Đánh giá vai trò của kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống của con người

0

Giao tiếp là một kỹ năng mềm cơ bản và cần thiết đối với mọi đối tượng. Kỹ năng giao tiếp là tập hợp các quy tắc, nguyên tắc được rút ra từ thực tế hàng ngày để giúp mọi người truyền thông tin một cách hiệu quả nhất. Do đó vai trò của kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống là vô cùng quan trọng.

Giao tiếp là điều kiện tồn tại của cá nhân và xã hội

Điều đầu tiên phải kể đến khi nói về vai trò của kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống  chính là đây là một điều kiện tồn tại bắt buộc của cá nhân và xã hội.

– Giao tiếp là điều kiện tồn tại của con người. Nếu không có giao tiếp với người khác thì con người không thể phát triển.

– Xã hội luôn là một cộng đồng có sự ràng buộc, liên kết với nhau, do đó nếu không có giao tiếp thì không có sự tồn tại của xã hội.

Vai trò của kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống là giúp mỗi người trong chúng ta có thể xác định được các mức độ nhu cầu, tư tưởng, tình cảm, vốn sống, kinh nghiệm…của đối tượng giao tiếp, nhờ đó mà chủ thể giao tiếp đáp ứng kịp thời, phù hợp với mục đích và nhiệm vụ giao tiếp.

Giao tiếp là nhu cầu sớm nhất của con người từ khi tồn tại đến khi mất đi

– Từ khi con người mới sinh ra đã cần giao tiếp để thỏa mãn những nhu cầu của bản thân.

– Để tham gia vào các quan hệ xã hội, giao tiếp với người khác thì con người phải có một cái tên, và phải có phương tiện để giao tiếp.

– Việc đào tạo, trang bị tri thức,… phải có giao tiếp mới tồn tại được.

– Tiếng nói và ngôn ngữ là một phương tiện quan trọng để giao tiếp và một đặc trưng quan trọng của con người.

Vai trò của kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống là giúp con người truyền đạt kinh nghiệm, thuyết phục, kích thích đối tượng giao tiếp hoạt động, giải quyết các vấn đề trong học tập, sản xuất kinh doanh, thỏa mãn các nhu cầu của bản thân.

– Qua giao tiếp giúp con người hiểu biết lẫn nhau, liên hệ với nhau và làm việc cùng nhau.

Thông qua giao tiếp con người gia nhập vào các mối quan hệ, lĩnh hội nền văn hóa, đạo đức, chuẩn mực xã hội

– Trong quá trình giao tiếp thì cá nhân điều chỉnh, điều khiển hành vi của mình cho phù hợp với các chuẩn mực xã hội, quan hệ xã hội, phát huy những mặt tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực.

– Cùng với hoạt động giao tiếp con người tiếp thu nền văn hóa, xã hội, lịch sử biến những kinh nghiệm đó thành vốn sống. Kinh nghiệm của bản thân hình thành và phát triển trong đời sống tâm lý. Đồng thời góp phần vào sự phát triển của xã hội.

– Nếu con người trong xã hội mà không giao tiếp với nhau thì sẽ không có một xã hội tiến bộ, con người tiến bộ.

– Nếu cá nhân không giao tiếp với xã hội thì cá nhân đó sẽ không biết phải làm những gì để cho phù hợp với chuẩn mực xã hội, cá nhân đó sẽ rơi vào tình trạng cô đơn, cô lập về tinh thần và đời sống sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

– Trong khi giao tiếp với mọi người truyền đạt cho nhau những tư tưởng, tình cảm, tạo điều kiện để tiếp thu được những tinh hoa văn hóa nhân loại, biết cách ứng xử sao cho phù hợp với chuẩn mực xã hội.

Thông qua giao tiếp con người hình thành năng lực tự ý thức

– Vai trò của kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống thể hiện rõ ràng qua việc con người nhận thức đánh giá bản thân mình trên cơ sở nhận thức đánh giá người khác thông qua giao tiếp. Từ đó nâng cao khả năng tự giáo dục và tự hoàn thiện mình, nỗ lực và phấn đấu, phát huy những mặt tích cực và hạn chế những mặt yếu kém.

– Tự ý thức là điều kiện trở thành chủ thể hành động độc lập, chủ thể xã hội.

– Nếu không giao tiếp cá nhân đó sẽ không biết những gì mình làm có được xã hội chấp nhận không, có đúng với những gì mà xã hội đang cần duy trì và phát huy hay không.

Vai trò của kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống là không thể phủ nhận. Tuy nhiên để có thể giao tiếp hiệu quả, đem lại thành công thì mỗi người cần phải rèn luyện một cách nghiêm túc thật sự.

BÌNH LUẬN
Đánh giá vai trò của kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống của con người
Đánh giá bài viết

Share.
close-link