Hàm AND trong excel

0
excel

Hàm AND trong Excel ít được dùng độc lập mà thường được dùng để mở rộng tính hữu dụng của các hàm thực hiện các kiểm nghiệm logic như hàm IF chẳng hạn. Hàm AND trong Excel là hàm sẽ trả về kết quả là TRUE nếu tất cả các đối số của hàm định trị là TRUE và trả về kết quả là FALSE nếu có ít nhất một đối số của hàm định trị là FALSE.

Cú pháp: =AND(Logical1; [Logical2]; [Logical3];…)

Trong đó:

– Logical1: Bắt buộc.

– Logical2, Logical3…: Tùy chọn.

Hàm AND có tối đa 256 đối số phải là các giá trị logic hay các mảng hoặc tham chiếu chứa các giá trị logic. Tất cả các giá trị sẽ bị bỏ qua nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản hoặc ô rỗng.

Ví dụ 1: Sử dụng hàm AND để biết các công thức sau đúng hay sai.

Duyệt tên và giới tính của học viên xem đúng hay sai.

Với công thức ở C6:= AND(A6=”Nguyễn Văn Đạt”,B6=”Nam”)

Nếu đúng thì kết quả sẽ trả về là TRUE.

sử dụng hàm and trong excel

Hàm AND trả về kết quả là TRUE

Ngược lại nếu sai thì bạn sẽ thu được kết quả là FALSE.

cách sử dụng hàm AND trong Excel

Hàm AND trả về kết quả FALSE

Cách dùng hàm AND rất đơn giản xong lại được ứng dụng rất lớn trong tính toán. Bạn có thể sử dụng hàm này cùng với các hàm kiểm nghiệm logic khác để tính toán, thống kê hiệu quả hơn trên bảng tính Excel. Bạn có thể tham khảo bài viết chi tiết về hàm AND trên Kyna.vn để hiểu rõ và sử dụng excel hiệu quả hơn.

Ngoài ra , nếu bạn muốn học Excel hiệu quả thì có thể tham khảo các bài viết về chủ đề excel. Chúc bạn sớm học tập và áp dụng Excel trong công việc.

-Sưu tầm-

 

BÌNH LUẬN
Hàm AND trong excel
Đánh giá bài viết
Share.
close-link