Bài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

0

Bài viết nhằm ôn lại những kiến thức cơ bản về mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh, hãy học thật kỹ và làm bài tập mệnh đề quan hệ bên dưới để nhớ lâu hơn nhé!

Hãy cùng Kyna.vn tham khảo lý thuyết và bài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh nhé!

Định nghĩ mệnh đề quan hệ

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ hay có cấu trúc của cả một câu.

Mệnh đề quan hệ dùng để giải thích rõ hơn về danh từ đứng trước nó.

bài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Đại từ quan hệ

1. Who

Làm chủ ngữ, đại diện ngôi người

 • Ex: I told you about the woman who lives next door.

2. Which

Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, đại diện ngôi đồ vật, động vật. Bổ sung cho cả câu đứng trước nó

 • Ex 1:Do you see the cat which is lying on the roof?
 • Ex 2: He couldn’t read which surprised me.

3. Whose

Chỉ sở hữu cho người và vật

 • Ex: Do you know the boy whose mother is a nurse?

4. Whom

Đại diện cho tân ngữ chỉ người

 • Ex: I was invited by the professor whom I met at the conference.

5. That

Đại diện cho chủ ngữ chỉ người, vật, đặc biệt trong mệnh đề quan hệ xác định (who, which vẫn có thê sử dụng được).

 • Ex: I don’t like the table that stands in the kitchen.

Bài tập mệnh đề quan hệ.
Combine These Pairs Of Sentences Using Relative Pronouns:

 1. The first boy has just moved. He knows the truth.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

 1. I don’t remember the man. You said you met him at the canteen last week.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

 1. The only thing is how to go home. It make me worried.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

 1. The most beautiful girl lives city. I like her long hair very much.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

 1. He was Tom. I met him at the bar yesterday.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

 1. The children often go swimming on Sundays. They have much free time then.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

 1. They are looking for the man and his dog. They have lost the way in the forest.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

 1. The tree has lovely flowers. The tree stands near the gate of my house.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

 1. My wife wants you to come to dinner. You were speaking to my wife

………………………………………….. ………………………………………….. ……

 1. The last man has just returned from the farm. I want to talk to him at once.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

 1. The students will be awarded the present. The students’ reports are very valuable.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

 1. The book was a lovely story. I was reading it yesterday.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

 1. The botanist will never forget the day. He found a strange plant on that day.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

 1. Someone is phoning you. He looked for you three hours ago.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

 1. The man works for my father’s company. The man’s daughter is fond of dancing.

………………………………………….. ………………………………………….. ……
Choose the most suitable word to complete sentence.

 1. My friend,Jack,(that, who, whose) parents live in Glasgow, invited me to spend Christmas in Scotland.
 2. Here’s the computer program (that, whom, whose) I told you about.
 3. I don’t believe the story (that, who, whom) she told us.
 4. Peter comes from Witney,(that, who, which) is near Oxford.
 5. This is the gun with (that, whom, which) the murder was committed.
 6. Is this the person ( who, which, whose) you asked me about.
 7. Have you received the parcel (whom, whose, which) we sent you?
 8. That’s the girl (that, who, whose) brother sits next to me.
 9. The meal,(that, which, whose) wasn’t very tasty, was expensive.
 10. We didn’t enjoy the play ( that, who, whose) we went to see.
 11. She gives her children everything (that, what, who) they want.
 12. Tell me (what, that, which) you want.
 13. The reason (why, that, what) I phoned him was to invite him to party.
 1. I don’t like people (who, whom, whose) never stops talking.
 2. The day (which, that, when) they arrived was Sunday.
 3. Ann,(whose, who, whom) children are at school all day is trying to get a job.

Đáp án: 

 1. Combine These Pairs Of Sentences Using Relative Pronouns:
 1. The first boy who knows the truth has just moved.
 2. I don’t remember the man whom you said you met at the canteen last week.
 3. The only thing which make me worried is how to go home.
 4. The most beautiful girl, whose long hair I like very much, lives in this city.
 5. The man whom I met at the bar yesterday was Tom.
 6. The children often go swimming on Sundays when they have much free time.
 7. They’re looking for the man and his dog that have lost the way in the forest.
 8. The tree which stands near the gate of my house has lovely flowers.
 9. My wife, whom you were speaking to, wants you to come to dinner.
 10. I want to talk to the last man who has just returned from the farm.
 11. The students whose report are very valuable will be awarded the present.
 12. The book which I was reading yesterday was a lovely story.
 13. The botanist will never forget the day when he found a strange plant.
 14. The person who looked for you three hours ago is phoning you.
 15. The man whose daughter is fond of dancing works for my father’s company.

II. Choose the most suitable word to complete sentence.

 1. My friend, Jack,(that, who, whose) parents live in Glasgow, invited me to spend Christmas in Scotland.
 2. Here’s the computer program (that, whom, whose) I told you about.
 3. I don’t believe the story (that, who, whom) she told us.
 4. Peter comes from Witney,(that, who, which) is near Oxford.
 5. This is the gun with (that, whom, which) the murder was committed.
 6. Is this the person (who, which, whose) you asked me about.
 7. Have you received the parcel (whom, whose, which) we sent you?
 8. That’s the girl (that, who, whose) brother sits next to me.
 9. The meal,(that, which, whose) wasn’t very tasty, was expensive.
 10. We didn’t enjoy the play ( that, who, whose) we went to see.
 11. She gives her children everything (that, what, who) they want.
 12. Tell me (what, that, which) you want.
 13. The reason (why, that, what) I phoned him was to invite him to party.
 14. I don’t like people (who, whom, whose) never stops talking.
 15. The day (which, that, when) they arrived was Sunday.
 16. Ann,(whose, who, whom) children are at school all day is trying to get a job.

  • Khóa học giúp bạn nhanh chóng:

  • Lấy lại “gốc” tiếng Anh giao tiếp cho tất cả mọi người.
  • Tự tin hơn để giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua nâng cao phản xạ NGHE và NÓI .
  • Làm quen và bắt nhịp ngôn ngữ một cách dễ dàng và thoải mái nhất.
  • Biết cách làm nổi bật bản thân qua khả năng giao tiếp.
  • Nắm được bí quyết để giao tiếp tiếng Anh đúng chuẩn “Công dân toàn cầu”.

  Đối tượng

  • Phù hợp cho người bận rộn, không sắp xếp thời gian đi học được đều đặn
  • Phù hợp với học sinh, sinh viên cần cải thiện các kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh để tìm kiếm được công việc tốt
  • Phù hợp với nhân viên văn phòng cần bổ sung, cải thiện và nâng cao kỹ năng giao tiếp để hỗ trợ công việc hiệu quả hơn

  ƯU ĐÃI ĐẾN 64%

  TRỌN BỘ KHÓA HỌC TIẾNG ANH DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC

  Giảng viên: Miss Lan Huynh – CEO, Founder misslanenglish.com và kênh youtube “Talk to Miss Lan”

  Giảng viên: Trương Thảo Lam, cử nhân loại ưu tại Greenwich University, Anh Quốc (nhận học bổng toàn phần)

  GIÁ CHỈ 700.000đ (học phí gốc 1.948.000đ)


  Bộ phận tư vấn sẽ liên hệ sớm với bạn. Mọi thông tin chi tiết hơn về khóa học sẽ được tư vấn thông qua cuộc gọi này

Share.