Hàm COUNTBLANK – đếm số ô trống trong vùng chọn

0

Hàm COUNTBLANK là một trong các hàm cơ bản trong Excel. Sử dụng hàm COUNTBLANK giúp bạn đếm số ô trống (rỗng) trong vùng chọn Excel.

Bài viết sau đây sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết về loại hàm hữu ích này!

Cú pháp hàm COUNTBLANK:

=COUNTBLANK(range)

Trong đó:

  • Range: một mảng các ô được chọn sẽ được đếm. Ví dụ: bạn muốn đếm các ô trống trong phạm vi từ ô A3 kéo dài đến ô D6, công thức sẽ là: =COUNTBLANK(A3:D6)

Chú ý:

 

Số 0 trong một ô nào đó cũng được tính là một ô có nội dung, nó không là đối tượng đếm của hàm COUNTBLANK.

Đối với những ô có chứa công thức, mà công thức trả về một chuỗi trống (rỗng) sẽ được đếm như các ô rỗng bình thường.

Ví dụ:

Cách dùng hàm COUNTBLANK đếm số ô trống (rỗng) trong excel

Ví dụ bên dưới sẽ làm sáng tỏ hơn về hàm COUNTBLANK trong Excel.

Giả sử đếm số ô trống (rỗng) trong vùng từ B2:C9.

Tại ô C2 có công thức: =IF(B2>1890,””,1). Và do đối tượng “Nguyễn Văn Hòa” sinh năm 1982, tức là đã thỏa điều kiện “những người sinh trước 1890” nên sẽ để trống, công thức này trả về cho ô C2 giá trị trống (rỗng), do đó ô C2 vẫn được tính là một ô trống (rỗng). Như hình bên dưới:

Tiếp đến, khi thực hiện đếm số ô trống bằng hàm COUNTBLANK, bạn nhập công thức như sau:

=COUNTBLANK(B2:C9)

Kết quả các ô trống sau khi đến sẽ là 11 ô như hình bên dưới:

Hàm COUNTBLANK trong excel

Kyna.vn sưu tầm

 

BÌNH LUẬN
Hàm COUNTBLANK – đếm số ô trống trong vùng chọn
5 (100%) 1 vote

Bài viết có thể bạn đang quan tâm
Cách làm phương trình kế toán là gì?
Phương trình kế toán: Công thức và tính chất của phương trình kế toán là gì?

Lợi nhuận kế toán và những vấn đề liên quan

Học ngay từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Logistics
Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Logistics

Close