Hàm COUNTBLANK – đếm số ô trống trong vùng chọn

0
excel

Hàm COUNTBLANK là một trong các hàm cơ bản trong Excel. Sử dụng hàm COUNTBLANK giúp bạn đếm số ô trống (rỗng) trong vùng chọn Excel.

Bài viết sau đây sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết về loại hàm hữu ích này!

Cú pháp hàm COUNTBLANK:

=COUNTBLANK(range)

Trong đó:

  • Range: một mảng các ô được chọn sẽ được đếm. Ví dụ: bạn muốn đếm các ô trống trong phạm vi từ ô A3 kéo dài đến ô D6, công thức sẽ là: =COUNTBLANK(A3:D6)

Chú ý:

 

Số 0 trong một ô nào đó cũng được tính là một ô có nội dung, nó không là đối tượng đếm của hàm COUNTBLANK.

Đối với những ô có chứa công thức, mà công thức trả về một chuỗi trống (rỗng) sẽ được đếm như các ô rỗng bình thường.

Ví dụ:

Cách dùng hàm COUNTBLANK đếm số ô trống (rỗng) trong excel

Ví dụ bên dưới sẽ làm sáng tỏ hơn về hàm COUNTBLANK trong Excel.

Giả sử đếm số ô trống (rỗng) trong vùng từ B2:C9.

Tại ô C2 có công thức: =IF(B2>1890,””,1). Và do đối tượng “Nguyễn Văn Hòa” sinh năm 1982, tức là đã thỏa điều kiện “những người sinh trước 1890” nên sẽ để trống, công thức này trả về cho ô C2 giá trị trống (rỗng), do đó ô C2 vẫn được tính là một ô trống (rỗng). Như hình bên dưới:

Tiếp đến, khi thực hiện đếm số ô trống bằng hàm COUNTBLANK, bạn nhập công thức như sau:

=COUNTBLANK(B2:C9)

Kết quả các ô trống sau khi đến sẽ là 11 ô như hình bên dưới:

Hàm COUNTBLANK trong excel

Kyna.vn sưu tầm

 

BÌNH LUẬN
Hàm COUNTBLANK – đếm số ô trống trong vùng chọn
5 (100%) 1 vote
Share.
close-link