Khóa học kỹ năng sống - Khóa học kỹ năng mềm

Kỹ năng sống - Kỹ năng mềm - Học kỹ năng mềm trực tuyến

Chương trình đặc biệt TẠO DỰNG TÁC PHONG CHUYÊN NGHIỆP NƠI CÔNG SỞ cùng Kyna.vn. Tham gia các khóa học kỹ năng mềm dành cho người đi làm
trên Kyna.vn với mức phí ưu đãi 50%! Khám phá ngay tại: http://kyna.vn/chuong-trinh-uu-dai-soc
Hãy cài đặt trình duyệt Google Chrome để tham gia học online tại Kyna.vn nhanh hơn, ổn định hơn. Link download: Cài đặt Chrome