngày tháng thứ nhất.
 • Công thức này sẽ tính sự chênh lệch giữa 2 ngày.
 • Để tính được sự chênh lệch trong tuần, sử dụng công thức =(A2-A1)/7.

Thêm ngày hoặc tuần vào ngày tháng

 • Nhập một ngày tháng trong ô A1.
 • Trong ô A2, nhập công thức =A1 +120. Công thức này sẽ thêm 120 ngày cho ngày tháng đó.
 • Để gộp tuần thành ngày tháng, Nhân số tuần với 7 để tính số ngày, ví dụ =A1+(10*7) (gộp 10 tuần).

Thêm tháng vào ngày tháng

 • Nhập một ngày tháng trong ô A1.
 • Trong ô A2, nhập vào công thức: =DATE(Year(A1), MONTH(A1)+1, DAY(A1)).
 • Nếu thay đổi giá trị +1 thành +2 hoặc +3, bạn sẽ thêm 2 hay 3 tháng theo thứ tự định sẵn.

Tìm ra ngày cuối cùng của tháng

 • Nhập một ngày tháng trong ô A1.
 • Trong ô A2, nhập công thức: =DATE(Year(A1), MONTH(A1)+1, 1)-1.
 • Công thức này sẽ cho bạn một ngày tháng là kết quả ngày cuối cùng của tháng trong ô A1.

Chúc bạn sử dụng excel hiệu quả trong công việc

-Sưu tầm-

  • Bạn sẽ học được gì?

  • Gia tăng năng suất làm việc, cải thiện kết quả, tiết kiệm thời gian cho công việc
  • Khả năng soạn thảo, trình bày văn bản độc đáo, gây ấn tượng bằng MS Words
  • Tính toán nhanh, dùng đúng hàm, đưa ra các bản báo cáo, số liệu chính xác bằng Excel
  • Thiết kế bài thuyết trình đẹp mắt, chuyên nghiệp, hấp dẫn người xem bằng Power Point
  • Có những kỹ năng sử dụng windows 10 thành thạo, kỹ năng sử dụng Internet, kỹ năng sử dụng các chương trình thông dụng trên máy tính
  • Biết cách bảo vệ những tài khoản Gmail, Facebook tránh bị hack

  Đối tượng

  • Nhân viên văn phòng (thủ quỹ, kế toán, kinh doanh…)
  • Thư ký giám đốc
  • Lãnh đạo các cấp, trưởng phòng, những ai hay phải thuyết trình, làm diễn giả
  • Sinh viên cần trau dồi để làm luận văn, thuyết trình bài tập…

  ƯU ĐÃI ĐẾN 75%

  LÀM CHỦ KỶ NĂNG TIN HỌC VĂN PHÒNG CÙNG CHUYÊN GIA

  Giảng viên Nguyễn Văn Hòa, MOS Master

  Nguyễn Khánh Tùng, Quản trị viên diễn đàn an ninh mạng Việt Nam WhiteHat

  GIÁ CHỈ 399.000đ (học phí gốc 1.600.000đ)


  Bộ phận tư vấn sẽ liên hệ sớm với bạn. Mọi thông tin chi tiết hơn về khóa học sẽ được tư vấn thông qua cuộc gọi này

Share.
close-link