Khóa học kỹ năng sống - Khóa học kỹ năng mềm

Kỹ năng sống - Kỹ năng mềm - Học kỹ năng mềm trực tuyến

Chương trình đặc biệt TẠO DỰNG TÁC PHONG CHUYÊN NGHIỆP NƠI CÔNG SỞ cùng Kyna.vn - Tham gia các khóa học kỹ năng mềm dành cho người đi làm trên Kyna.vn với mức phí ưu đãi 50%! Khám phá ngay tại: http://kyna.vn/chuong-trinh-uu-dai-soc
Hãy cài đặt trình duyệt Google Chrome để tham gia học online tại Kyna.vn nhanh hơn, ổn định hơn. Link download: Cài đặt Chrome